• Home
  • Językoznawstwo
  • Od nominacji do kreacji. Rzecz o przekładzie neologizmów science fiction

Milena Chomik, Monika Krajewska

Od nominacji do kreacji. Rzecz o przekładzie neologizmów science fiction

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2413-9
Publication year:
2011
Pages number:
390
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

68,00 zł

miękka

Milena Chomik, Monika Krajewska

Od nominacji do kreacji. Rzecz o przekładzie neologizmów science fiction

Kategoria produktu:

Książka Od nominacji do kreacji podejmuje zagadnienie przekładu neologizmów fantastyki naukowej na materiale groteski Stanisława Lema (Bajki robotów, Cyberiada, Dzienniki gwiazdowe) oraz twórczości Arkadego i Borysa Strugackich. Tytułowe od nominacji do kreacji, wskazując na cechy, jakie - naszym zdaniem - można przypisać neologizmom, opisuje jednocześnie dualizm dziedzictwa badawczego stanowiącego kontekst naszych obserwacji. Pierwszy nurt to tradycja badania nowych słów w fantastyce naukowej, skupiający się przede wszystkim na wskazywaniu takich naczelnych cech nowotworów, jak właśnie ich nominacyjność (nazywanie nowych obiektów wykreowanej rzeczywistości) i powiązane z nią odtwarzanie quasi-terminologicznego schematu leksykalnego oraz podporządkowana wymogom prawdopodobieństwa typowość językowa. Drugie podejście akcentuje natomiast to, co najczęściej widziane jest jako walor artystyczny neologizmu, a więc wyrażającą się w nim kreatywność, przełamywanie schematu oraz dążenie do odświeżania języka. W opisie przekładu neologizmów science fiction staramy się pogodzić obie te tradycje.

WSTĘP /7
UWAGI OGÓLNE /7
NEOLOGIZMY - TEORIA I PRAKTYKA /11
Koncepcje terminologiczne dotyczące neologizmów /11
Neologizmy w fantastyce naukowej /14
S. Lem a zagadnienie neologizmu /18
GROTESKA S. LEMA - LITERATURA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA /25
TWÓRCZOŚĆ BRACI STRUGACKICH I JEJ RECEPCJA / 45

CZĘŚĆ PIERWSZA
Przekład neologizmów w wybranych utworach S. Lema (Monika Krajewska) /57
1. TRANSPOZYCJA NEOLOGIZMÓW ONOMASTYCZNYCH / 61
1.1. Neologizmy oparte na obcym materiale słowotwórczym /62
1.2. Neologizmy oparte na rodzimym materiale słowotwórczym /87
1.3. Przekształcone autentyczne nazwy własne /102
1.4. Skrótowce /108
1.5. Neologizmy nieprzejrzyste semantycznie /119
2. TRANSPOZYCJA NEOLOGIZMÓW APELATYWNYCH /132
2.1. Analiza semantyczna /132
2.2. Analiza strukturalna /159
2.3. Gry słowne /192
2.4. Wyrazy sformalizowane (neologizmy sztuczne) /201
PODSUMOWANIE /210
LITERATURA PODMIOTOWA /231
Utwory S. Lema /231
Przekłady na język rosyjski /233

CZĘŚĆ DRUGA
Przekład neologizmów w utworach braci Strugackich (Milena Chomik) /239
1. NEOLOGIZMY SŁOWOTWÓRCZE /243
1.1. Uwagi wstępne /243
1.2. Derywaty proste /246
1.3. Przekład derywatów prostych /264
1.4. Derywaty złożone /271
1.5. Przekład derywatów złożonych /279
1.6. Wnioski /283
1.7. Zestawienie jednostek badanych w rozdziale 1. Neologizmy słowotwórcze /286
2. NEOSEMANTYZMY /291
2.1. Oryginał /291
2.2. Przekład /300
2.3. Zestawienie jednostek badanych w rozdziale 2. Neosemantyzmy /305
3. NEOFRAZEOLOGIZMY /307
3.1. Oryginał /307
3.2. Przekład /313
3.3. Zestawienie jednostek badanych w rozdziale 3. Neofrazeologizmy / 319
4. NOWE ZESTAWIENIA /320
4.1. Oryginał /320
4.2. Przekład /326
4.3. Zestawienie jednostek badanych w rozdziale 4. Nowe zestawienia /329
5. NEOLOGIZMY TWORZONE W CELACH INNYCH NIŻ NOMINACJA /332
5.1. Oryginał /332
5.2. Przekład /350
5.3. Zestawienie jednostek badanych w rozdziale 5. Neologizmy tworzone w celach innych niż nominacja /357

PODSUMOWANIE /359
LITERATURA PODMIOTOWA /361
Utwory A. i B. Strugackich /361
Przekłady na język polski /363
ZAKOŃCZENIE /365
BIBLIOGRAFIA /367
Wykaz skrótów /367
Słowniki i encyklopedie /367
Literatura przedmiotowa /372

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum