Roksana Sitniewska, Elwira Wilczyńska, Violetta Wróblewska (red.)

Folklor - tradycja i współczesność

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3524-1
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
272
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Paralele: Folklor - Literatura - Kultura
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

45,00 zł

miękka

Roksana Sitniewska, Elwira Wilczyńska, Violetta Wróblewska (red.)

Folklor - tradycja i współczesność

Kategoria produktu:

Niniejszy tom studiów monograficznych, poświęcony szeroko pojętym zjawiskom folkloru, ma uzmysłowić czytelnikom, że badania folklorystyczne są potrzebną i ważną częścią antropologii kulturowej, ogarniającej różne okresy, nurty, środowiska i działania. W jej obszarze jest miejsce na tradycję i współczesność, na dawne obyczaje, obrzędy i wierzenia, ginące formy folkloru, jak też współczesne działania i przekonania, których naturalnym środowiskiem popularyzacji staje się Internet. Póki w człowieku istnieje potrzeba przynależności do jakiejś grupy, która będzie z nim dzielić pasje i poglądy o świecie, nierzadko wbrew oficjalnym sądom, dopóty istnieje w kulturze przestrzeń na folklor; folklor rozumiany jako zespół powtarzalnych wzorców komunikacyjnych – werbalnych, wizualnych, audialnych czy mieszanych, o określonej tematyce i zakresie funkcji społecznych. W tym kontekście za Stefanem Czarnowskim można powiedzieć, że „Folklor nie jest tylko tradycją”, lecz stałym, integralnym składnikiem kultury współczesnej.

Violetta Wróblewska, Folklor – tradycja i współczesność. Wprowadzenie / 7

Folklor w teorii i praktyce
Tomasz Kalniuk, Literatura i folklor w kontekście mityczności  /  21\
Joanna Rękas, Tradycja i współczesność – o niejednoznaczności terminologicznej w badaniach folklorystycznych / 33
Anna Weronika Brzezińska, Wywiad z twórcą ludowym – wytwarzanie dokumentacji terenowej / 49
Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Storytelling. O współczesnej potrzebie opowiadania w mieście / 61

Folklor i wieś w przekazach kultury
Łukasz Wrobel, Obrazy europejskiej codzienności. Kultura ludowa w dzienniku podróży edukacyjnej Jozefa Jerzego Hylzena z lat 1752–1754  / 75
Elwira Wilczyńska, Odmienność religijna Niemców w świetle źródeł folklorystycznych / 89
Olga Zadurska, „Niechrzczeńcy” i „niedonoski”. W kręgu ludowych wyobrażeń o dzieciach zmarłych bez chrztu i spędzonych płodach  / 105
Roksana Sitniewska, Przemiany ludowego obrzędu weselnego na przykładzie oczepin  / 123
Sylwia Kołos, O szczęśliwym to chłopie opowieść. Obraz wsi w Polskiej Kronice Filmowej / 143

Folklor w działaniach artystycznych
Dorota Sołęga, Rekonstrukcje folkloru muzycznego w Polsce. Kryteria doboru repertuaru / 159
Ewa Fabiańska-Jelińska, Weronika Nowak, Folklor jako źródło inspiracji polskich kompozytorów muzyki współczesnej / 179
Magdalena Pasewicz-Rybacka, Ludowość w modzie. Inspiracje folklorem i swojskością wśród polskich projektantów z okresu PRL / 187

Folklor w Internecie
Emilia Wieczorkowska, Religijność potoczna (wczoraj i) dziś. Internet jako nowy „teren” badaczy folkloru  / 209
Piotr Małczyński, Euro na kwejku. Nacjonalizm w piłkarskim wydaniu w folklorze internetowym /  221
Paulina Tchurzewska, Mamy coś swojego, w stu procentach polskiego, czyli tęsknota za PRL-em jako zjawisko folkloru internetowego / 241
Anna Natalia Kmieć, Działalność graficzna Haikupsychola i Jana III Wazy z Łodzi – folklor miejski w przestrzeni wirtualnej i realnej  /  257

Spis fotografii  / 271

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum