Sofia Butko, Małgorzata Gębka-Wolak (red.)

Polsko-ukraińskie spotkania językowe

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4992-7
Publication year:
2022
Pages number:
226
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4993-4
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4993-4

42,00 zł

miękka

Sofia Butko, Małgorzata Gębka-Wolak (red.)

Polsko-ukraińskie spotkania językowe

Kategoria produktu:

Monografia Polsko-ukraińskie spotkania językowe jest efektem realizowanego w 2022 roku projektu „Polskie cztery pory roku w Charkowie. Spotkania z polską kulturą, językiem i historią” (finansowanie z programu NAWA „Promocja języka polskiego”, BJP/PJP/2021/1/00011/U). Została przygotowana przez badaczy z uniwersytetów we Lwowie, w Łucku, Charkowie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Szczecinie. Dziesięć zawartych w niej studiów, siedem napisanych w języku polskim, trzy w języku ukraińskim, dostarcza wielu nieznanych dotąd informacji o językach polskim i ukraińskim oraz ich wzajemnym oddziaływaniu, którego ślady znajdują potwierdzenie w leksykonie i w gramatyce. Patrzenie na język polski przez pryzmat strukturalnie bliskiego języka ukraińskiego i odwrotnie – na język ukraiński przez pryzmat polszczyzny pozwala dostrzec nowe zjawiska językowe oraz lepiej poznać utrwaloną w języku wiedzę o społeczeństwie, jego historii, kulturze i kontaktach. Autorzy publikacji mają nadzieję, że przyczyni się ona także do wzmocnienia więzi i solidarności dwóch narodów – polskiego i ukraińskiego.

Wstęp / 7

LEKSYKA I JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA

LEONARDA MARIAK
Leksyka z kwalifikatorem ukr. („ukraiński”) w słownikach ogólnych i wyrazów obcych języka polskiego XXI wieku / 15

СВІТЛАНА СУХАРЄВА, НАДІЯ КРИШТОФ
Специфіка розвитку польської та української суспільної лексики в 2014–2021 рр. в контексті конкурсу «Слово року» / 65

ALINA YODLOVSKA
Percepcja przyjemnego zapachu w świadomości użytkowników różnych kultur językowych oraz w definicjach słownikowych (na materiale eksperymentu psycholingwistycznego) / 77

СОФІЯ БУТКО
Староукраїнська особистість і мовна картина світу в маргіналіях стародруків кириличного шрифту XV–XVII століть / 93

PARALELE I INTERFERENCJE JĘZYKOWE

AŁŁA KRAWCZUK
Odstępstwa od normy ogólnopolskiej w zakresie fleksji czasownika w tekstach polskojęzycznej „Gazety Polskiej Bukowiny” wydawanej w Ukrainie / 113

ІРИНА БУНДЗА, ХРИСТИНА НІКОЛАЙЧУК
Płytki і мілкий: лексико-семантична сполучуваність польського й українського прикметників / 139

MAŁGORZATA GĘBKA-WOLAK
Dlaczegoś mi się to nie podoba – uwagi o użyciu we współczesnej polszczyźnie jednostki leksykalnej DLACZEGOŚ (na podstawie badania korpusowego) / 159

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

AGNIESZKA SZCZAUS
Materiały do nauki języka polskiego jako obcego / drugiego dla dzieci i młodzieży / 181

RAFAŁ ZARĘBSKI
O kilku dawnych podręcznikach do nauki języka polskiego dla frankofonów / 193

DOMINIKA IZDEBSKA-DŁUGOSZ
Uchodźcy z Ukrainy w Polsce – znajomość polszczyzny, plany na przyszłość, nauka języka / 213

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum