• Home
  • Pedagogika
  • O uczących i uczonych. Szkice z pedeutologii historycznej

Władysława Szulakiewicz

O uczących i uczonych. Szkice z pedeutologii historycznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3319-3
Publication year:
2014
Pages number:
276
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Władysława Szulakiewicz

O uczących i uczonych. Szkice z pedeutologii historycznej

Kategoria produktu:

Książka pt.  O uczących i uczonych jest próbą odczytania myśli pedeutologicznej w szkole lwowsko-warszawskiej. Zaprezentowano w niej portrety wybitnych twórców polskiej humanistyki, w perspektywie  pojmowania przez nich służby nauczycielskiej. Poza ukazaniem stylów pracy pedagogicznej, główną intencją publikacji jest  także oddanie w prezentowanych opisach istoty relacji mistrz i uczeń. W pracy przedstawione zostały przykłady nauczycieli akademickich, którzy wspaniale łączyli pracę naukową z działalnością dydaktyczną i oświatową. To, co łączy omówionych uczonych, to wspólny rodowód akademicki. Mamy tu bowiem twórcę szkoły naukowej i jego uczniów. 

Przedmowa / 11

Rozdział I. Światopoglądy pedeutologiczne / 15
1. Światopogląd – uwagi terminologiczne / 17
2. Światopogląd pedeutologiczny – istota i źródła / 22

Rozdział II. Kazimierz Twardowski – nauczyciel uczonych i nauczycieli / 27
1. Droga do katedry i kierunki działalności / 29
2. Pierwsze doświadczenia pedagogiczne / 38
3. Światopogląd pedeutologiczny / 47
4. Pamiętnikarski portret mistrza / 70
Podsumowanie / 88

Rozdział III. Ludwik Jaxa-Bykowski – pedagog zaangażowany / 103
1. Kilka faktów z biografii / 105
2. Główne kierunki twórczości pedagogicznej / 112
3. Idee pedeutologiczne / 117
Podsumowanie / 141

Rozdział IV. Tadeusz Czeżowski – nauczyciel w służbie uniwersytetu / 147
1. Etapy życia i działalności akademickiej / 149
2. Idea nauczyciela akademickiego / 164
3. W pamięci uczniów i opiniach kolegów / 187
Podsumowanie / 192

Rozdział V. Izydora Dąmbska – pedagog etycznej niezłomności i intelektualnej pokory / 195
1. Koleje życia akademickiego / 197
2. Wzór niezłomnego filozofa i pedagoga / 201
3. Poetycka forma pamięci o Izydorze Dąmbskiej / 211
Podsumowanie / 217

Zakończenie / 223
Nota bibliograficzna / 229
Aneks nr 1. Fotografie i dokumenty / 233
Aneks nr 2. Nauczyciel – Mistrz – Uczony. Wybór myśli / 253
Von Lehrern und Gelehrten. Skizzen aus der Geschichte der Lehrerforschung. Zusammenfassung / 263
Indeks osobowy / 269

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum