Zbigniew Karpus, Beata Stachowiak (red.)

Granice i świat współczesny

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2610-2
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
348
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

49,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Zbigniew Karpus, Beata Stachowiak (red.)

Granice i świat współczesny

Książka, którą przedkładamy Czytelnikowi, przynosi zbiorową refleksję nad zagadnieniami granic i graniczności w kulturze współczesnej. Jest to zatem refleksja nad tym, czego doświadczamy na bieżąco, w naszym życiu społecznym i politycznym. Ograniczenie do tych dwu obszarów wynika z tego, że to właśnie polityka i „sprawy polityczne" najczęściej organizują dzisiaj życie jednostek i wspólnot. Zebrane w tym tomie artykuły i rozprawy, będące zarówno pracami analitycznymi, jak i badawczymi, przynoszą spojrzenie na problem granic z perspektywy najważniejszych wyzwań naszego czasu. Różne obszary zaprezentowanych tu badań pozwalają na wielowymiarową analizę problemu granic w kulturze współczesnej. Autorzy zebranych tu prac dają wyraz jednemu z najważniejszych doświadczeń naszej epoki, jakim jest właśnie granica i graniczność. Poszukiwania tu rozpoczęte z pewnością nie są zakończone, raczej zachęcają do dalszych badań.

Wprowadzenie / 7

I. Granice w ujęciu historycznym
Teresa Kulak – Sprawa zasięgu granicy językowej na Śląsku od XVIII do połowy XX wieku / 13
Michał Klimecki – Granica na Zbruczu 1918-1939 r. / 27
Hanna Szczechowicz – Granica przyjaźni politycznej Polski i Ukrainy / 43
Agnieszka Sawicz – Czy granica polsko-ukraińska po 1991 roku oddzieliła Polaków od macierzy? / 55
Magdalena Lachowicz – Granice na pograniczu zakarpackim: refleksja badawcza nad grupą rusińską w perspektywie socjologicznej / 75
Bartłomiej Toszek – Nowe znaczenie granicy angielsko-walijskiej w kontekście procesu dewolucji / 89
Zbigniew Karpus – Sytuacja wyznaniowa w Starogardzie gdańskim w okresie międzywojennym. Granice tolerancji religijnej na Pomorzu w latach 1920-1939 / 105

II. Granice w politologii i myśli politycznej
Jarosław Nocoń – Problem granic dyscyplinarnych politologii / 117
Vladimir M. Kuzmin - Проблема границ в лимологии / 131
Swietłana Czerwonnaja – „Realizmbez brzegów” Rogera Garaudy’ego a kategoria granicy i brzegów w ideologii radzieckiej / 157
Łukasz Orylski – Granice na polskiej scenie politycznej / 173
Henryk Składanowski – Granice współczesnej inwigilacji w demokratycznym państwie / 197
Dorota Leszczyna – Granice między tym, co europejskie, a narodowe w koncepcjach filozoficzno-politycznych Jose Ortegi y Gasseta / 221
Paweł Kaźmierczak – Katolicy wobec PRL. Spór o granice kompromisu / 233
Ks. Józef Dębiński – Papież PiusXII wobec totalitaryzmu XX wieku / 243
Lidia Nowakowska –Instytucjonalne granice europejskiego społeczeństwa obywatelskiego / 269
Beata Stachowiak – Poza granicami społeczeństwa informacyjnego - wykluczenie cyfrowe… I co dalej? / 285
Karolina Karpus – Wspólnotowa zasada ochrony prawnie uzasadnionych oczekiwań a granice ochrony podmiotu indywidualnego / 299
Ewa Szuber-Bednarz –Prawnomiędzynarodowe aspekty współczesnych granic / 313
Dawid Bunikowski – Prawo jako granica w życiu człowieka i państw / 323
Olgierd Pankiewicz – Pęknięcia w paradygmatycznych granicach prawa / 341

Spis autorów / 347

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum