Radosław Sioma, Hanna Ratuszna (red.)

Młodopolska synteza sztuk

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2465-8
Publication year:
2010
Pages number:
330
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Radosław Sioma, Hanna Ratuszna (red.)

Młodopolska synteza sztuk

Kategoria produktu:

Młodopolska synteza sztuk jest trzecią publikacją z cyklu Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski (pierwsza poświęcona została przemianom dramatu jednoaktowego, druga zaś prezentuje problematykę religii i wierzeń modernizmu) i obejmuje dwadzieścia artykułów, traktujących przede wszystkim o korespondencji sztuk w polskim modernizmie, ale i o kontynuacjach tej tendencji w dwudziestoleciu międzywojennym (studia Marka Dybizbańskiego, Marty Mielcarek i Beaty Śniecikowskiej). Kilku autorów analizuje w swych artykułach procesy "umuzyczniania" dzieła literackiego (m.in. Paulina Kierzek-Trzeciak, Katarzyna Wolanin, Anna Sobieska). Nie zabrakło również prac poświęconych wizualnej - i wizyjnej - stronie literatury, związkom słowa i obrazu, również w aspekcie edytorskim (Justyna Bajda, Anna Szczepańska), czy "malarskości" prozy (Ida Sadowska, Maria Jolanta Olszewska). Literatura młodopolska omawiana jest tu również z punktu widzenia kulturowego synkretyzmu czy wpływu filozofii Johna Ruskina (Sabina Brzozowska, Marek Kurkiewicz, Piotr Rosiński). Osobne opracowania poświęcone zostały symbolicznym i alegorycznym przejawom syntezy sztuk (Aneta Grodecka, Grażyna Legutko, Piotr Siemaszko) oraz nokturnowej nastrojowości liryki (Radosław Okulicz-Kozaryn), a także pokrewieństwom z innymi dziedzinami działalności artystycznej, widocznym w modernistycznym dramacie (Anna Sobiecka, Agnieszka Skórzewska, Anna Wypych-Gawrońska). Nie pretendując do ujęcia całościowego omawianych zagadnień, mamy nadzieję, że lektura niniejszego zbioru studiów nie będzie dla czytelników pozbawiona satysfakcji poznawczej, a sama publikacja w skromnym stopniu uczyni bardziej szczegółowym wizerunek złożonego i wieloaspektowego zjawiska korespondencji sztuk w epoce Młodej Polski.

Wstęp / 7
JUSTYNA BAJDA - Współistnienie słowa i obrazu w literaturze i sztuce Młodej Polski / 9
ANNA SZCZEPAŃSKA - Widzieć niewidzialne. O "Chimerze" Zenona Przesmyckiego / 27
ANNA SOBlliSKA - "Metasłowo" Stanisława Przybyszewskiego a teorie muzyczne rosyjskich symbolistów / 39
PAULINA KIERZEK-TRZECIAK. - Ekfraza muzyczna, czyli o opisie muzyki raz jeszcze. Rozważania wstępne / 49
PIOTR SIEMASZKO - Szkielet z kosą i "białoskrzydła mgła dziewicza". O młodopolskiej wyobraźni alegorycznej / 61

GRAZYNA LEGUTKO - Symbolistyczne kwiaty śmierci (Mallarme - Maeterllnck - Brzozowski) / 77
RADOSŁAW OKULICZ-KOZARYN - Daremne pragnienie uniwersalnej harmonii. Gaśnienie Tadeusza Nalepińskiego wobec młodopolskiej fascynacji dobą zmierzchu / 97
ANETA GRODECKA - Pod znakiem kruka ... (poe, Żeromski i malarze) / 109

MARIA JOLANTA OLSZEWSKA - Stefana Żeromskiego dar widzenia i przenikania świata / 123
PIOTR ROSIŃSKI - Idee Johna Ruskina a młodopolskie aspekty sztuki w dziele Stefana Żeromskiego / 159
MAREK KURKIEWICZ - Synkretyzmy Micińskiego. Kilka uwag o Mene-Mene-Thekel-Upharisim / 167
lIDA SADOWSKA I - Światło Syberii. Wokół impresjonizmu Wacława Sieroszewskiego / 185

SABINA BRZOZOWSKA - Od Niebieskiej Jeruzalem do misterium przyrody. Synkretyzm kulturowy w Bazilissie Teofanu Tadeusza Micińskiego /199
ANNA SOBIECKA - Żywe obrazy w młodopolskim repertuarze teatralnym Tadeusza Pawlikowskiego / 217
AGNIESZKA SKÓRZEWSKA - Motywy secesyjne w dramatach Amelii Hertzówny jako przykład realizacji modernistycznej zasady syntezy sztuk / 231
ANNA WYPYCH-GAWROŃSKA - Synteza sztuk w dramacie młodopolskim (na przykładzie wczesnych utworów Stanisława Wyspiańskiego) / 245
KATARmNA WOLANIN - Wpływ działalności Ryszarda Wagnera na wczesną twórczość dramatyczną Stanisława Wyspiańskiego / 257

MAREK DYBIZBAŃSKI - Powtórka i poprawka reformy Wagnerowskiej. Z teatralnych rękopisów Stefana Łubieńskiego / 269
BEATA ŚNIECIKOWSKA - Młodopolska "muzyczność" w futurystycznych uszach, czyli o awangardowych aktualizacjach symbolistycznej "dźwiękowości" poezji / 293
MARTA MIELCAREK - ,,0 ile napiszę prawdziwą sonatę Belzebuba". Świadomość muzyczna Stanisława Ignacego Witkiewicza a jego twórczość dramaturgiczna (na podstawie Sonaty Belzebuba) / 309
Indeks osobowy /319

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum