Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska, Joanna Dreszer (red.)

Zdolności, talent, twórczość, t. 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2255-5
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
211
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

21,00 zł

miękka

Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska, Joanna Dreszer (red.)

Zdolności, talent, twórczość, t. 2

Kategoria produktu:

Tom drugi książki jest podzielony na trzy rozdziały, w których znajdują się artykuły stanowiące całość tematyczną. Rozdział pierwszy: Identyfikacja i kształcenie zdolności muzycznych obejmuje artykuły związane z aktywnością muzyczną. Tekst otwierający stanowi artykuł Julii Kaleńskiej, Efekt Pigmaliona w praktyce. Obraz ucznia zdolnego u nauczycieli szkół muzycznych a oczekiwania wobec jego funkcjonowania na scenie. Jest on oparty na badaniach empirycznych związanych z charakterystycznymi cechami ucznia zdolnego oraz cechami idealnego wykonania utworu muzycznego przez ucznia na scenie w percepcji nauczycieli. Na ich podstawie autorka konstruuje Skalę Oceny Występu. W artykule Psychologiczna analiza rozwoju talentu muzycznego Rafała Blechacza Anna Nogaj opisuje rozwój talentu wybitnego pianisty w kontekście środowiska rodzinnego i edukacji muzycznej, podaje także ogólną charakterystykę jego osobowości. Mirosław Dymon w artykule Interpretacja i ocena wykonań muzycznych omawia proces pracy nad interpretacją utworu oraz oceniania jego wykonania zgodnie z modelem interakcji twórczej adaptowanej do aktywności muzycznej. W artykule Kwestionariusz Środowiska Rodzinnego jako metoda diagnozowania rozwoju muzycznego Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk analizuje nową metodę opracowaną przez Marię Manturzewską, Małgorzatę Sierszeńską-Leraczyk oraz Justynę Sikorską-Grygiel. Teoretycznym układem odniesienia tej metody jest model środowiska rodzinnego wybitnych muzyków opracowany przez Manturzewską. W artykule są przedstawione wyniki badań nad rzetelnością, trafnością i diagnostycznością tego narzędzia.

WIESŁAWA LIMONT- Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I - IDENTYFIKACJA I KSZTAŁCENIE ZDOLNOŚCI MUZYCZNYCH
JULIA KALEŃSKA, Efekt Pigmaliona w praktyce. Obraz ucznia zdolnego u nauczycieli szkół muzycznych a oczekiwania wobec jego funkcjonowania na scenie
ANNA NOGAJ, Psychologiczna analiza rozwoju talentu muzycznego Rafała Blechacza
MIROSŁAW DYMON, Interpretacja i ocena wykonań muzycznych
MAŁGORZATA SIERSZEŃSKA-LERACZYK, Kwestionariusz Środowiska Rodzinnego jako metoda diagnozowania rozwoju muzycznego

ROZDZIAŁ II - TWÓRCZA AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNA
BERNADETA DIDKOWSKA, Czy przerysowany rysunek Anime może uczyć kultury wizualnej?
BARBARA KACZOROWSKA, Projekt fotograficzny „Przedmiot, którego nie ma"
ANNA STELIGA, Konwencje prac plastycznych osób przewlekle chorych na schizofrenię a poziom ich funkcjonowania psychospołecznego

ROZDZIAŁ III - PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM
JOLANTA BORYSZEWSKA, Praca z uczniem zdolnym - na przykładzie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży
LIDIA DŁUGOŁĘCKA-PINKWART, Analiza wielostronnego rozwoju zdolności uczniów, z uwzględnieniem kreatywności, na poziomie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem
IZABELA DEPTUŁA, AGNIESZKA GRZELAK, Od talentu do sukcesu, czyli o pracy polonisty z uczniem zdolnym
ARKADIUSZ STAŃCZYK, Kształcenie geograficzne w Gimnazjum i Liceum Akademickim - próba syntezy
MAŁGORZATA STRZELECKA, Tygodnik Powszechny jako źródło wiedzy o Polsce drugiej połowy XX wieku
JOLANTA ŁYSAKOWSKA, Rola programów autorskich w rozwijaniu zdolności dzieci na poziomie przedszkola
JANINA USZYŃSKA-JARMOC, Aktywność twórcza jako narzędzie rozwoju i autokreacji człowieka w pełnym cyklu życia

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum