Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko

Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2182-4
Publication year:
2008
Pages number:
413
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

37,80 zł

miękka

Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko

Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich

Kategoria produktu:

Część I. Studia diachroniczne

Bożena Matuszczyk, Samuel Bogumił Linde - leksykograf czy leksykolog?
Anna Tomecka-Mirek, Uwagi o terminologii kulinarnej w Słowniku języka polskiego S.B. Lindego
Joanna Mietła,Słownikjęzyka polskiego Samuela Bogumiła Lindego jakodziewiętnastowieczny wzórsłownika (na podstawie słownikaczesko-niemieckiego Josefa Jungmanna)
Elizaveta Skarzova,Definicje słownikowe wybranych predykatów modalnych w słownikach S. B.Lindego i V. I. Dala. Porównanie metody leksykograficznej
Agata Skurzewska, Uwagi o słownictwie meteorologicznym w Niemiecko-ukraińskim słowniku Omelana Partyckiego
Bożena Ostromęcka-Frączak, Leksykografia słoweńska a polska. Podobieństwa i różnice
Miloslava Vajdlová, Internetová aplikace Vokabulář webový - nový zdroj poznání staročeské slovní zásoby
Bogusław Nowowiejski, Polskie frazeologizmy w niemiecko-polskim słowniku Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza
Magdalena Majdak, Słownik warszawski a próby normalizacji ortografii w początkach jego powstawania
Donata Ochmann, Wyrazy cudzoziemskie zbyteczne w polszczyźnie Władysława Niedźwiedzkiego (1917) - specyficzny słownik synonimów
Artur Czesak, Oczyszciciel mowy polskiej E. S. Kortowicza, Poznań 1891 - idee i zawartość
Beata Kuryłowicz, O słowniczku tykocińskim Zygmunta Glogera
Anetta Luto-Kamińska, Sposób przedstawienia problemów składniowych w „Słowniku polszczyzny XVI wieku"
Krzysztof Opaliński, Problemy kodowania korpusów historycznych (na przykładzie tekstów XVI-wiecznych)
Joanna Kamper-Warejko, O nazwach drzew występujących w poradniku Piotra Crescentiusa
Petr Nejedlý, Rekonstrukce sémantického vývoje lexikálních jednotek v období humanismu a baroka
Andrzej Sieradzki, Tłumaczenie łacińskich rzeczowników persona, substantia i species w „Rozmyślaniu przemyskim"
Danuta Kowalska, Sposoby wprowadzania przytoczeń w przekładzie Nowego Testamentu J. Wujka z 1593 r.
Arleta Szulc, Dobór słownictwa a tzw. harmonizacja przekładu (na podstawie cerkiewnosłowiańskich tłumaczeń Księgi Psalmów)

Część II. Studia synchroniczne

Piotr Żmigrodzki, Obiektywizm opisu leksykograficznego jako problem teoretyczny
Natalia Urbańczyk-Adach, Czeskie słowniki walencyjne
Małgorzata Gębka-Wolak, O identyfikowaniu frazy bezokolicznikowej jako realizacji podmiotowej pozycji składniowej
Iwona Łuczków, Polskie PRZY i ZA oraz rosyjskie ПРИ i ЗА jako wykładniki wrażania równoczesności zdarzeń
Magdalena Horodeńska-Ostaszewska, Łączliwość leksemów OSOBA i CZŁOWIEK z liczebnikami porządkowymi
Tomasz Nowak, O znaczeniu i gramatycznej budowie wybranych polskich czasowników rozumowania
Andrzej Moroz, Czym są czasowniki parenetyczne?
Magdalena Krzyżanowska, Szyk przyczasownikowych przysłówków lokatywnych typu stąd, stamtąd
Ewa Walusiak, Antonimia w słowniku ogólnym na przykładzie artykułu hasłowego łagodny
Anna Kisiel, O zwłaszcza w świetle struktury tematyczno-rematycznej zdania
Adriana Kloskowska, Właściwości składniowe i semantyczne czasownika zepsuć. Uwagi wstępne
Dagmara Maryn, O cechach składniowych i semantycznych jednostek przeciętny (przeciętnie) i średni (średnio)
Dominika Mafutala, Czy można komuś grozić brakiem odpowiedzialności? O jednostce S, bo nie odpowiadam za siebie z semantycznego punktu widzenia
Magdalena Żabowska, Czy „prawie robi wielką różnicę"?
Mariola Wołk, Czym bzdura nie jest, a czym jest? Analiza semantyczna wyrażenia bzdura
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Ile pewności jest w zaufaniu?
Emilia Kubicka, Cechy składniowe i semantyczne ciągów do pełna i po brzegi
Marta Falkowska, O pojęciu ‘przebaczenia' w języku polskim
Marzena Stępień, Analiza semantyczna utrzymywać, że_ w odróżnieniu od jednostek pełniących podobną funkcję w wypowiedzi
Sebastian Żurowski, O czasownikach brzmieć i dźwięczeć
Anna Rzemykowska, Derywaty przymiotnikowe z prefiksem negacji
Małgorzata Urban, Rzeczownikowe derywaty od skrótowców w najnowszej polszczyźnie
Małgorzata Berend, O uzupełnionych ogniwach łańcuchów słowotwórczych w słowniku gniazdowym
Ladislav Janovec, Nová hybridní kompozita v češtině (a nejen v ní)
Krzysztof Skibski, Michał Szczyszek,Od„Słownika języka polskiego" S.B. Lindego o „Uniwersalnegosłownikajęzyka polskiego" pod redakcją S. Dubisza. Leksykograficznametrykakilku wybranych konstrukcji słowotwórczych
Gabriela Dziamska-Lenart, Rozwój frazeografii polskiej po 1989 roku
Tomasz Lisowski, Determinizm kulturowy a leksyka. Pięć powinności

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum