• Home
  • Historia
  • Stanisław Łempicki (1886-1947). Twórca lwowskiej szkoły historii wychowania

Władysława Szulakiewicz

Stanisław Łempicki (1886-1947). Twórca lwowskiej szkoły historii wychowania

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2802-1
Publication year:
2012
Pages number:
281
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Władysława Szulakiewicz

Stanisław Łempicki (1886-1947). Twórca lwowskiej szkoły historii wychowania

Kategoria produktu:

Rozprawa poświęcona jest życiu i działalności naukowej Stanisława Łempickiego, kierownika pierwszej w Polsce Katedra Historii Oświaty i Szkolnictwa oraz twórcy lwowskiej szkoły historii wychowania. W pracy sporo miejsca zajmują rozważania obrazujące aktywność dydaktyczną Stanisława Łempickiego skierowaną na kształcenie młodych adeptów historii oświaty i wychowania. Dopełniają je refleksje na temat wysiłków lwowskiego uczonego, związanych z procesem instytucjonalizacji lwowskiej historii wychowania. W Zakończeniu wymieniono także jego uczniów, którzy najpierw współtworzyli pierwsze profesjonalne środowisko badaczy dziejów oświaty i wychowania, a następnie kontynuowali dzieło swego mistrza.

Wstęp / 9

CZĘŚĆ I
Życie i działalność naukowo-dydaktyczna
Okres lwowski w życiu Stanisława Łempickiego / 17
Lata szkolne / 17
Studia uniwersyteckie-mistrzowie / 20
Praca pedagogiczna w szkolnictwie średnim / 22
Dylematy habilitacyjne / 25
Działalność uniwersytecka / 31
Działalność redakcyjna i współpraca z czasopismami / 43
Udział w życiu naukowym i oświatowym / 59
Ostatnie lata we Lwowie / 74
Okres krakowski w biografii Stanisława Łempickiego / 78

CZĘŚĆ II
Twórczość historyczno-oświatowa
Program badań historyczno-oświatowych / 89
Polskie ideały i tradycje wychowawcze / 95
Biografistyka historyczna i edukacyjna / 108
Dzieje mecenatu / 123
Pamiętnikarstwo / 125
Recenzje i opinie / 138
Prace niepublikowane / 139

CZĘŚĆ III
Stanisław Łempicki w życiu i nauce - opinie i wspomnienia
Opinie do portretu uczonego i przyjaciela / 155
Wspomnienia o stylu nauczania Stanisława Łempickiego / 159
O Stanisławie Łempickim w życiu rodzinnym / 163
Zakończenie - Stanisław Łempicki i jego uczniowie / 167
Aneksy / 175

Bibliografia / 255
Źródła archiwalne / 255
Źródła drukowane / 257
Wspomnienia, dzienniki, pamiętniki / 257
Publikacje Stanisława Łempickiego / 259
Recenzje Stanisława Łempickiego / 260
Piśmiennictwo o Stanisławie Łempickim / 261
Literatura przedmiotu 264
Indeks nazwisk 271
Stanisław Łempicki (1886-1947) - Founder of the Lviv School of History of Education (Summary) / 279

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum