Władysława Szulakiewicz (red.)

Z dziejów polskiej teorii i praktyki edukacyjnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2437-4
Publication year:
2009
Pages number:
249
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Władysława Szulakiewicz (red.)

Z dziejów polskiej teorii i praktyki edukacyjnej

Kategoria produktu:

XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod hasłem Powrót do źródeł odbył się w Olsztynie w dniach od 16 do 19 września 2009 roku. Tak się złożyło, że główne hasło zjazdu jest poniekąd urzeczywistnieniem słów S. Kota wypowiedzianych na temat historii wychowania i wskazania jej jako źródła dla współczesnej nauki o wychowaniu. Źródła, które używając słów Kota, „umożliwia [...] dokładne wniknięcie w kulturę przeszłości, w dzieje myśli, pojęć i ideałów społeczeństw, poznanie, jakimi środkami i drogami społeczeństwa zapewniały sobie kontynuację, przyszłość własną w duszach młodych pokoleń"43. Historycy wychowania podczas tego spotkania naukowego zaznaczyli swój udział jako referenci specjalistycznego sympozjum pt. Historia edukacji zorganizowanego przez Władysławę Szulakiewicz i Karola Poznańskiego. Oddawana do rąk Czytelników praca stanowi zapis uczestnictwa historyków wychowania w zjeździe olsztyńskim.

Przedmowa

Władysława Szulakiewicz
Z dziejów uczestnictwa historyków wychowania w zjazdach historycznych

I. Z HISTORII TEORII PEDAGOGICZNE]

Jan Krukowski, Jan Ryś
Wkład ośrodka krakowskiego w rozwój polskiej teorii pedagogicznej XV i XVI wieku

Iwonna Michalska
Działalność Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego (1928-1958) na rzecz rozwoju nauk o wychowaniu

Agnieszka Wałęga
Koncepcje podręcznika historii wychowania w świetle propozycji autorów i opinii recenzentów

Joanna Falkowska
Wychowanie narodowe jako wyzwanie dla polskiej edukacji. Poglądy Stanisława Pigonia (1885-1968)

II. DZIEJE SZKOLNICTWA

Dorota Żołądź-Strzelczyk
Szkolnictwo różnowiercze w Wielkopolsce

Jerzy Kochanowicz
Bezpłatne szkolnictwo jezuickie jako wyzwanie dla Akademii Krakowskiej

Julian Dybiec
Idea uniwersytetu w Polsce XIX i XX wieku

Roman Tomaszewski
Koncepcje uczelni wojskowej w Polsce XX wieku (między edukacyjną autarkią a otwarciem)

Grzegorz Michalski
Działalność Związku Inspektorów Szkolnych w Rzeczypospolitej Polskiej (1922-1939)

Stefania Walasek
Unifikacja szkolnictwa Kresów Północnych po 1922 roku

III. Z HISTORII ŚRODOWISK EDUKACYJNYCH

Adam Massalski, Ewa Kula
Nauczyciele i wybitni uczniowie szkół ziemi kielecko-radomskiej w latach 1862-1905

Krzysztof Jakubiak , Wiesław Jamrożek
Rodzina polska jako środowisko wychowawcze na przełomie XIX i XX wieku

Kinga Jackowska
Instytucja ,,salonu towarzyskiego" w obyczajowości XIX-wiecznej w świetle poradników dla panien

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum