• Home
  • Archeologia
  • Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, t. 7: Powiat toruński

Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf

Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, t. 7: Powiat toruński

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf

Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, t. 7: Powiat toruński

Kategoria produktu:

„Jednym z najbardziej niecierpiących zwłoki zadań naukowych jest badanie grodzisk [...]

Na ziemiach naszych są one jednym z najcenniejszych wyrazów życia i pracy Polski plemiennej oraz zarodków naszej państwowości, a mimo to grozi im zagłada”.

Powyższy postulat, sformułowany przez Władysława Kowalenkę, został opublikowany w jego dziele Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku) wydanym w 1938 roku. Słowa te, pomimo wielu działań badawczych historyków i archeologów podejmowanych w następnych ośmiu dekadach, pozostają nadal aktualne.

Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski” (nr 11H 13 0213 82), realizowany przez zespoły badaczy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Instytutu Archeologii UMK w Toruniu oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest próbą zebrania rozproszonych informacji na ich temat oraz krytycznej analizy danych udostępnionych na specjalnie stworzonym w tym celu portalu internetowym. Jego efektem jest również seria wydawnicza zatytułowana Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, której celem jest prezentacja zunifikowanego opisu stanowisk archeologicznych tego rodzaju. Mamy głęboką nadzieję, że seria będzie kontynuowana i z czasem obejmie wszystkie regiony naszego kraju znajdujące się we wczesnym średniowieczu w strefie szeroko pojętej Słowiańszczyzny Zachodniej.

I. Zagadnienia wstępne / 7

1. Uwagi ogólne / 7
2. Położenie fizjograficzne / 7
3. Historia badań / 8
4. Podstawy chronologii / 13
5. Układ katalogu i sposób prezentacji źródeł / 16

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat toruński / 27

1. Chełmża, gm. loco (stanowisko 20) / 29
2. Grodno, gm. Chełmża (stanowisko 6) (współautor Piotr Błędowski) / 45
3. Gronowo, gm. Lubicz (stanowisko 1) / 67
4. Jedwabno, gm. Lubicz (stanowisko 1) / 89
5. Niedźwiedź, gm. Czernikowo (stanowisko 1) / 109
6. Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka (stanowisko 1) / 125
7. Toruń, gm. loco (stanowisko 1) / 139

III. Bibliografia / 151

Contents

I. Preliminary issues / 19

1. General remarks / 19
2. Physiographic location / 19
3. History of research / 20
4. Base of chronology / 24
5. Catalogue layout and presentation of sources / 24

II. Early medieval strongholds of Toruń county / 27

1. Chełmża, Chełmża commune (site 20) / 29
2. Grodno, Chełmża commune (site 6) (co-author Piotr Błędowski) / 45
3. Gronowo, Lubicz commune (site 1) / 67
4. Jedwabno, Lubicz commune (site 1) / 89
5. Niedźwiedź, Czernikowo commune (site 1) / 109
6. Rzęczkowo, Zławieś Wielka commune (site 1) / 125
7. Toruń, Toruń commune (site 1) / 139

III. Bibliography / 151

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum