• Home
  • Literaturoznawstwo
  • Polonistyczne drogi. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin

Maciej Wróblewski (red.)

Polonistyczne drogi. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2189-3
Publication year:
2008
Pages number:
291
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,30 zł

miękka

Maciej Wróblewski (red.)

Polonistyczne drogi. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin

Kategoria produktu:

Paweł Tański - Mapy / 11
Maciej Wróblewski - Miłośnik Humanitas. Szkic biograficzny o Profesorze Władysławie Sawryckim /13
Bibliografia prac Profesora Władysława Sawryckiego /17

Cześć I. Literatura i konteksty
Andrzej Stoff - Aspekt językowy funkcji integracyjnej dzieła literackiego /23
Danuta Kunstler-Langner - Homo ridens w Rzeczpospolitej Babińskiej i w królestwie Sowizdrzała. O śmiechu w literaturze staropolskiej /53
Krzysztof Obremski - Sarmatyzacja Skandynawii w jezuickim dramacie eucharystycznym (Chrystiernus II, król duński i szwedzki) /61
Artur Duda - Autor komedii Franciszka Bohomolca jako komedia autotematyczna /67
Ewa Owczarz - Mhl Józefa Ignacego Kraszewskiego jako ogniwo trylogii saskiej /77
Hanna Ratuszna - Humor, komizm i drwina. Z problematyki humoresek młodopolskich (Zygmunt Niedźwiecki, Leo Belmont, Gustaw Kamieński) /87
Radosław Sioma - O jednym tekście Tymona Terleckiego /103
Aleksander Madyda - Nożyczki i czerwony atrament. O praktykach redaktorskich Mieczysława Grydzewskiego (na przykładzie twórczości Zygmunta Haupta z lat 1947-1948) /117
Barbara Bogołębska - Podróże w przestrzeni i w czasie we współczesnej literaturze polskiej /131
Yioletta Wróblewska - „Ruszamy prosto w bezsens...", czyli Ballada o chorym księżycu Beaty Obertyńskiej 145
Wacław Lewandowski - Sztuka i suka (Poezja Drugiej Emigracji na temat poezji krajowej - rudymenta) 157
Krzysztof Ćwikliński - Po pierwsze - żyć! Szice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego na tle krajowej diarystyki okupacyjnej (Z. Nałkowska, A. Trzebiński) 167
Paweł Tański - Obecność mitu poezji polskiej po 1989 roku na wybranych przykładach (zarys problemu) ... 179

Część II. Edukacja polonistyczna i konteksty
Leszek Jazownik - Polonistyka szkolna w procesie przygotowania młodzieży do życia... „na przemiał" (Z. Bauman) /189
Zofia Budrewicz - Powieści historyczne Zofii Kossak w podręcznikach międzywojennych /201
Elżbieta Kruszyńska - Wokół wartości - na przykładzie religijnej prozy dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym /217
Ryszard Jedliński - Praca nad formą recenzji w gimnazjum /233
Helena Synowiec - Nauczyciel wobec języka regionu (o możliwości wykorzystania gwary ludowej w edukacji regionalnej) /243
Maciej Wróblewski - Gra o polski /249
Rafał Moczkodan - Problematyka mowy ciała w kontekście kultury żywego słowa /259
Piotr Skrzypczak - Role bez tekstu. Uwagi o aktorstwie w epoce afonii wczesnego kina /269
Indeks /293

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum