SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologia polska

Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji

autorzy: Maciej Wróblewski redaktorzy: Maciej Wróblewski
Rok wydania:2007 Nr wydania:1 Liczba stron:366 ISBN:978-83-231-2081-0
OPIS

Słowo od redaktorów; W stronę prozy: Magdalena Lachman: Jak (nie) być pisarzem. Proza polska po 1989 roku w konfrontacji z kulturą audiowizualną i medialną; Dariusz Kulesza: Polska proza po Gnoju. Kuczok, Czerwiński, Sieniewicz i inni; Ewa Dunaj-Kozaków: Nowy świat nieprzedstawiony, czyli milczenie (młodych) owiec; Iwona Pięta: Fikcja czy dokument? - problemy genologiczne w polskiej prozie po 1989 roku; Barbara Zwolińska: Proza kobieca po 1989 roku wobec mitu matki-Polki; Adam Mazurkiewicz: Między social fiction a fantastyką polityczną. Uwagi na marginesie lektury rodzimej fantastyki społecznej; Wojciech Browarny: Mieszczańska ikonosfera w powieściach Stefana Chwina, Pawła Huellego i Olgi Tokarczuk; Elżbieta Konończuk: Kronika z Mazur Erwina Kruka jako świadectwo przełomu; Anna Siemiriska: Pamięć uniewinniona. Pochodzenie żydowskie a problem tożsamości i wyboru identyfikacji na przykładzie utworów Romy Ligockiej i Aga
ty Tuszyńskiej; Elżbieta Hanuszewska: Autor poszukujący autora. O autotematyzmie w powieści Artura Kozdrowskiego Tomek w poszukiwaniu Tomka na piętrach Smugi; Marcin Lutomierski: Poszukiwanie prawdy i dobra w opowiadaniach Jana Józefa Szczepańskiego z tomu Rozłogi; Maciej Wróblewski: Współczesna sztuka opowiadania na przykładzie prozy Pawła Huellego. W stronę poezji: Piotr Michałowski: Ponowoczesna sonetomania; Joanna Roszak: Gdzie Rzym, gdzie Krym. Karpowicz i po Karpowiczu; Arkadiusz Morawiec: Lagerland, czyli o rzeczywistości w topos przemienionej; Magdalena Rabizo-Birek: Wyobraźnia religijna w młodej poezji polskiej; Katarzyna Pietrych: Trawestacje "tańca śmierci" i "rymowanek-umieranek" we współczesnej poezji polskiej - Różewicz, Szuber, Miłosz; Elżbieta Sidoruk: Poezja i satyra. (Wokół Szarej strefy i Wyjścia Tadeusza Różewicza); Dorota Kulczycka: W stronę metafizyki. O Dialogu duszy i Ciała i innych wiers
zach z lat 90. Stanisława Barańczaka; Radosław Sioma: Proza, wiersz, proza: Ryszard Krynicki Kamień, szron; Jerzy Wiśniewski: Obraz tradycji muzycznej w wierszach Julii Hartwig z tomu Bez pożegnania; Marcin Jaworski: Poezja Jarosława Marka Rymkiewicza - klasycyzm i nowoczesność; Danuta KĂźnstler-Langner: Bestiariusz znaleziony w Milanówku. O barokowej wyobraźni Jarosława Marka Rymkiewicza; Krzysztof Obremski: Socrealistyczna poezja zaangażowana. Maciej Maleńczuk i Chamstwo w państwie; Małgorzata Lisecka: Jacek Kaczmarski o świadomości Polaków po roku 1989; Tomasz Cieślak: Poeci "bruLionu" i "postbrulionowcy" wobec Nowej Fali; Artur Nowaczewski: Ulica pokolenia "bruLionu"; Indeks nazwisk

Inne z tej kategorii

Przydatne linki