Monika Krajewska

Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3823-5
Publication year:
2017
Pages number:
548
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Monika Krajewska

Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach

Kategoria produktu:

Monika Krajewska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu. Tłumaczka, autorka prac z zakresu przekładoznawstwa, współredaktorka czasopisma „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”.

Mariusz Wilk przez ponad dwie dekady mieszkał na północy Rosji, co znajduje odbicie w dziennikach pisarza – nie tylko w podejmowanych zagadnieniach, ale też w języku. Jednakże Wilk nie pozostawia czytelnika bez odpowiedniego wsparcia – wprowadza do tekstu wyjaśnienia, dołącza do słów przypisy, dodaje „Glosariusz”. Północny cykl, obejmujący „Wilczy notes”, „Wołokę”, „Dom nad Oniego”, „Tropami rena”, „Lotem gęsi” i „Dom włóczęgi”, w całości został przetłumaczony na język rosyjski. Mamy więc do czynienia ze swoistym powrotem tekstu do swojego (w dużej mierze) geograficznego i językowego źródła, co powoduje konieczność redukcji wielu komentarzy niepotrzebnych z perspektywy odbiorcy przekładu. Obcość pojawia się jednak w innych punktach i obcość tę stara się oswoić tłumaczka Irina Adelgejm. W książce główny nacisk został położony na komentarze wewnątrztekstowe oraz przypisy, choć miejscem, w którym dochodzi do przekazania dodatkowego komunikatu, są też wstępy, posłowia oraz elementy werbalne i graficzne zawarte na okładkach.

Słowo wstępne / 9

Część I. Mariusza Wilka domy ze słów / 15

Część II. Irina Adelgejm swoimi słowami / 37

Część III. W paru słowach o paratekstach / 47
„Dziki zwierz” na okładce – obwoluta jako komentarz / 62
Komentarz między okładką a tekstem głównym / 98
Komentarz pod tekstem / 107

Część IV. Słowa obce, nieobce / 115
Wilczy notes – Волчий блокнот / 131
Wołoka – Волок / 164
Tropami rena – Тропами северного оленя / 192
Dom nad Oniego – Дом над Онего / 255
Lotem gęsi – Путем дикого гуся / 335
Dom włóczęgi – Дом странствий / 401

CZĘŚĆ V. Życie słów / 463

Słowo na zakończenie / 493
Posłowie / 511
Słownik skrótów / 513
Spis literatury / 515
Literatura podmiotowa / 515
Literatura przedmiotowa / 516
Spis fotografii / 537
Spis tabel i wykresów / 543
Резюме / 545
Summary / 547

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum