Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Michalina Rittner (red.)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3883-9
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
492
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Michalina Rittner (red.)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

Kategoria produktu:

Monografia zawiera teksty o tematyce glottodydaktycznej poświęcone w głównej mierze rozwojowi dydaktyki języka polskiego jako obcego, prezentacji tradycyjnych i nowatorskich rozwiązań w procesie nauczania i uczenia się, problemom, jakie współczesna sytuacja geopolityczna stawia przed glottodydaktyką polonistyczną. Artykuły zostały  pogrupowane w siedmiu blokach prezentujących najpierw zagadnienia ogólne, dotyczące dziedziny, jak również tych, którzy ją uprawiają, następnie metod przekazywania wiedzy, materiałów, które mają być w tym procesie pomocne, wreszcie oczekiwań odbiorców.

Wstęp / 9

Glottodydaktyk i glottodydaktyka – zagadnienia ogólne

Grażyna Zarzycka, Glottodydaktyk w roli badacza. Wyzwania, dylematy, wymagane kompetencje / 17

Przemysław Gębal, Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego na tle rozwoju pedeutologii glottodydaktycznej / 31

Iwona Janowska, Zadanie – kluczowe pojęcie współczesnej glottodydaktyki / 43

Anna Dąbrowska, Chrząszcz w glottodydaktyce polonistycznej / 63

Polityka językowa

Ewa Lipińska, Polska polityka językowa wobec zagranicznego języka ojczystego / 81

Olga Pavliuk, Refleksje nad odrodzeniem i rozwojem języka polskiego na przykładzie obwodu zaporoskiego / 99

Marcin Jura, Małgorzata Januszewicz, Czy Głusi to „milczący cudzoziemcy”? / 109

Sprawności

Izabela Wieczorek,Kształcenie kompetencji pragmatycznej na poziomie początkującym w procesie nauczania języka polskiego jako obcego / 125

Karolina Ruta, O spójności tekstów pisanych w języku polskim przez osoby z dysfunkcją słuchu / 139

Agnieszka Mielczarek, Bogdan Walczak, Kształcenie umiejętności pisania u studentów rosyjskojęzycznych Collegium Da Vinci w Poznaniu / 153

Michalina Rittner,Kurs słownictwa specjalistycznego z historii sztuki dla grup na poziomie B i C / 161

Nauczanie systemów

Małgorzata Pasieka, Gramatyka dla bardziej zaawansowanych. O ćwiczeniu i testowaniu gramatyki na tekstach autentycznych / 177

Maria Wacławek, Maria Wtorkowska, Szara siara? O problemie palatalności u Słoweńców uczących się polskiego jako obcego / 191

Hanna Burkhardt, Rzezimieszek, łamistrajk, wydrwigłos… O rzeczownikowych złożeniach osobowych we współczesnej polszczyźnie / 209

Grzegorz Rudziński, Porządek przypadków czy przypadkowy porządek – nauczanie fleksji imiennej – nowa propozycja / 227

Joanna Zawadka, Nauczanie fleksji rzeczownikowej oraz składni w języku polskim studentów koreańskich / 241

Kathryn Northeast, Akomodacja w grupie nominalnej w tekstach niemieckojęzycznych użytkowników języka polskiego jako dziedziczonego / 253

Edmund Oberlan, Prefiksalne człony dokonane par aspektowych – perspektywa dydaktyczna / 267

Mirosława Magajewska, Jak zaprzyjaźnić się z fałszywymi przyjaciółmi? Znaczenie wybranych homonimów polsko-włoskich / 281

Agnieszka Majewska, Błędy w zapisie i dystrybucji liter ą i ę oraz połączeń om, on, em, en w tekstach niemieckojęzycznych użytkowników języka polskiego jako dziedziczonego / 295

Metody

Marzena Wawrzeń, „Chrząszcz w Szczawnicy” – kilka słów o metodzie projektu jako zadaniowej formie pracy / 311

Magdalena Akhmadeeva, (Nowy?) odbiór gier na zajęciach z języka polskiego jako obcego w Rosji / 325

Katarzyna Taczyńska, Kinga Wawrzyniak, „Kradzież stulecia w grodzie Kopernika!” – gry terenowe jako materiały dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 335

Anna Dunin-Dudkowska, Grażyna Przechodzka,Anna Butcher, Egzamin Seal of Biliteracy jako alternatywny sposób testowania znajomości języka / 359

Materiały dydaktyczne

Urszula Dobesz, Polska od święta i na co dzień. Projekt podręcznika do nauczania treści pozajęzykowych / 375

Konrad Kazimierz Szamryk, Legendy jako materiał glottodydaktyczny (na przykładzie Podlaskich opowieści i legend dla obcokrajowców) / 395

Marta Pančíková, Publikacje słowackich i czeskich polonistów – podręczniki i materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego / 407

Monika Krzempek, Kinga Wawrzyniak, Vademecum lektora języka polskiego na Słowacji i w Czechach – pomoce dydaktyczne  / 417

Potrzeby uczących się

Wioletta Hajduk-Gawron, Małgorzata Smereczniak, Agnieszka Madeja,Potrzeby kulturowo-językowe uczestników kursów języka polskiego dla kandydatów na studia w Polsce / 431

Eugenia Ustenko,Interferencja a budowa programu nauczania języka polskiego jako obcego dla ukraińskojęzycznych studentów – uczestników krótkoterminowych kursów nieuniwersyteckich / 447

Regina Wojtoń, Recepcja polskiej kultury popularnej wśród gruzińskich studentów języka polskiego jako obcego / 459

New perspectives in teaching Polish as a foreign language IV. Summary / 477

Noty o autorach / 479

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum