Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf

Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, t. 7: Powiat toruński

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf

Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, t. 7: Powiat toruński

Kategoria produktu:

„Jednym z najbardziej niecierpiących zwłoki zadań naukowych jest badanie grodzisk [...]

Na ziemiach naszych są one jednym z najcenniejszych wyrazów życia i pracy Polski plemiennej oraz zarodków naszej państwowości, a mimo to grozi im zagłada”.

Powyższy postulat, sformułowany przez Władysława Kowalenkę, został opublikowany w jego dziele Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku) wydanym w 1938 roku. Słowa te, pomimo wielu działań badawczych historyków i archeologów podejmowanych w następnych ośmiu dekadach, pozostają nadal aktualne.

Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski” (nr 11H 13 0213 82), realizowany przez zespoły badaczy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Instytutu Archeologii UMK w Toruniu oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest próbą zebrania rozproszonych informacji na ich temat oraz krytycznej analizy danych udostępnionych na specjalnie stworzonym w tym celu portalu internetowym. Jego efektem jest również seria wydawnicza zatytułowana Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, której celem jest prezentacja zunifikowanego opisu stanowisk archeologicznych tego rodzaju. Mamy głęboką nadzieję, że seria będzie kontynuowana i z czasem obejmie wszystkie regiony naszego kraju znajdujące się we wczesnym średniowieczu w strefie szeroko pojętej Słowiańszczyzny Zachodniej.

I. Zagadnienia wstępne / 7

1. Uwagi ogólne / 7
2. Położenie fizjograficzne / 7
3. Historia badań / 8
4. Podstawy chronologii / 13
5. Układ katalogu i sposób prezentacji źródeł / 16

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat toruński / 27

1. Chełmża, gm. loco (stanowisko 20) / 29
2. Grodno, gm. Chełmża (stanowisko 6) (współautor Piotr Błędowski) / 45
3. Gronowo, gm. Lubicz (stanowisko 1) / 67
4. Jedwabno, gm. Lubicz (stanowisko 1) / 89
5. Niedźwiedź, gm. Czernikowo (stanowisko 1) / 109
6. Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka (stanowisko 1) / 125
7. Toruń, gm. loco (stanowisko 1) / 139

III. Bibliografia / 151

Contents

I. Preliminary issues / 19

1. General remarks / 19
2. Physiographic location / 19
3. History of research / 20
4. Base of chronology / 24
5. Catalogue layout and presentation of sources / 24

II. Early medieval strongholds of Toruń county / 27

1. Chełmża, Chełmża commune (site 20) / 29
2. Grodno, Chełmża commune (site 6) (co-author Piotr Błędowski) / 45
3. Gronowo, Lubicz commune (site 1) / 67
4. Jedwabno, Lubicz commune (site 1) / 89
5. Niedźwiedź, Czernikowo commune (site 1) / 109
6. Rzęczkowo, Zławieś Wielka commune (site 1) / 125
7. Toruń, Toruń commune (site 1) / 139

III. Bibliography / 151

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum