Władysława Szulakiewicz

Źródła w badaniach naukowych historii edukacji

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1637-7
Rok wydania:
2003
Liczba stron:
240
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

Władysława Szulakiewicz

Źródła w badaniach naukowych historii edukacji

Kategoria produktu:

Spis treści
Wstęp; Źródła - ich rodzaje i wartość poznawcza; Jerzy Kochanowicz SJ: Źródła do dziejów oświaty jezuickiej okresu staropolskiego; Andrzej Meissner: Źródła drukowane do dziejów oświaty w Galicji; Krzysztof Jakubiak: Źródła do dziejów wychowania w rodzinie polskiej z XIX i początków XX wieku; Władysława Szulakiewicz: Podręczniki historii wychowania jako źródło historyczne "adresowane"; Iwonna Michalska: Wybrane problemy metodologiczne wykorzystywania prasy jako źródła w badaniach historii wychowania; Grzegorz Michalski: Zakresy poszukiwań źródłowych w badaniach historyczno-pedagogicznych stowarzyszeń; Wiesław Jamrożek - Źródła w badaniach historyka wychowania dziejów najnowszych (wybrane problemy). Źródła w praktyce badawczej: Kazimierz Szmyd: Badania nad edukacją Galicji doby autonomicznej (uwagi metodologiczne i źródłowe); Stefania Walasek: Pedagog i historyk wychowania wobec źródeł. Z badań nad oświatą Guberni Wileńskiej i Wileńskiego Okręgu Szkolnego; Barbara Jędrychowska: Z doświadczeń badawczych historyka oświaty na Wschodzie (Ziemie Litewsko-Białoruskie i Syberia Wschodnia); Wiesława Szulakiewicz: Źródła do badań nad dziejami środowiska historyków wychowania w archiwach Polskiej Akademii Nauk

Ze wstępu
Oddawana do rąk czytelników publikacja jest zbiorem artykułów, w których ich autorzy podejmują refleksję teoretyczną nad rodzajami źródeł wykorzystywanych w badaniach historii wychowania i ich wartością poznawczą. Dzielą się też doświadczeniami wynikającymi z dotychczasowej własnej praktyki badawczej z materiałem źródłowym. Wypowiedzi autorów traktują głównie o źródłach do dziejów oświaty i wychowania XIX i XX wieku oraz dziejów kształtowania się historii wychowania i pedagogiki jako dyscyplin naukowych.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum