• Home
  • Paedagogia Christiana 2(22)/2008

Jerzy Bagrowicz (red.)

Paedagogia Christiana 2(22)/2008

Nakład wyczerpany

ISSN:
1505-6872
Publication year:
2008
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Paedagogia Christiana
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Jerzy Bagrowicz (red.)

Paedagogia Christiana 2(22)/2008

„Paedagogia Christiana” jest czasopismem (półrocznikiem), wydawanym od 1997 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (zeszyty 1-4 ukazały się w Wydawnictwie Adam Marszałek), poświęconym problematyce pedagogiki chrześcijańskiej oraz pedagogiki religii. Każdy zeszyt zawiera cztery działy: 1 — Artykuły i rozprawy; 2 — Z pedagogiki rodziny; 3 — Sprawozdania; 4 — Recenzje. Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie chrześcijańskich inspiracji i tradycji w wychowaniu i refleksji o nim. Do takich zagadnień należą m.in. filozoficzno-antropologiczne i biblijno-teologiczne podstawy wychowania człowieka oraz problematyka wychowania obecna w nauczaniu Kościoła katolickiego. Wiele miejsca poświęca się współczesnym uwarunkowaniom wychowania człowieka, dyskusjom nad najtrudniejszymi problemami i aktualnymi pytaniami, stawianymi w obrębie szeroko podjętej edukacji religijnej. Innym zagadnieniem, podejmowanym na łamach pisma, jest problematyka wychowania człowieka w społeczeństwie pluralistycznym i wielokulturowym. Pismo prezentuje pedagogikę religii jako atrakcyjną ofertę dla współczesnego wychowania oraz aktualność chrześcijańskiego ideału wychowawczego. Jest otwarte na problematykę szeroko pojętej edukacji religijnej całego chrześcijaństwa, a także zagadnienia dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego. Wskazuje na szczególne wyzwania, stające w tym zakresie przed pedagogiką religii, a zwłaszcza wychowania do dialogu i tolerancji, troski o własną tożsamość z jednoczesnym otwarciem na innych.

Coraz częściej powraca pytanie o związki edukacji z religią, zwłaszcza w sytuacji przeobrażeń, jakim ulega dziś proces edukacji. Próba szukania odpowiedzi na pytanie o te związki pojawiła się ostatnio w polskiej pedagogice szczególnie w pracach Jarosława Michalskiego oraz Mirosława Patalona. Należy sobie jednak uświadomić, że problem ten był podejmowany już dużo wcześniej. Pragniemy zaproponować naszym czytelnikom lekturę artykułu autorstwa Dariusza Stępkowskiego otwierającego ten zeszyt „Paedagogia Christiana". W odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule artykułu Czy religia jest do kształcenia koniecznie potrzebna? autor zaprasza nas do prześledzenia toku myślenia znanego niemieckiego filozofa, teologa i pedagoga Friedricha Schleiermachera, którego 240. rocznica urodzin przypadła w końcu 2008 roku. Uczony ten, jeden ze współtwórców uniwersytetu berlińskiego, był krytykiem oświeceniowych koncepcji pedagogicznych.

Od Redakcji

Artykuły i rozprawy

Z pedagogiki rodziny

Sprawozdania

Recenzje

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum