• Strona główna
  • Pedagogika
  • Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Małgorzata Kowalczyk, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Krzysztof Rubacha (red.)

Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3698-9
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
240
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Pedagogika Toruńska
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Małgorzata Kowalczyk, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Krzysztof Rubacha (red.)

Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Kategoria produktu:

W prezentowanej książce analizy i rozważania dotyczą osób, których funkcjonowanie określa się jako patologiczne. Należy jednak zwrócić uwagę, że kategoria „patologia” rozumiana jest tutaj znacznie szerzej niż w społecznym odbiorze i odnosi się do osób doświadczających cierpienia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. W niniejszej książce „patologia” definiowania jest raczej jako sytuacja, w której może znaleźć się każdy człowiek, doświadczający trudnej sytuacji i wymagający/poszukujący z tego powodu pomocy, wsparcia lub właściwego oddziaływania profilaktycznego. Jest to więc ujęcie znacznie szersze niż to proponowane współcześnie przez środki masowego przekazu. Chodzi nie tyle o osoby, których zachowanie odbiega znacząco od przyjętych kryteriów, ile o człowieka, którego działania mogą przynosić szkody zarówno jemu samemu – również wskutek cierpienia fizycznego i psychicznego – jak i innym ludziom.

Fragment Wprowadzenia

Wprowadzenie / 7

Rozdział 1. Patologia społeczna – próba wyjaśnienia istoty problemu - Małgorzata H. Kowalczyk

1.1. Wprowadzenie / 13
1.2. Norma a patologia / 15
1.3. Pojęcie patologii społecznej / 18
1.4. Patologia społeczna a dewiacja społeczna / 26
1.5. Rola zachowań patologicznych i dewiacyjnych w społeczeństwie / 34
1.6. Źródła zachowań patologicznych w teoriach / 42
1.7. Resocjalizacja i profilaktyka jako praktyka pedagogiczna w przeciwdziałaniu zachowaniom z obszaru patologii społecznej / 78
1.7.1. Model restrykcyjny / 90
1.7.2. Model permisywny / 95
1.7.3. Profilaktyka / 99
Bibliografia / 107

Rozdział 2. Metodologiczne parametry pedagogiki resocjalizacyjnej - Krzysztof Rubacha

2.1. Wprowadzenie / 111
2.2. Konceptualizacja systemu pojęciowego pedagogiki resocjalizacyjnej / 112
2.3. Wyjaśnianie jako cel badań pedagogiki resocjalizacyjnej / 122
2.4. Strategie badań pedagogiki resocjalizacyjnej / 129
2.5. Typy badań pedagogiki resocjalizacyjnej / 132
2.6. Schematy badań pedagogiki resocjalizacyjnej / 135
2.7. Metody badań społecznych pedagogiki resocjalizacyjnej / 139
2.7.1. Metody zbierania danych / 139
2.7.2. Metody analizowania danych i doboru próbki / 144
Bibliografia / 150

Rozdział 3. Wieloaspektowe możliwości diagnozy pedagogicznej - Małgorzata Fopka-Kowalczyk

3.1. Wprowadzenie / 151
3.2. Diagnoza w naukach społecznych / 152
3.3. Diagnoza w pedagogice / 156
3.4. Typy i rodzaje diagnoz w pedagogice jako nauce / 169
3.4.1. Rodzaje diagnoz / 170
3.4.2. Typy diagnoz / 174
3.4.3. Klasyfikacja cech w diagnozie pedagogicznej / 182
3.5. Metody i techniki badawcze w diagnozie pedagogicznej / 185
3.5.1. Obserwacja zachowań / 189
3.5.2. Wywiad z osobą diagnozowaną / 195
3.5.3. Dokumentacja i wytwory własne osoby badanej / 202
3.5.4. Metody socjometryczne / 206
3.5.5. Kwestionariusz ankiety / 209
3.5.6. Testy / 213
3.6. Błędy diagnostyczne i etyka w procesie diagnozy / 215
3.7. Diagnoza w resocjalizacji jako przykład specyficznej diagnozy
zachowań patologicznych / 225
3.8. Zakończenie / 235
Bibliografia / 236

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum