Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Aleksandra Walkiewicz (red.)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4367-3
Publication year:
2020
Pages number:
326
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Aleksandra Walkiewicz (red.)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V

Kategoria produktu:

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK w Toruniu działa od 1994 r. Prowadzi całoroczne i semestralne kursy języka polskiego jako obcego, intensywne kursy przygotowujące do podjęcia studiów w Polsce oraz zajęcia dla studentów polonistyki z Chin, którzy w Polsce realizują część swojego programu kształcenia. Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego „Między tradycją a współczesnością” przyciąga studentów z wielu krajów świata. Kadrę tworzą specjaliści od nauczania języka polskiego jako obcego, mający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu grup międzynarodowych i wielokulturowych.

Przypadające w 2019 r. 25-lecie istnienia Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to okazja szczególna. Przygotowany dla jej uczczenia tom jubileuszowy poświęcony perspektywom glottodydaktyki polonistycznej zawiera teksty różnorodne, kształcące i niezwykle ciekawe. Ich autorzy dzielą się pasją, wiedzą i doświadczeniem, dodając swój głos do wciąż toczącej się debaty nad formą i metodami kształcenia polonistycznego obcokrajowców w zmieniającym się świecie.

ze Wstępu

Wstęp / 9

NAUCZANIE DZIECI I DOROSŁYCH W OBLICZU WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI
ANNA SERETNY, EWA LIPIŃSKA
Język polski jako: obcy, drugi, odziedziczony, edukacyjny w Polsce i na obczyźnie – trajektorie procesu kształcenia /15
MONIKA NOWICKA
Polski system edukacyjny a nauczanie języka polskiego jako obcego dzieci z doświadczeniem migracyjnym – zarys problemu / 35
PAWEŁ KAŹMIERCZAK
Perspektywy i wyzwania procesu kształcenia i alfabetyzacji dorosłych w nauczaniu języka polskiego jako obcego – analiza założeń metodycznych i rozwiązań formalnych na przykładzie doświadczeń norweskich / 49

O NAUCZANIU SPRAWNOŚCI RAZ JESZCZE
AGNIESZKA KAROLCZUK
Perspektywa funkcjonalna w podejściu do gramatyki i pragmatyki języka polskiego. O „upraszczaniu” opisu polszczyzny / 67
ANNA CYCHNERSKA
Wokół tematyki nauczania wymowy polskiej studentów serbskich / 75
MICHALINA BIERNACKA
Trudności percepcyjno-artykulacyjne osób z Libanu uczących się języka polskiego jako obcego – wielokrotne studium przypadku / 89
IWONA DEMBOWSKA-WOSIK
O postrzeganiu i ocenianiu błędów pisowni przez nauczycieli języka polskiego jako obcego / 105
JACOPO SATURNO
Czytanie ekstensywne na zajęciach z uczniami na poziomie średnim / 117

SPOTKANIA KULTUR
BARBARA ŁUKASZEWICZ
Wyrażanie emocji negatywnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej – wybrane aspekty / 133
PIOTR GARNCAREK
Polacy mniej znani – elementy biograficzne w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 145
DOROTA HRYCAK-KRZYŻANOWSKA
Literatura i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie młodzieży w Wielkiej Brytanii / 157
KINGA WAWRZYNIAK, KATARZYNA TACZYŃSKA
Kostium i emocje. Film historyczny w nauczaniu studentów z Chin / 173
AGNIESZKA JASIŃSKA
Jak Chińczycy Polskę widzą, tak ją piszą… Obraz Polski i Polaków w pisemnych relacjach studentów kantońskiej polonistyki / 187

KURSY, MATERIAŁY, METODY
IZABELA K UGIEL-ABUHASNA
Jeśli wszedłeś między wrony… Autorska prezentacja koncepcji Studiologii. Podręcznika polskiego języka naukowego dla cudzoziemców na poziomie B1 / 199
MARTA GOŁĘBIOWSKA
„Przywitaj się z językiem polskim”. Krótki kurs promocyjny dla młodzieży z obwodu leningradzkiego / 211
EDMUND OBERL AN
Kształtowanie umiejętności tworzenia perfektywów naturalnych. Projekt podręcznika / 229
ANNA CZELAKOWSK A
W poszukiwaniu słownika aktywnego – casus Wielkiego słownika języka polskiego PAN / 243
DARIUSZ MARKIEWICZ
Wykorzystanie e-learningu w nauczaniu polskiego języka, historii i kultury / 263
KATARZYNA ŽÁK-CAPLOT
Jak i dlaczego uczyć języka polskiego jako obcego w muzeum? Techniki pracy z grupą i tworzenie materiałów językowych na przykładzie projektu Muzeum Warszawy „Warszawa dla średnio zaawansowanych” / 285
PAULINA KAŹMIERCZAK
Escape room – nowa zagadka glottodydaktyki polonistycznej / 301

New perspectives in teaching Polish as a foreign language V. Summary / 317
Notki o autorach / 319

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum