• Home
  • Pedagogika
  • Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, t. II

Joanna Cieślikowska, Joanna Dreszer, Wiesława Limont (red.)

Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, t. II

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2550-1
Publication year:
2010
Pages number:
218
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

21,00 zł

miękka

Joanna Cieślikowska, Joanna Dreszer, Wiesława Limont (red.)

Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, t. II

Kategoria produktu:

We współczesnych koncepcjach uwzględnia się wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych ważnych dla pojawienia się i rozwoju uzdolnień. Wskazuje się w nich na znaczenie odpowiednich cech osobowości, podkreśla się także istotny wpływ na rozwój jednostki: środowiska rodzinnego, szkolnego, rówieśniczego oraz kontekstu społecznego i historyczno-kulturowego. Podawanym przez wielu autorów czynnikiem o istotnym znaczeniu dla rozwoju zdolności jest przypadek. Jest on ważny zarówno dla procesu krystalizowania się uzdolnień kierunkowych, jak również ich rozwoju, ale także ma znaczenie i wpływa na osiąganie sukcesu w życiu. Do czynnika przypadku zaliczane są zarówno zdarzenia i fakty nieobojętne dla rozwoju zdolności, jak również osoby znaczące: nauczyciele, tutorzy i mistrzowie lub osoby przypadkowo spotkane na drodze życia. Jednakże do ważniejszych właściwości osób zdolnych należą te cechy osobowości, które pozwalają na intensywną i długotrwałą pracę związaną z osiąganiem wybranego celu. Ważna jest także umiejętność wybierania odpowiednich strategii postępowania w rozwiązywaniu problemów, które będą korzystne dla nich samych i innych osób. 
Publikacja zatytułowana Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego składa się z dwóch tomów pod tym samym tytułem. Jest ona kontynuacją wcześniejszych opracowań, które spotkały się z dużym zainteresowaniem czytelników*. Tom pierwszy zawiera artykuły związane z problematyką zdolności i twórczości analizowaną z psychologicznego oraz interdyscyplinarnego punktu widzenia. Drugi tom natomiast obejmuje opracowania teoretyków i praktyków zajmujących się edukacją uczniów zdolnych.

Wprowadzenie

Część I. Środowiskowy kontekst rozwoju ucznia zdolnego
Joanna Cieślikowska, Wiesława Limont - Obraz ucznia zdolnego w potocznych koncepcjach nauczycieli
Alina Kalinowska - Osobiste kryteria nauczycieli wczesnej edukacji w procesie klasyfikowania uczniów zdolnych matematycznie - komunikat z badań
Teresa Giza - Problemy samokształtowania się uczniów zdolnych
Dagna Czerwonka - Środowisko rodzinne dzieci wybitnie zdolnych 
Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk - Rodzinne uwarunkowania zawodowej edukacji muzycznej
Marcin Jaworski - Edukacja artystyczna, uczeń zdolny i przemiany kultury współczesnej

Część II. Wokół dobrej praktyki szkolnej
Beata Dyrda - Edukacyjne oferty w zakresie kształcenia uczniów zdolnych - na przykładzie badanych szkół
Monika Jurewicz - Instytucjonalne wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych muzycznie
Emilia Kusztelak, Monika Modrzejewska-Świgulska - Postulaty pedagogiki twórczości i zdolności urzeczywistnione - charakterystyka projektu edukacyjnego „Szkoła wspierająca uzdolnienia"
Małgorzata Makiewicz - Przykłady twórczych pomysłów uczniów fotografujących obiekty matematyczne
Arkadiusz Stańczyk - Osiągnięcia szkolne i naukowe uczniów Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu
Izabela Deptuła, Ilona Glatzel - Język polski w Liceum Akademickim w Toruniu. Model kształcenia podstawowego i rozszerzonego
Anna Tomczyk-Churska - Magiczna biblioteka, czyli rzecz o zmianie 
Joanna Jagodzińska-Kwiatkowska, Magdalena Kiełbasiewicz, Ewa Krzyżanowska - Budżet czasu wolnego wychowanków Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu
Maja Żądło-Cichoń - Losy uzdolnionych plastycznie absolwentów Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu

Noty o autorach

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum