Wojciech Chudziak

Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, t. 5

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1493-5
Rok wydania:
2003
Liczba stron:
205
Seria:
Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

Wojciech Chudziak

Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, t. 5

Kategoria produktu:

Spis treści
Od redakcji (Wojciech Chudziak)
Wojciech Chudziak: Stan badań nad wczesnym średniowieczem ziemi chełmińskiej - główne tezy i perspektywy badawcze
Dorota Bienias: Przeobrażenia środowiska przyrodniczego we wczesnym średniowieczu na ziemi chełmińskiej
Jacek Bojarski: Stan i potrzeby badań mikroregionalnych na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. Wczesnośredniowieczne mikroregiony osadnicze na ziemi chełmińskiej
Violetta Stawska: Cmentarzyska wczesnośredniowieczne z ziemi chełmińskiej w świetle najnowszych badań
Daniel Makowiecki: Z badań nad gospodarką zwierzętami na ziemi chełmińskiej we wczesnym średniowieczu
Dariusz Poliński: Stan i perspektywy badań nad wczesnośredniowiecznym garncarstwem ziemi chełmińskiej
Jacek Kowalewski: Kontakty regionalne ziemi chełmińskiej we wczesnym średniowieczu w świetle struktury miejscowych depozytów srebrnych
Kazimierz Grążawski: Gród kasztelański w Michałowie na tle przemian osadniczych wschodniej części ziemi chełmińskiej

Od redakcji
Oddajemy do rąk Państwa kolejny, piąty już tom "Studiów nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej" będący pokłosiem uroczystej sesji naukowej z okazji 45-lecia pracy prof. dr. bab. Jerzego Olczaka, redaktora naukowego pierwszych dwóch tomów niniejszego wydawnictwa. W dniu 6 kwietnia 2000 roku w Sali Złotej Pałacu Dąmbskich w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie Panu Profesorowi Księgi Jubileuszowej wydanej w ramach serii Instytutu Archeologii UMK w Toruniu "Archaeologia Historica Polona", tom 8 pt. "Źródła archeologiczne i ich treści" (Toruń 2000). Na sesji wygłoszono również referaty dotyczące przemian przyrodniczych i kulturowych zachodzących na ziemi chełmińskiej we wczesnym średniowieczu. Wszystkie wystąpienia przygotowane w formie artykułów znalazły się w niniejszym tomie. Otwiera go opracowanie Wojciecha Chudziaka zawierające ogólne podsumowanie, zrealizowanych w ostatniej dekadzie minionego stulecia, badań nad wczesnym średniowieczem. Przedstawiono w nim również główne tezy i perspektywy badawcze. W kolejnym artykule pióra Doroty Bienias w ogólnych ramach zaprezentowano aktualny stan wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy, będącego ostatnio przedmiotem licznych prac badawczych o charakterze interdyscyplinarnym. Szczegółowe omówienie stopnia rozpoznania wczesnośredniowiecznych mikroregionów osadniczych znaleźć natomiast można w artykule Jacka Bojarskiego, który porusza również wiele kwestii natury metodycznej. Stan badań nad cmentarzyskami ziemi chełmińskiej zaprezentowano w artykule Violetty Stawskiej. Autorka omawia poszczególne cmentarzyska, koncentrując się na zagadnieniu przeobrażeń zachodzących w obrządku pogrzebowym. Przedmiotem opracowania Daniela Makowieckiego jest wczesnośredniowieczna gospodarka hodowlana, łowiectwo i rybołówstwo; omówiono w nim aktualny stan wiedzy będący wynikiem szczegółowych analiz źródeł archeozoologicznych pozyskanych w trakcie badań archeologicznych na ziemi chełmińskiej. W kolejnym artykule Dariusz Poliński przedstawił natomiast stan i perspektywy badań nad wczesnośredniowiecznym garncarstwem ziemi chełmińskiej, w konkluzji podkreślając znaczny stopień zaawansowania studiów dotyczących tej problematyki. Jacek Kowalewski na podstawie analizy struktury skarbów srebrnych podjął się omówienia kontaktów regionalnych ziemi chełmińskiej w okresie piastowskim. Tom zamyka artykuł Kazimierza Grążawskiego dotyczący grodu kasztelańskiego, przedstawionego na tle procesów osadniczych zachodzących we wschodniej części ziemi chełmińskiej.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum