Violetta Wróblewska, Maria Jakitowicz (red.)

Podanie - legenda w tradycji ludowej i literackiej

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2159-6
Publication year:
2007
Pages number:
346
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Violetta Wróblewska, Maria Jakitowicz (red.)

Podanie - legenda w tradycji ludowej i literackiej

Kategoria produktu:

Prezentowany tom pt. "Podanie - legenda w tradycji ludowej i literackiej" jest zbiorem artykułów powstałych w wyniku naukowej współpracy różnych instytucji i ośrodków akademickich w Polsce. Zaproponowany temat, niejedno­krotnie pojawiający się w polu badawczym i folklorystów, i historyków literatury, jak również etnologów, wydaje się atrakcyjny i ważny nie tylko z racji powszechnych ostatnio tendencji regionalistycznych, przejawiających się choćby w zainteresowaniu lokalnymi opowieściami o pochodzeniu czy specyfice miast i miasteczek, co sprawia, że opracowuje się literacko tradycyjne ludowe podania i legendy. Współczesność, jak pokazują prezentowane tu ustalenia, nie tylko reaktywuje dawne historie, ale na ich wzór i podobieństwo wytwarza własne wersje, adekwatne do czasów i potrzeb dzisiejszych użytkowników folkloru. Ogromną rolę odgrywają w tym zakresie media, co sprawia, że różnego typu zjawiska folklorystyczne funkcjonują równocześnie w obszarze przekazów słownych i kultury masowej.

Równie istotna z perspektywy badawczej wydaje się siła inspiracji artystycznej tkwiąca w materiale podaniowo-legendowym. Liczne teksty znajdujące się w tej książce pokazują, że zarówno literatura - czasów dawnych, jak i ta czasowo nam najbliższa - niejednokrotnie wyrastała z fascynacji ludowymi opowieś­ciami. Wątki o postaciach świętych czy istotach demonicznych w ujęciach literackich zyskiwały nowy kształt artystyczny i nowy wymiar semantyczny, ujawniając ukryte w nich znaczenia symboliczne.

Od redakcji 9

W TRADYCJI LUDOWEJ
Luiza Podaewska - Heterogeniczne czy komiczne? Legendy ludowe z motywami komicznymi /13
Piotr Grochowski - Wierszowane legendy w ulotnych drukach kramarskich /25
Violetta Wróblewska - Bajka nowelowa i legenda jako ludowe historie budujące /45
Marta Wójcicka - Formuliczne zróżnicowanie podania ludowego i legendy /55
Robert Piotrowski - Toposy wyobrażeniowe w legendach i podaniach /65
Marek Lubański - Mistrz Twardowski. Pomiędzy prawdą, legendą a mitem /75
Iwona Rzepnikowska - Sprawiedliwy, odważny, wesoły..., czyli skazowo-podaniowy wizerunek Czapajewa... /89
Jadwiga Hajduk-Nijakowska - Podania kultury masowej /99

W TRADYCJI LITERACKIEJ
Ewelina Lesisz - Dialog literatury końca XIX wieku z tradycją ludową. Adolf Dygasiński wobec fabuł folklorystycznych /119
Anna Kalinowska - „Starodzieje" - literackie obrazy przeszłości (wybrane przykłady) /135
Anna Siemińska - Zagadnienie początku i końca w Legendach historycznych Zofii Węgierskiej /149
Hanna Ratnszna - Tajemnica głębi jeziora - Rusałki Bronisławy Ostrowskiej /165
Marek Kurkiewicz - „Racjonalizacja" ballady w Lenorze Antoniego Langego 181
Alicja Mazan-Mazurkiewicz - Artystyczna indywidualizacja legendy hagiograficznej (Szaleńcy Boży Zofii Kossak i Legendy monastyczne Jadwigi Stabińskiej) /193
Anna Rzymska - Wpływy hagadyczno-midraszowe na podania i legendy w twórczości Romana Brandstaettera /211
Anna Gemra - Piękna pani i lord o bladych licach: transformacje opowieści o wampirach w tekstach grozy /227
Adam Mazurkiewicz - Legendy miejskie we współczesnej polskiej literaturze grozy /245
Edyta Rudolf - Współczesna transpozycja podhalańskich podań w twórczości Wita Szostaka /255
Małgorzata Tkacz - Krzyż i wąż Izabeli Szolc jako współczesna wersja legendy o Barbarze Radziwiłłównie /267
Elżbieta Pawłowska - Sposób istnienia i oddziaływania legendy w literaturze fantasy dla młodzieży (na podstawie cyklu o Ziemiomorzu Urszuli K. Le Guin) /279
Dorota Biedak - Pierwiastki kultury ludowej w literackich podaniach, legendach i baśniach polskich /293
Bożena Olszewska - Legenda religijna w międzywojennych czasopismach dla dzieci i młodzieży /307
Dominika Dworakowska-Marinow - Legendy Chrystusowe Selmy Lagerlóf wśród lektur szkolnych /319
Katarzyna Szmigiero - Inspiracje legendami staroirlandzkimi w literaturze i kulturze /327

Indeks osób /337

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum