SKIP_TO

Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 6/2011

autorzy: Lech Zieliński, Monika Krajewska redaktorzy: Monika Krajewska
Rok wydania:2011 Liczba stron:245 Format:158 x 228 mm
OPIS

Główną tematykę szóstego tomu „Rocznika Przekładoznawczego" stanowią problematyka tłumaczeń tekstów prawnych i prawniczych oraz rozważania dotyczące normy i jakości przekładu. Ilustracją łączenia obu wymienionych aspektów są artykuły Łucji Biel i Lecha Zielińskiego, w których przekład prawny i prawniczy rozpatrywany jest w kontekście jakości i norm. Z nieco innej perspektywy na ten temat patrzy Iwona Anna Ndiaye, koncentrująca się na kształceniu kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Dużą praktyczną wartością tych tekstów jest ukazanie niedoskonałości niektórych rozwiązań i potrzeby ich poprawy.

Na materiale tekstów prawnych i prawniczych bazują też autorki analizujące konkretne problemy przekładowe: Katarzyna Siwert i Tatiana Siniawska-Sujkowska. Również autorki zajmujące się dydaktyką przekładu nawiązują do tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych. Ksenia Gałuskina i Lucyna Marcol omawiają model kształcenia tłumaczy specjalistycznych z dziedziny prawa. Hanna Stypa prezentuje błędy w tłumaczeniu tekstów prawniczych. Natomiast Katarzyna Biernacka-Licznar skupia się na aspekcie szkolenia tłumaczy sieci EMT utworzonej przez Komisję Europejską w 2009 roku, ponadto zapoznaje czytelnika z przebiegiem czynności procesowych w postępowaniu karnym, wskazując na typowe dla niego dokumenty. Trochę poza głównym wątkiem tomu znajdują się dwa interesujące artykuły - Joanny Dybiec-Gajer i Anny Szczęsny. W pierwszym z nich autorka omawia projekt tłumaczeniowy jako narzędzie samooceny i autorefleksji w nauczaniu przekładu pisemnego. Z kolei drugi artykuł dotyczy kwestii transpozycji nazw własnych w dydaktyce tłumaczenia pisemnego. Mamy nadzieję, że spójność tematyczna stanie się atutem niniejszego tomu, a przedstawiona wymiana teoretycznych, praktycznych i dydaktycznych refleksji przekładowych będzie stanowiła cenne źródło wiedzy i inspiracji dla wielu Czytelników.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.