• Home
  • Pedagogika
  • Stanisław Łempicki (1886-1947). Twórca lwowskiej szkoły historii wychowania

Władysława Szulakiewicz

Stanisław Łempicki (1886-1947). Twórca lwowskiej szkoły historii wychowania

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2802-1
Publication year:
2012
Pages number:
281
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Władysława Szulakiewicz

Stanisław Łempicki (1886-1947). Twórca lwowskiej szkoły historii wychowania

Kategoria produktu:

Rozprawa poświęcona jest życiu i działalności naukowej Stanisława Łempickiego, kierownika pierwszej w Polsce Katedra Historii Oświaty i Szkolnictwa oraz twórcy lwowskiej szkoły historii wychowania. W pracy sporo miejsca zajmują rozważania obrazujące aktywność dydaktyczną Stanisława Łempickiego skierowaną na kształcenie młodych adeptów historii oświaty i wychowania. Dopełniają je refleksje na temat wysiłków lwowskiego uczonego, związanych z procesem instytucjonalizacji lwowskiej historii wychowania. W Zakończeniu wymieniono także jego uczniów, którzy najpierw współtworzyli pierwsze profesjonalne środowisko badaczy dziejów oświaty i wychowania, a następnie kontynuowali dzieło swego mistrza.

Wstęp / 9

CZĘŚĆ I
Życie i działalność naukowo-dydaktyczna
Okres lwowski w życiu Stanisława Łempickiego / 17
Lata szkolne / 17
Studia uniwersyteckie-mistrzowie / 20
Praca pedagogiczna w szkolnictwie średnim / 22
Dylematy habilitacyjne / 25
Działalność uniwersytecka / 31
Działalność redakcyjna i współpraca z czasopismami / 43
Udział w życiu naukowym i oświatowym / 59
Ostatnie lata we Lwowie / 74
Okres krakowski w biografii Stanisława Łempickiego / 78

CZĘŚĆ II
Twórczość historyczno-oświatowa
Program badań historyczno-oświatowych / 89
Polskie ideały i tradycje wychowawcze / 95
Biografistyka historyczna i edukacyjna / 108
Dzieje mecenatu / 123
Pamiętnikarstwo / 125
Recenzje i opinie / 138
Prace niepublikowane / 139

CZĘŚĆ III
Stanisław Łempicki w życiu i nauce - opinie i wspomnienia
Opinie do portretu uczonego i przyjaciela / 155
Wspomnienia o stylu nauczania Stanisława Łempickiego / 159
O Stanisławie Łempickim w życiu rodzinnym / 163
Zakończenie - Stanisław Łempicki i jego uczniowie / 167
Aneksy / 175

Bibliografia / 255
Źródła archiwalne / 255
Źródła drukowane / 257
Wspomnienia, dzienniki, pamiętniki / 257
Publikacje Stanisława Łempickiego / 259
Recenzje Stanisława Łempickiego / 260
Piśmiennictwo o Stanisławie Łempickim / 261
Literatura przedmiotu 264
Indeks nazwisk 271
Stanisław Łempicki (1886-1947) - Founder of the Lviv School of History of Education (Summary) / 279

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum