Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Waldemar Rozynkowski (red.)

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 4

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4261-4
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
376
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Waldemar Rozynkowski (red.)

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 4

Kategoria produktu:

Kolejny tom z serii „Camino Polaco” został przygotowany z okazji I Forum Ekonomicznego Camino Polaco, które odbędzie się 18 października 2019 roku w Toruniu. Głównym zadaniem Forum jest odkrywanie potencjału Szlaku św. Jakuba w Polsce, zwłaszcza w granicach województwa kujawsko-pomorskiego. Wydarzenie to zorganizowano w ramach programu „Dialog” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Forum daje sposobność, aby naukowe poszukiwania realizowane od wielu lat przez historyków, teologów, geografów, kulturoznawców, socjologów, przedstawiane na licznych konferencjach oraz w publikacjach, zostały ukazane szerokiemu gronu osób zaangażowanych w rozwój środowisk lokalnych, prowadzących działalność gospodarczą w miejscowościach położonych wzdłuż polskiego Camino, a także by zaprezentowano ofertę biur pielgrzymkowych, bractw jakubowych, wydawnictw czy producentów towarów służących pielgrzymom (od „chleba św. Jakuba”, przez napoje pielgrzyma, po plecaki i inne akcesoria). Wiele podmiotów gospodarczych działa na rzecz rozwoju Szlaku Jakubowego w Polsce, a Forum to okazja do wspólnej dyskusji nad kierunkami rozwoju, który uszanuje religijny charakter tego doświadczenia, a jednocześnie stanie się „przyjazne dla pielgrzyma”, o czym ma przypominać powołana w ramach Forum marka „Camino Friendly”, mająca znakować miejsca, w których szanuje się ducha Camino i dba o rozwój szlaku. […]

Zawarte w wydawnictwie zbiorowym teksty – taką mamy nadzieję jako redaktorzy tomu – nie tylko obrazują wycinek historii i współczesności Szlaku św. Jakuba, lecz także świadczą o potencjale, jaki jeszcze pozostaje do wykorzystania przez wszystkich, którzy pojedynczo lub w grupach, działając w stowarzyszeniach, bractwach, klubach, opowiadają o Camino de Santiago. Dla wielu to ciąg dalszy pielgrzymowania, ale dla innych być może to dopiero początek ich własnej drogi do grobu Apostoła w Composteli. Wszystkim życzymy Ultreia et Suseia!

Ze Słowa wstępnego

Słowo wstępne / 9

Artykuły

Domingo L. González Lopo
Pielgrzymki do Santiago de Compostela (1530–1830): kryzys, rewitalizacja i upadek / 15

Adam Kucharski
Compostela – Rzym – Loreto. Podroż edukacyjna jako nieustająca pielgrzymka. Przykład Jakuba Sobieskiego (1607–1613) / 47

Waldemar Hass
Historia i religijno-kulturowe znaczenie Źródła świętego Jakuba w Jakubowie / 63

Roman Bielecki OP
Jakubie, gdzie jesteś? / 75

Ks. Elisardo Temperán Villaverde
Droga św. Jakuba – nowy „dziedziniec pogan” / 83

Dariusz Lipiński
Dynamika Camino. O niektórych trendach w pielgrzymowaniu Szlakiem świętego Jakuba wskazywanych przez statystykę / 95

Barbara Karpała
Czy pielgrzymowi potrzebne śpiewanie, czyli o rozkwicie polskich pieśni do św. Jakuba / 119

Emil Mendyk
Camino de Santiago jako element integracji europejskiej / 133

Berenika Seryczyńska
Dialog międzykulturowy w kontekście Camino de Santiago / 167

Kamila Pasławska
Indywidualnie, ale nie samotnie. Czy pielgrzym-katolik ma jakieś obowiązki na Camino? / 183

Agnieszka Laddach
Św. Jakub Większy i Camino de Santiago w świetle wypowiedzi uczniów Collegium Marianum w Pelplinie / 193

Ks. Maciej Ostrowski, Anna Wiater-Kawecka
Piąta Ewangelia w kontekście Dróg Jakubowych / 209

Jagoda Marszałek, ks. Dariusz Doburzyński
Specyficzny kontekst funkcjonowania terminów „pielgrzym” i „pielgrzymujący” we wspołczesnych tekstach teologicznych oraz kwestia ich czytelności / 231

Dk. Waldemar Rozynkowski
Świątobliwy Andrzej z Osnowa – o pielgrzymie, który udał się do grobu św. Jakuba / 253

Franciszek Mróz
6900 km oznakowanych odcinków Camino de Santiago w Polsce – sukcesy, niepowodzenia i wyzwania / 267

Świadectwa

Marek Okoń
Przemiany na Camino w ostatnich czterech dekadach / 303

Piotr Pabianek, Łukasz Stefaniak, Ewa Wasiak
Polskie aspekty Camino. Pielgrzymka „Z Podlasia do Warszawy” po Drogach św. Jakuba / 319

Dokumenty

Mateusz Zimny
Aktualność duchowego i historycznego dziedzictwa Camino de Santiago. Listy pasterskie biskupów hiszpańskich i francuskich diecezji Drogi świętego Jakuba z 2015 i 2017 roku w polskim tłumaczeniu / 337

Camino de Santiago – poszukiwanie i spotkanie: List pasterski biskupów Camino Frances Drogi świętego Jakuba – 2015 / 341

Przyjęcie i gościnność na Camino de Santiago: List pasterski biskupów Drogi świętego Jakuba Francji i Hiszpanii – 2017 / 361

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum