• Home
  • Historia najnowsza
  • Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914-1923, t. I, cz. 3: Warunki życia jeńców i internowanych

Zbigniew Karpus, Emilian Wiszka, Ihor Sribniak

Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914-1923, t. I, cz. 3: Warunki życia jeńców i internowanych

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2070-4
Publication year:
2007
Pages number:
148
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Series:
Obozy jeńców i internowanych na ziemiach polskich 1914-1924
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

21,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Zbigniew Karpus, Emilian Wiszka, Ihor Sribniak

Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914-1923, t. I, cz. 3: Warunki życia jeńców i internowanych

Problem jeńców i obozów jenieckich zbudowanych przez zaborców na ziemiach polskich w czasie pierwszej wojny światowej, a potem przejętych przez siły zbrojne Drugiej Rzeczypospolitej i wykorzystywanych w okresie wojen o niepodległość i granice, przez wiele lat nie budził zainteresowania historyków, ani cywilnych, ani wojskowych. Z tego też względu aż do początku lat dziewięćdziesiątych wyjątkowo skromna była liczba publikacji na ten temat. Sytuacja zmieniła się, gdy w toruńskim ośrodku naukowym powstał kilkuosobowy zespół badawczy, który rozpoczął działania od wykonania podstawowej czynności warsztatowej, tj. przeprowadził skrupulatną, czasochłonną kwerendę w archiwach i bibliotekach zarówno w kraju, jak i poza jego granicami: w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi i na Litwie, w Niemczech. Uzyskane w ten sposób obfite materiały źródłowe, obrazujące los jeńców i internowanych, po krytycznej analizie stały się podstawą do przygotowania wielu referatów na konferencje i seminaria, napisania serii artykułów naukowych i popularnonaukowych, tomów studiów i monografii, natomiast najwartościowsze dokumenty i relacje ukazały się drukiem jako teksty źródłowe*. Sprawą, która od lat wywołuje największe kontrowersje nie tylko naukowe, lecz także polityczne, jest funkcjonowanie obozów jeńców bolszewickich w Polsce. Szczególnie eksponowane przez stronę rosyjską są obozy w Strzałkowie i w Tucholi. Już w 1921 roku w emigracyjnej prasie rosyjskiej ukazującej się w Warszawie pisano o Tucholi jako o „obozie śmierci". Do dziś niektórzy historycy i publicyści rosyjscy starają się podtrzymać tezę o Tucholi jako miejscu masowej eksterminacji jeńców bolszewickich.

Wstęp

Wstęp /7

Waldemar Rezmer - Walki w Prusach Wschodnich w 1914 roku /9
Włodzimierz Jastrzebski - Miejsce obozu jeńców w Tucholi w strukturze niemieckich obozów dla jeńców wojennych w latach 1914-1918 /19
Jerzy Szwankowski - Życie Tucholi w latach pierwszej wojny światowej /29
Zbigniew Karpus - Jeńcy rosyjscy i bolszewiccy w Tucholi (1914-1922) /43
Mariusz Wołos - Problem jeńców rumuńskich na Pomorzu Gdańskim w okresie pierwszej wojny światowej (zarys problematyki i postulaty badawcze) /49
Maciej Krotofil - Ukraińska Armia Halicka 1918-1920. Zarys organizacji i działań bojowych /57
Emilian Wiszka - Żołnierze Ukraińskiej Halickiej Armii w Obozie Jeńców nr 7 w Tucholi (1920-1922) /79
Zofia Waszkiewicz - Opieka religijna nad jeńcami i internowanymi w obozie w Tucholi (1914-1923) /101
Igor Sribniak - Arhiwni dżerela z istorii perebywannja polonenich ukrainciw u tabori Tucholja (1920-1921 pp.) /113
Jacek Woyno - Archiwalia dotyczące obozów jeńców rosyjskich i internowanych w latach 1919-1922 w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie /129
Jerzy Szwankowski - Opieka nad cmentarzami obozu jeńców w Tucholi /135

Wykaz skrótów /137
Indeks osobowy /139
Indeks nazw geograficznych /145

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum