Marcin Jaworski, Joanna Cieślikowska (red.)

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. #Środowisko. Tom 5

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4777-0
Publication year:
2022
Pages number:
166
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4778-7
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4778-7

38,00 zł

miękka

Marcin Jaworski, Joanna Cieślikowska (red.)

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. #Środowisko. Tom 5

Kategoria produktu:

Monografia naukowa Świat w perspektywie sztuki, sztuka w perspektywie świata #Środowisko to piąty tom serii wydawniczej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opracowanie zawiera teksty dotyczące szeroko rozumianej kultury, sztuki oraz edukacji artystycznej i wychodzi naprzeciw potrzebie tworzenia przestrzeni dla prezentacji poglądów i wymiany doświadczeń środowiska naukowo-artystycznego. Prezentowane teksty odzwierciedlają różnorodność tego środowiska, które tworzą artyści, teoretycy sztuki, edukatorzy, nauczyciele. Znajduje to odbicie w wielości podejmowanych wątków rozważanych z odmiennych punktów widzenia i perspektyw. Należy podkreślić integrujący wymiar tej publikacji, oferującej gronu praktyków i teoretyków zainteresowanych sztuką i edukacją artystyczną możliwość podzielenia się nowoczesnymi koncepcjami, interesującymi ideami, analizami, wynikami badań, znaczącym dorobkiem artystyczno-naukowym, innowacyjnymi metodami pracy. Warto w tym kontekście zauważyć, że tematem przewodnim tego tomu jest środowisko. Stąd refleksja nad szeroko rozumianym otoczeniem: artystycznym, społecznym, kulturowym, medialnym, przyrodniczym, pojmowanym jako wyzwanie, ale i inspiracja dla współczesnej sztuki i edukacji artystycznej.

MARCIN JAWORSKI
Wprowadzenie / 7

EUGENIUSZ JÓZEFOWSKI
Status artysty realizującego warsztaty twórcze w obszarze sztuki / 13

JANINA FLORCZYKIEWICZ
Pedagogiczne implikacje sztuki współczesnej (dzieła otwarte jako przestrzeń rozwoju podmiotowego) / 41

MAGDALENA BRYŁA
Z ulicy do muzeum – koncepcja muzeum otwartego na przykładzie instytucjonalizacji działań street artu w Europie / 53

DOMINIKA ŁOWKAJTIS
Media społecznościowe jako przestrzeń edukacji wizualnej w dobie pandemii / 77

AGNIESZKA KOŁODZIEJCZAK
Aspekt buntu przeciw sytuacji zastanej. Czy poprzez sztukę jest możliwe uwrażliwienie społeczeństwa na sytuację osób głuchych i słabosłyszących? / 101

DOROTA CHILIŃSKA
Męski medializm ekspansywny – awangarda lat 80. widziana oczami Iwony Lemke-Konart / 121

MARIAN STĘPAK
Pomiędzy sztuką a środowiskiem / 135

AGATA POLNY
Artysta wobec problemów środowiska naturalnego / 149

Noty o autorach / 163

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum