• Home
  • Nauki teologiczne
  • Edukacja, kultura, teologia. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65. rocznicy urodzin

Ireneusz Werbiński, Krzysztof Konecki (red.)

Edukacja, kultura, teologia. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65. rocznicy urodzin

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1573-7
Publication year:
2003
Pages number:
836
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

98,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Ireneusz Werbiński, Krzysztof Konecki (red.)

Edukacja, kultura, teologia. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65. rocznicy urodzin

Kategoria produktu:

Spis treści
Przedmowa
Słowo wstępne
Częśc I Z biografii i osiągnięć Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza
Droga życiowa i naukowa Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza
Bibliografia prac Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza
Ks. Jan Charytański SJ - Czterdzieści lat owocnej pracy
Ks. Roman Murawski SDB - Twórczość katechetyczno-pedagogiczna ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza
Cześć II Edukacja - Kultura
Bp Marian Gołębiewski - Starotestamentowa koncepcja człowieka jako obrazu Boga
Ks. Stanisław Jankowski SDB - Wychowawcza rola Mądrości w Mdr 6, 1-9, 18
Franciszek Adamski - Rodzina środowiskiem wychowania do udziału w życiu Kościoła
Ks. Michał Czajkowski - Jak uczymy o judaizmie?
Ks. Czesław Kustra CSMA - Wychowanie religijno-moralne współczesnego człowieka
Zbigniew Kwieciński - Potrzeba kształcenia w humanistycznej mądrości
Ks. Kazimierz Misiaszek SDR - Jak mówić dorastającym o wierze, Bogu, Jezusie?
Ks. Zbigniew Marek SJ - Teologiczno-wychowawcze akcenty katechezy szkolnej według Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce
Ks. Kazimierz Skoczylas - Wychowanie społeczne w katechezie
Bogusław Śliwerski - Problemy wychowania w procesie globalizacji
Ewa Przybylska - Dekada powszechnej alfabetyzacji. Kolejna iluzja czy krok w kierunku nowego ładu na świecie?
Bronisław Siemieniecki - Zagrożenia wynikające z powszechnego wprowadzenia technologii informacyjnej do życia człowieka
Ks. Wojciech Frątczak - Świątynie parafii Jeziorsko
Bp Czesław Lewandowski - Wspomnienia byłego kapelana szpitala w Kaliszu w latach 1962-1965
Ks. Anastazy Nadolny - Geneza i organizacja parafii w Osieku k. Skórcza
Zbigniew Nosowski - Święte pary małżeńskie w historii Kościoła
Ks. Antoni Poniński - Skazany za milczenie
Ks. Kazimierz Rulka - Czasopisma kleryckie w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku
Witold Wojdyło - Dyplomatyczne aspekty konkordatu z 1925 roku
Ks. Dariusz Lewandowski - Geneza, treści ideowe i forma architektoniczna najważniejszych elementów świątyni chrześcijańskiej
Aleksander Nalaskowski - Uniwersytet - tradycja i rozwój
Józef Półturzycki - Ślady i pamiątki Jana Kochanowskiego w kościołach
Henryk Depta - Rajska dziedzina ułudy
Ks. Zdzisław Pawlak - Człowiek wobec wolności
Ks. Witold Dorsz - Ocalić świat. Istota i zadania edukacji w myśli Hannah Arendt
Piotr Petrykowski - Tożsamość kulturowa - w przestrzeni i miejscach
Andrzej Wojciechowski - Obecność śladem Księdza Józefa Tischnera FILOZOFII DRAMATU
Marian Bybluk - List nieznanego adresata z epistolografii Korczakowskiej
Ireneusz Mikołajczyk - Dei Consentes w traktacie Rerum msticarum libri tres Marka T. Warrona
Bp Roman Andrzejewski - Tempus transit et computatur. Nad zbiorem inskrypcji łacińskich na zegarach
Władysława Szulakiewicz - Etyczne i religijne uwarunkowania rozwoju duchowego człowieka w myśli Witolda Rubczyńskiego
Część III Teologia
Bp Andrzej Suski - Paście stado Boże. Adhortacja do prezbiterów w l P 5, 1-4
Bp Zbigniew Kiernikowski - Potrzeba ewangelizacji dla chrystianizacji religijności (odreligijnienia chrześcijaństwa)
Ks. Dariusz Kotecki - Perykopa o uciszeniu burzy na morzu (Mk 4, 35-41) w świetle wewnętrznych kluczy hermeneutycznych drugiej Ewangelii
Ks. Leonard Fic - Problematyka "Boga" w dialogu chrześcijańsko-buddyjskim
Ks. Wojciech Hanc - Sakramenty inicjacji w swych podstawowych wymiarach teologicznych w dialogijnym spojrzeniu Kościołów Siostrzanych
Ks. Jan Perszon - Doktryna misyjna Kościoła na przykładzie Ad gentes i Redemptoris missio
Ks. Roman Małecki - Kościół jako communio. Szkic do myśli przewodnich wspólnoty
Ks. Jacek Szymański - Implikacje moralne postu jako uczynku pokutnego
Ks. Marian Graczyk SDB - Podstawowe wyznaczniki etosu pracy nauczyciela. Z refleksji nad myślą kard. Stefana Wyszyńskiego
Ks. Lech Król - Życie duchowe osób konsekrowanych w świetle instrukcji "Rozpocząć na nowo od Chrystusa"
Ks. Mieczysław Rusiecki - Świętymi bądźcie
Ks. Ireneusz Werbiński - Dobrze radzić wątpiącym. "A teraz radzę wam być dobrej myśli" (Dz 27, 22)
Eugenia Anna Wesołowska - Być kapłanem
Ks. Zbigniew Zarembski - Świadectwo życia chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II
Ks. Mieczysław Laszczyk - Współczesne stowarzyszenia i ruchy eklezjalne wobec wyzwań nowej ewangelizacji Kościoła w Polsce
Ks. Mirosław Mróz - Teologia bliźniego jako podstawa miłosierdzia chrześcijańskiego. Ku zrozumieniu działalności charytatywnej Kościoła
Ks. Zbigniew Skrobicki - Metoda "dialogu" w realizacji odrodzenia katolicko-społecznego w Polsce w ujęciu czasopisma "Prąd" (1909-1939)
Ks. Krzysztof Konecki - Antynomia światła i ciemności w euchologii Wigilii Paschalnej
Ks. Wojciech Niedźwiecki - Modlitwa powszechna w procesie reformy liturgicznej na Soborze Watykańskim II
Ks. Tadeusz Lewandowski - Posłannictwo kaznodziei w twórczości homiletycznej Księdza Mariana Rzeszewskiego
Ks. Tomasz Kaczmarek - Fenomen życia pustelniczego w kościele starożytnym
Ks. Janusz Gręźlikowski - Sądownictwo diecezji włocławskiej

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum