Maciej Wróblewski

Literatura i maszyna

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3421-3
Publication year:
2015
Pages number:
232
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Maciej Wróblewski

Literatura i maszyna

Kategoria produktu:

Książka Literatura i maszyna to rezultat kilkuletnich badań relacji między człowiekiem a urządzeniem, które od momentu rewolucji przemysłowej wyraźnie determinuje nasze zachowanie, nie wyłączając procesu twórczego. Rozważam w związku z tym kilka mniej lub bardziej szczegółowych problemów, uporządkowanych wokół trzech tematów: dyskursu maszynowego, dyskursu o maszynie i dyskursu maszyną. Pierwszy omawiam na przykładzie aktu pisarskiego, kładąc nacisk na uobecnianie się maszyny do pisania w wybranych tekstach Bolesława Prusa i Sławomira Mrożka, a także na opis i charakterystykę wpływu maszyny cyfrowej na powstawanie literatury. Drugi z tematów realizuję w oparciu o artykuły i szkice ogłaszane w XIX-wiecznych czasopismach, „Przeglądzie Technicznym” i „Wszechświecie”. Ich lektura uświadamia wpływ odkryć i wynalazków, szczególnie związanych z energią elektryczną, na sposób postrzegania rzeczywistości oraz sztuki. Ostatni z tematów, dyskurs maszyną, jest opisem znaczenia i funkcji urządzenia jako ważnego elementu wyobraźni pisarskiej. Przedmiotem namysłu czynię wybrane utwory Witolda Gombrowicza, Stanisława Lema, Tadeusza Różewicza oraz teksty rozrywkowe, w tym powieść kryminalną i prozę erotyczną. Tworzą one w książce mozaikę prowokującą czytelnika do dyskusji o XX-wiecznej literaturze.

Rozważania wstępne / 9
Dlaczego dyskurs i maszyna? / 9
Dyskurs maszynowy, dyskurs o maszynie, dyskurs
maszyną. Założenia teoretyczne / 18

Rozdział 1. Dyskurs maszynowy / 35
Wprowadzenie / 35
Maszyna Prusa / 49
Maszyna Mrożka / 57
Maszyna cyfrowa, czyli „nadpodmiotowość” / 69
Dopowiedzenie: maszyna bloga / 88

Rozdział 2. Dyskurs o maszynie / 93
Wprowadzenie / 93
Heurologia według Kucharzewskiego / 99
Źródła dyskursu o maszynie / 104
Cyborgizacja codzienności człowieka / 122

Rozdział 3. Dyskurs maszyną / 139
Wprowadzenie / 139
Maszyna człowiekiem / 153
Ciało przez „maszynkę medycyny” i wojny przepuszczone / 172
Maszyny zbrodni, maszyny miłości / 187

Zakończenie / 207
Nota bibliograficzna / 211
Bibliografia / 213
Summary / 223
Indeks osobowy / 225

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum