Lech Zieliński, Sylwia Skuza (red.)

Sport: Język, społeczeństwo, kultura

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4822-7
Publication year:
2022
Pages number:
174
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4823-4
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4823-4

38,00 zł

miękka

Lech Zieliński, Sylwia Skuza (red.)

Sport: Język, społeczeństwo, kultura

Kategoria produktu:

Przedstawiona publikacja to zbiór artykułów poświęconych humanistycznym i społecznym refleksjom naukowym nad zjawiskiem sportu. A ponieważ zjawisko to wciąż (mimo wyraźnej poprawy stanu rzeczy w ostatnich dwóch dziesięcioleciach) nie jest w Polsce wystarczająco przebadane naukowo, każdy projekt tego typu stanowi rozszerzenie naukowej wiedzy na ten temat. W kilku artykułach tomu pojawiają się porównawcze, multilateralne metody przedstawiania i analizowania cząstkowych tematów problemowych, co pozwala na konieczną relatywizację i właściwe wyważenie formułowanych wniosków. Cenne jest umiejscowienie wielu pomieszczonych w tomie analiz w szerokim kontekście społeczno-kutrowym, pozwalające wykazać wieloaspektowy charakter współczesnego zjawiska sportu. Formułowane w wielu artykułach wnioski stanowią nowatorskie spostrzeżenia, tym cenniejsze, że wynikające z badań materiałowych. Godne podkreślenia jest też zebranie w jednym tomie rozważań nie tylko językoznawczych (choć jest ich większość), lecz także komunikologicznych, filmoznawczych, pedagogicznych, socjologicznych.

Z recenzji

Wstęp / 7

Dorota Antoniewska-Lajus
Rozszerzenie użycia francuskiego słownictwa sportowego. Metafory sportowe we francuskim dyskursie medialnym / 11

Edyta Błachut
Punkt widzenia nadawcy w komentarzach sportowych. Rozważania językoznawcze / 29

Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Język sportu w świecie polityki / 45

Katarzyna Burska
Nazwy audycji w internetowych stacjach radiowych o tematyce sportowej / 59

Anna Godzich
Obrazowanie metaforyczne we włoskim i polskim opisie piłkarskich zmagań: pożywienie człowieka / 77

Beata Grochala
Między informacją, publicystyką a (auto)kreacją – o języku dziennikarzy sportowych w nowych mediach / 91

Ryszard Lipczuk
Internacjonalizmy w słownictwie sportowym / 103

Marek Łuszczyk
Film Sportowiec mimo woli w reżyserii Mieczysława Krawicza jako źródło do badań nad popularnością sportów zimowych w 20-leciu międzywojennym / 115

Emilia Pankanin
Leksyka i frazeologia o charakterze potocznym w nagłówkach prasowych na przykładzie niemieckojęzycznego czasopisma adresowanego do biegaczy / 129

Aneta Pawlak
Rozważania na temat wyrazu sport – jego definicji, historii, etymologii i pierwszego użycia w wybranych językach / 143

Artur Świstek
Trener osób z niepełnosprawnością intelektualną jako przywódca w społeczeństwie / 161

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum