Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Michalina Rittner (red.)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3883-9
Publication year:
2017
Pages number:
492
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Michalina Rittner (red.)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

Kategoria produktu:

Monografia zawiera teksty o tematyce glottodydaktycznej poświęcone w głównej mierze rozwojowi dydaktyki języka polskiego jako obcego, prezentacji tradycyjnych i nowatorskich rozwiązań w procesie nauczania i uczenia się, problemom, jakie współczesna sytuacja geopolityczna stawia przed glottodydaktyką polonistyczną. Artykuły zostały  pogrupowane w siedmiu blokach prezentujących najpierw zagadnienia ogólne, dotyczące dziedziny, jak również tych, którzy ją uprawiają, następnie metod przekazywania wiedzy, materiałów, które mają być w tym procesie pomocne, wreszcie oczekiwań odbiorców.

Wstęp / 9

Glottodydaktyk i glottodydaktyka – zagadnienia ogólne

Grażyna Zarzycka, Glottodydaktyk w roli badacza. Wyzwania, dylematy, wymagane kompetencje / 17

Przemysław Gębal, Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego na tle rozwoju pedeutologii glottodydaktycznej / 31

Iwona Janowska, Zadanie – kluczowe pojęcie współczesnej glottodydaktyki / 43

Anna Dąbrowska, Chrząszcz w glottodydaktyce polonistycznej / 63

Polityka językowa

Ewa Lipińska, Polska polityka językowa wobec zagranicznego języka ojczystego / 81

Olga Pavliuk, Refleksje nad odrodzeniem i rozwojem języka polskiego na przykładzie obwodu zaporoskiego / 99

Marcin Jura, Małgorzata Januszewicz, Czy Głusi to „milczący cudzoziemcy”? / 109

Sprawności

Izabela Wieczorek,Kształcenie kompetencji pragmatycznej na poziomie początkującym w procesie nauczania języka polskiego jako obcego / 125

Karolina Ruta, O spójności tekstów pisanych w języku polskim przez osoby z dysfunkcją słuchu / 139

Agnieszka Mielczarek, Bogdan Walczak, Kształcenie umiejętności pisania u studentów rosyjskojęzycznych Collegium Da Vinci w Poznaniu / 153

Michalina Rittner,Kurs słownictwa specjalistycznego z historii sztuki dla grup na poziomie B i C / 161

Nauczanie systemów

Małgorzata Pasieka, Gramatyka dla bardziej zaawansowanych. O ćwiczeniu i testowaniu gramatyki na tekstach autentycznych / 177

Maria Wacławek, Maria Wtorkowska, Szara siara? O problemie palatalności u Słoweńców uczących się polskiego jako obcego / 191

Hanna Burkhardt, Rzezimieszek, łamistrajk, wydrwigłos… O rzeczownikowych złożeniach osobowych we współczesnej polszczyźnie / 209

Grzegorz Rudziński, Porządek przypadków czy przypadkowy porządek – nauczanie fleksji imiennej – nowa propozycja / 227

Joanna Zawadka, Nauczanie fleksji rzeczownikowej oraz składni w języku polskim studentów koreańskich / 241

Kathryn Northeast, Akomodacja w grupie nominalnej w tekstach niemieckojęzycznych użytkowników języka polskiego jako dziedziczonego / 253

Edmund Oberlan, Prefiksalne człony dokonane par aspektowych – perspektywa dydaktyczna / 267

Mirosława Magajewska, Jak zaprzyjaźnić się z fałszywymi przyjaciółmi? Znaczenie wybranych homonimów polsko-włoskich / 281

Agnieszka Majewska, Błędy w zapisie i dystrybucji liter ą i ę oraz połączeń om, on, em, en w tekstach niemieckojęzycznych użytkowników języka polskiego jako dziedziczonego / 295

Metody

Marzena Wawrzeń, „Chrząszcz w Szczawnicy” – kilka słów o metodzie projektu jako zadaniowej formie pracy / 311

Magdalena Akhmadeeva, (Nowy?) odbiór gier na zajęciach z języka polskiego jako obcego w Rosji / 325

Katarzyna Taczyńska, Kinga Wawrzyniak, „Kradzież stulecia w grodzie Kopernika!” – gry terenowe jako materiały dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 335

Anna Dunin-Dudkowska, Grażyna Przechodzka,Anna Butcher, Egzamin Seal of Biliteracy jako alternatywny sposób testowania znajomości języka / 359

Materiały dydaktyczne

Urszula Dobesz, Polska od święta i na co dzień. Projekt podręcznika do nauczania treści pozajęzykowych / 375

Konrad Kazimierz Szamryk, Legendy jako materiał glottodydaktyczny (na przykładzie Podlaskich opowieści i legend dla obcokrajowców) / 395

Marta Pančíková, Publikacje słowackich i czeskich polonistów – podręczniki i materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego / 407

Monika Krzempek, Kinga Wawrzyniak, Vademecum lektora języka polskiego na Słowacji i w Czechach – pomoce dydaktyczne  / 417

Potrzeby uczących się

Wioletta Hajduk-Gawron, Małgorzata Smereczniak, Agnieszka Madeja,Potrzeby kulturowo-językowe uczestników kursów języka polskiego dla kandydatów na studia w Polsce / 431

Eugenia Ustenko,Interferencja a budowa programu nauczania języka polskiego jako obcego dla ukraińskojęzycznych studentów – uczestników krótkoterminowych kursów nieuniwersyteckich / 447

Regina Wojtoń, Recepcja polskiej kultury popularnej wśród gruzińskich studentów języka polskiego jako obcego / 459

New perspectives in teaching Polish as a foreign language IV. Summary / 477

Noty o autorach / 479

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum