Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Aleksandra Walkiewicz (red.)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4367-3
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
326
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Aleksandra Walkiewicz (red.)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V

Kategoria produktu:

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK w Toruniu działa od 1994 r. Prowadzi całoroczne i semestralne kursy języka polskiego jako obcego, intensywne kursy przygotowujące do podjęcia studiów w Polsce oraz zajęcia dla studentów polonistyki z Chin, którzy w Polsce realizują część swojego programu kształcenia. Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego „Między tradycją a współczesnością” przyciąga studentów z wielu krajów świata. Kadrę tworzą specjaliści od nauczania języka polskiego jako obcego, mający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu grup międzynarodowych i wielokulturowych.

Przypadające w 2019 r. 25-lecie istnienia Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to okazja szczególna. Przygotowany dla jej uczczenia tom jubileuszowy poświęcony perspektywom glottodydaktyki polonistycznej zawiera teksty różnorodne, kształcące i niezwykle ciekawe. Ich autorzy dzielą się pasją, wiedzą i doświadczeniem, dodając swój głos do wciąż toczącej się debaty nad formą i metodami kształcenia polonistycznego obcokrajowców w zmieniającym się świecie.

ze Wstępu

Wstęp / 9

NAUCZANIE DZIECI I DOROSŁYCH W OBLICZU WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI
ANNA SERETNY, EWA LIPIŃSKA
Język polski jako: obcy, drugi, odziedziczony, edukacyjny w Polsce i na obczyźnie – trajektorie procesu kształcenia /15
MONIKA NOWICKA
Polski system edukacyjny a nauczanie języka polskiego jako obcego dzieci z doświadczeniem migracyjnym – zarys problemu / 35
PAWEŁ KAŹMIERCZAK
Perspektywy i wyzwania procesu kształcenia i alfabetyzacji dorosłych w nauczaniu języka polskiego jako obcego – analiza założeń metodycznych i rozwiązań formalnych na przykładzie doświadczeń norweskich / 49

O NAUCZANIU SPRAWNOŚCI RAZ JESZCZE
AGNIESZKA KAROLCZUK
Perspektywa funkcjonalna w podejściu do gramatyki i pragmatyki języka polskiego. O „upraszczaniu” opisu polszczyzny / 67
ANNA CYCHNERSKA
Wokół tematyki nauczania wymowy polskiej studentów serbskich / 75
MICHALINA BIERNACKA
Trudności percepcyjno-artykulacyjne osób z Libanu uczących się języka polskiego jako obcego – wielokrotne studium przypadku / 89
IWONA DEMBOWSKA-WOSIK
O postrzeganiu i ocenianiu błędów pisowni przez nauczycieli języka polskiego jako obcego / 105
JACOPO SATURNO
Czytanie ekstensywne na zajęciach z uczniami na poziomie średnim / 117

SPOTKANIA KULTUR
BARBARA ŁUKASZEWICZ
Wyrażanie emocji negatywnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej – wybrane aspekty / 133
PIOTR GARNCAREK
Polacy mniej znani – elementy biograficzne w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 145
DOROTA HRYCAK-KRZYŻANOWSKA
Literatura i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie młodzieży w Wielkiej Brytanii / 157
KINGA WAWRZYNIAK, KATARZYNA TACZYŃSKA
Kostium i emocje. Film historyczny w nauczaniu studentów z Chin / 173
AGNIESZKA JASIŃSKA
Jak Chińczycy Polskę widzą, tak ją piszą… Obraz Polski i Polaków w pisemnych relacjach studentów kantońskiej polonistyki / 187

KURSY, MATERIAŁY, METODY
IZABELA K UGIEL-ABUHASNA
Jeśli wszedłeś między wrony… Autorska prezentacja koncepcji Studiologii. Podręcznika polskiego języka naukowego dla cudzoziemców na poziomie B1 / 199
MARTA GOŁĘBIOWSKA
„Przywitaj się z językiem polskim”. Krótki kurs promocyjny dla młodzieży z obwodu leningradzkiego / 211
EDMUND OBERL AN
Kształtowanie umiejętności tworzenia perfektywów naturalnych. Projekt podręcznika / 229
ANNA CZELAKOWSK A
W poszukiwaniu słownika aktywnego – casus Wielkiego słownika języka polskiego PAN / 243
DARIUSZ MARKIEWICZ
Wykorzystanie e-learningu w nauczaniu polskiego języka, historii i kultury / 263
KATARZYNA ŽÁK-CAPLOT
Jak i dlaczego uczyć języka polskiego jako obcego w muzeum? Techniki pracy z grupą i tworzenie materiałów językowych na przykładzie projektu Muzeum Warszawy „Warszawa dla średnio zaawansowanych” / 285
PAULINA KAŹMIERCZAK
Escape room – nowa zagadka glottodydaktyki polonistycznej / 301

New perspectives in teaching Polish as a foreign language V. Summary / 317
Notki o autorach / 319

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum