• Home
  • Pedagogika
  • O uczących i uczonych. Szkice z pedeutologii historycznej

Władysława Szulakiewicz

O uczących i uczonych. Szkice z pedeutologii historycznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3319-3
Publication year:
2014
Pages number:
276
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Władysława Szulakiewicz

O uczących i uczonych. Szkice z pedeutologii historycznej

Kategoria produktu:

Książka pt.  O uczących i uczonych jest próbą odczytania myśli pedeutologicznej w szkole lwowsko-warszawskiej. Zaprezentowano w niej portrety wybitnych twórców polskiej humanistyki, w perspektywie  pojmowania przez nich służby nauczycielskiej. Poza ukazaniem stylów pracy pedagogicznej, główną intencją publikacji jest  także oddanie w prezentowanych opisach istoty relacji mistrz i uczeń. W pracy przedstawione zostały przykłady nauczycieli akademickich, którzy wspaniale łączyli pracę naukową z działalnością dydaktyczną i oświatową. To, co łączy omówionych uczonych, to wspólny rodowód akademicki. Mamy tu bowiem twórcę szkoły naukowej i jego uczniów. 

Przedmowa / 11

Rozdział I. Światopoglądy pedeutologiczne / 15
1. Światopogląd – uwagi terminologiczne / 17
2. Światopogląd pedeutologiczny – istota i źródła / 22

Rozdział II. Kazimierz Twardowski – nauczyciel uczonych i nauczycieli / 27
1. Droga do katedry i kierunki działalności / 29
2. Pierwsze doświadczenia pedagogiczne / 38
3. Światopogląd pedeutologiczny / 47
4. Pamiętnikarski portret mistrza / 70
Podsumowanie / 88

Rozdział III. Ludwik Jaxa-Bykowski – pedagog zaangażowany / 103
1. Kilka faktów z biografii / 105
2. Główne kierunki twórczości pedagogicznej / 112
3. Idee pedeutologiczne / 117
Podsumowanie / 141

Rozdział IV. Tadeusz Czeżowski – nauczyciel w służbie uniwersytetu / 147
1. Etapy życia i działalności akademickiej / 149
2. Idea nauczyciela akademickiego / 164
3. W pamięci uczniów i opiniach kolegów / 187
Podsumowanie / 192

Rozdział V. Izydora Dąmbska – pedagog etycznej niezłomności i intelektualnej pokory / 195
1. Koleje życia akademickiego / 197
2. Wzór niezłomnego filozofa i pedagoga / 201
3. Poetycka forma pamięci o Izydorze Dąmbskiej / 211
Podsumowanie / 217

Zakończenie / 223
Nota bibliograficzna / 229
Aneks nr 1. Fotografie i dokumenty / 233
Aneks nr 2. Nauczyciel – Mistrz – Uczony. Wybór myśli / 253
Von Lehrern und Gelehrten. Skizzen aus der Geschichte der Lehrerforschung. Zusammenfassung / 263
Indeks osobowy / 269

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum