• Strona główna
  • Historia wojskowa
  • Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce. III Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Toruń, 5-6 grudnia 1996

Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer (red.)

Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce. III Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Toruń, 5-6 grudnia 1996

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0874-9
Rok wydania:
1997
Liczba stron:
260
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer (red.)

Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce. III Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Toruń, 5-6 grudnia 1996

Kategoria produktu:

Regularne robocze spotkania specjalistów w zakresie historii wojskowej już na trwałe zagościły w życiu naukowym polskiego środowiska historycznego. Inicjatywa tego typu spotkań zrodziła się kilka lat temu w środowisku poznańskim, jej pomysłodawca­mi byli prof. dr hab. Karol Olejnik i prof. dr hab. Benon Miśkie-wicz. Pierwsze forum zorganizowane zostało w Poznaniu w grud­niu 1994 r. i było poświęcone przeglądowi stanu badań w zakresie historii wojskowej opartemu na ankiecie, którą środowisko po­znańskie zredagowało i rozesłało do ośrodków naukowych, na­stępnie zaś otrzymane odpowiedzi opracowało. Jej wyniki były podstawą obrad I Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojsko­wych. Przebieg dyskusji oraz wyciągnięte wnioski i podstawowe postanowienia obrad przedstawiono polskim historykom w po­staci drukowanej (7 Ogólnopolskie Forum Historyków Wojsko­wych, Poznań - 6 grudnia 1994, pod red. Benona Miśkiewicza, Poznań 1995). Organizatorem II Ogólnopolskiego Forum History­ków Wojskowych, które odbyło się 19 grudnia 1995 r., był Woj­skowy Instytut Historyczny w Warszawie. Tematem spotkania była problematyka dziejów służby historycznej w Wojsku Pol­skim. Wygłoszone referaty oraz przebieg dyskusji również zosta-ty opublikowane (II Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych Warszawa 19 grudnia 1995. Tradycje służby historycznej w Wojsku Polskim, pod red. Andrzeja Ajnenkiela, Warszawa 1996).
Prezentowany tom zawiera materiały z odbytego w dniach 5-6 grudnia 1996 r. w Toruniu kolejnego, III Ogólnopolskiego 7orum Historyków Wojskowych, którego organizatorami były In-itytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum