Tymczasowe wyłączenie sklepu

Szanowni Państwo,

z przyczyn technicznych dokonywanie zakupów w naszym sklepie będzie wstrzymane do poniedziałku do godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia!

Władysława Szulakiewicz (red.)

Z dziejów polskiej teorii i praktyki edukacyjnej

ISBN:
978-83-231-2437-4
Publication year:
2009
Pages number:
249
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Władysława Szulakiewicz (red.)

Z dziejów polskiej teorii i praktyki edukacyjnej

Kategoria produktu:

XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod hasłem Powrót do źródeł odbył się w Olsztynie w dniach od 16 do 19 września 2009 roku. Tak się złożyło, że główne hasło zjazdu jest poniekąd urzeczywistnieniem słów S. Kota wypowiedzianych na temat historii wychowania i wskazania jej jako źródła dla współczesnej nauki o wychowaniu. Źródła, które używając słów Kota, „umożliwia [...] dokładne wniknięcie w kulturę przeszłości, w dzieje myśli, pojęć i ideałów społeczeństw, poznanie, jakimi środkami i drogami społeczeństwa zapewniały sobie kontynuację, przyszłość własną w duszach młodych pokoleń"43. Historycy wychowania podczas tego spotkania naukowego zaznaczyli swój udział jako referenci specjalistycznego sympozjum pt. Historia edukacji zorganizowanego przez Władysławę Szulakiewicz i Karola Poznańskiego. Oddawana do rąk Czytelników praca stanowi zapis uczestnictwa historyków wychowania w zjeździe olsztyńskim.

Przedmowa

Władysława Szulakiewicz
Z dziejów uczestnictwa historyków wychowania w zjazdach historycznych

I. Z HISTORII TEORII PEDAGOGICZNE]

Jan Krukowski, Jan Ryś
Wkład ośrodka krakowskiego w rozwój polskiej teorii pedagogicznej XV i XVI wieku

Iwonna Michalska
Działalność Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego (1928-1958) na rzecz rozwoju nauk o wychowaniu

Agnieszka Wałęga
Koncepcje podręcznika historii wychowania w świetle propozycji autorów i opinii recenzentów

Joanna Falkowska
Wychowanie narodowe jako wyzwanie dla polskiej edukacji. Poglądy Stanisława Pigonia (1885-1968)

II. DZIEJE SZKOLNICTWA

Dorota Żołądź-Strzelczyk
Szkolnictwo różnowiercze w Wielkopolsce

Jerzy Kochanowicz
Bezpłatne szkolnictwo jezuickie jako wyzwanie dla Akademii Krakowskiej

Julian Dybiec
Idea uniwersytetu w Polsce XIX i XX wieku

Roman Tomaszewski
Koncepcje uczelni wojskowej w Polsce XX wieku (między edukacyjną autarkią a otwarciem)

Grzegorz Michalski
Działalność Związku Inspektorów Szkolnych w Rzeczypospolitej Polskiej (1922-1939)

Stefania Walasek
Unifikacja szkolnictwa Kresów Północnych po 1922 roku

III. Z HISTORII ŚRODOWISK EDUKACYJNYCH

Adam Massalski, Ewa Kula
Nauczyciele i wybitni uczniowie szkół ziemi kielecko-radomskiej w latach 1862-1905

Krzysztof Jakubiak , Wiesław Jamrożek
Rodzina polska jako środowisko wychowawcze na przełomie XIX i XX wieku

Kinga Jackowska
Instytucja ,,salonu towarzyskiego" w obyczajowości XIX-wiecznej w świetle poradników dla panien

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum