Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz (red.)

Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 2: Klucz do wspólnej przyszłości

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2932-5
Rok wydania:
2012
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Dialog chrześcijańsko-muzułmański
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

27,00 zł

miękka

Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz (red.)

Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 2: Klucz do wspólnej przyszłości

Kategoria produktu:

W dniach 19–20 października 2011 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się druga międzynarodowa konferencja poświęcona teorii i praktyce chrześcijańsko-muzułmańskiego dialogu. Do jej organizacji zachęciły nas pozytywne echa pierwszej konferencji z października 2010 roku oraz dobre przyjęcie opublikowanych materiałów pokonferencyjnych (Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń, 2011). Mamy podstawy, aby sądzić, że zarówno konferencja, jak i publikacja przyczyniły się do przełamywania „wzajemnej ignorancji”, wzbogaciły naszą wiedzę o partnerach religijnego dialogu i o naszych religiach, określiły szanse oraz wskazały wyzwania i zagrożenia chrześcijańsko-muzułmańskiego dialogu we współczesnym świecie. Uświadomiły także, że zarówno chrześcijaństwo, jak i islam są nie tylko wiarą, ale także wiedzą, nauką i historią. Oba wyznania są również systemem wartości ważnych dla współczesnego świata; wśród tych wartości na pierwszym miejscu należy wymienić pokój. Toruńskiej konferencji patronują dwie wybitne osobistości reprezentujące świat chrześcijański oraz świat islamu, darzący się szacunkiem i doskonale rozumiejący się zwolennicy i orędownicy międzyreligijnego dialogu – błogosławiony Jan Paweł II oraz Fethullah Gulen. W niniejszym tomie pomieściliśmy teksty wygłoszonych podczas konferencji referatów, których autorzy podejmowali różnorodne aspekty chrześcijańsko-muzułmańskiego dialogu: od zagadnień metodologiczno- merytorycznych, poprzez pogłębioną refleksję o orędownikach dialogu, przemyślenia dotyczące praktyki dialogowej, informacji o chrześcijańsko-muzułmańskich relacjach w wielowyznaniowym, wielonarodowym, wielokulturowym i wielojęzycznym Wielkim Księstwie Litewskim, aż do literackich ujęć chrześcijaństwa oraz islamu. W sumie prezentujemy Czytelnikowi dwadzieścia różnorodnych opracowań autorskich, będących pokłosiem dwudniowych obrad. Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują za pomoc w jej organizacji, za obecność i udział w obradach patronom honorowym, szanownym gościom, referentom oraz wszystkim jej uczestnikom. Szczególnie gorące podziękowania kierujemy pod adresem patronów honorowych konferencji: reprezentującego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego członka Zarządu Sławomira Kopyścia oraz reprezentującego Prezydenta Miasta Torunia – Wiceprezydenta Ludwika Szuby. Swą obecnością na uroczystym otwarciu konferencji zaszczycili organizatorów. Ich Ekscelencje Ambasadorowie krajów arabskich: J.E. Ambasador Republiki Jemeńskiej, Ali Ali Abdulaziz Aqlan; J.E. Ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Asim Mirza Ali Mohamed Al-Rahma; J.E. Ambasador Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Abdelkader Khemri, którym przekazujemy nasze wyrazy wdzięczności i głębokiego szacunku. W konferencji uczestniczył jako gość honorowy, a zarazem jako współorganizator i współgospodarz spotkania, p. Selcuk Mustafa Ozcan, prezes Instytutu Dialogu Dunaj, któremu również składamy serdeczne podziękowania. Słowa powitania w imieniu Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz władz Wydziału Filologicznego skierował do organizatorów i uczestników konferencji Dziekan prof. Adam Bednarek. Miło nam było gościć również przedstawicieli ważnych dla międzyreligijnego dialogu Instytucji od wielu lat efektywnie realizujących dialog nie tylko w teorii, ale także w praktyce: ks. prof. Waldemara Chrostowskiego – przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich; ks. dra Adama Wąsa oraz dra Artura Konopackiego – współprzewodniczących Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego spotkania: patronom honorowym, gościom, referentom, słuchaczom oraz dyskutantom. W osobach referentów podziękowania kierujemy zarazem do autorów tekstów zamieszczonych w niniejszym tomie.

Od redaktorów /  9
Czesław Łapicz
Wprowadzenie / 17

METODOLOGICZNE I MERYTORYCZNE ASPEKTY DIALOGU CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKIEGO
Ks. Waldemar Chrostowski
Zasady dialogu religijnego w odniesieniu do relacji chrześcijańsko-muzułmańskich – perspektywa katolicka / 23
Davut Han Aslan
Koncepcja dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w islamie / 43
Bassam Aouil
Czy dialog chrześcijańsko-muzułmański ma sens? Jeżeli tak – to jaki? Kto ma go prowadzić i po co? / 53
Aldona Maria Piwko
Modlitwa, post, jałmużna – chrześcijańskie i muzułmańskie drogowskazy do wspolnej przyszłości / 61
Marcin Grodzki
Dialog chrześcijańsko-muzułmański w świetle badań naukowych zachodnioeuropejskiej szkoły rewizjonizmu islamistycznego / 75

ORĘDOWNICY MIĘDZYRELIGIJNEGO DIALOGU
Dorota Rudnicka-Kassem
Pacem in terris: nieustanne zaangażowanie. Misja dialogiczna w orędziach Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju / 89
Eugeniusz Sakowicz
Dialog „kluczem do zamku”… M. Fethullaha Gulena „wizja” pedagogiki dialogu / 103
Magdalena Lewicka
Między teorią a praktyką – Gulenowski model dialogu międzywyznaniowego  / 117
Michał Moch
Sercem szukamy jedności. Matta ăl-Miskīn – wybitny myśliciel, teolog i orędownik dialogu / 143

DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKI W PRAKTYCE
Kazimierz Banek
Islam na Krymie (aspekt dialogu międzyreligijnego) / 159
Selim Chazbijewicz
Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Polsce w kontekście sytuacji dialogicznej w Rosji, na Białorusi i Ukrainie / 179
Selcuk Mustafa Ozcan
Wkład Fethullaha Gulena w rozwój dialogu międzywyznaniowego w Turcji / 187
Michał Łyszczarz
Tożsamość etniczna i generacyjna młodego pokolenia polskich Tatarów. Stosunek otoczenia sąsiedzkiego do odmienności kulturowej w świetle badań empirycznych / 201

MUZUŁMANIE WŚROD CHRZEŚCIJAN W WIELKIM KSIĘSTWIE LITEWSKIM
Czesław Łapicz
Językowe aspekty chrześcijańsko-muzułmańskiego dyskursu: dysputy teologiczne a międzyreligijny dialog / 219
Міхаіл Тарэлка
“Калі езуса катавалі…” (рэлігійна-палемічны тэкст з рукапіснай спадчыны беларускіх татараў) / 235
Ірына Сынкова
Хрысціянскія матывы ў знахарскіх замовах беларускіх мусульман / 249
Artur Konopacki
Raz jeszcze o konwersjach Tatarów – postulaty badawcze / 259

CHRZEŚCIJANIE I MUZUŁMANIE W SZTUCE I LITERATURZE
Arleta Szulc
Bog jednoczący wszystkie narody w przekładach odzwierciedlonych w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów / 267
Magdalena Kubarek
Chrześcijanie i muzułmanie w tworczości Rafika Schamiego – literacka fikcja a rzeczywistość / 283
Zdzisław Preisner
Między chrześcijaństwem a islamem – dwa tysiące lat świetności Stambułu / 297

Noty o autorach / 309

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum