• Home
  • Historia wojskowa
  • Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce. III Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Toruń, 5-6 grudnia 1996

Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer (red.)

Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce. III Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Toruń, 5-6 grudnia 1996

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0874-9
Publication year:
1997
Pages number:
260
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer (red.)

Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce. III Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Toruń, 5-6 grudnia 1996

Kategoria produktu:

Regularne robocze spotkania specjalistów w zakresie historii wojskowej już na trwałe zagościły w życiu naukowym polskiego środowiska historycznego. Inicjatywa tego typu spotkań zrodziła się kilka lat temu w środowisku poznańskim, jej pomysłodawca­mi byli prof. dr hab. Karol Olejnik i prof. dr hab. Benon Miśkie-wicz. Pierwsze forum zorganizowane zostało w Poznaniu w grud­niu 1994 r. i było poświęcone przeglądowi stanu badań w zakresie historii wojskowej opartemu na ankiecie, którą środowisko po­znańskie zredagowało i rozesłało do ośrodków naukowych, na­stępnie zaś otrzymane odpowiedzi opracowało. Jej wyniki były podstawą obrad I Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojsko­wych. Przebieg dyskusji oraz wyciągnięte wnioski i podstawowe postanowienia obrad przedstawiono polskim historykom w po­staci drukowanej (7 Ogólnopolskie Forum Historyków Wojsko­wych, Poznań - 6 grudnia 1994, pod red. Benona Miśkiewicza, Poznań 1995). Organizatorem II Ogólnopolskiego Forum History­ków Wojskowych, które odbyło się 19 grudnia 1995 r., był Woj­skowy Instytut Historyczny w Warszawie. Tematem spotkania była problematyka dziejów służby historycznej w Wojsku Pol­skim. Wygłoszone referaty oraz przebieg dyskusji również zosta-ty opublikowane (II Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych Warszawa 19 grudnia 1995. Tradycje służby historycznej w Wojsku Polskim, pod red. Andrzeja Ajnenkiela, Warszawa 1996).
Prezentowany tom zawiera materiały z odbytego w dniach 5-6 grudnia 1996 r. w Toruniu kolejnego, III Ogólnopolskiego 7orum Historyków Wojskowych, którego organizatorami były In-itytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum