• Home
  • Filologia polska
  • Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Marzenna Cyzman, Anna Skubaczewska-Pniewska, Dariusz Brzostek (red.)

Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3951-5
Publication year:
2017
Pages number:
509
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Marzenna Cyzman, Anna Skubaczewska-Pniewska, Dariusz Brzostek (red.)

Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Kategoria produktu:

Antoni Smuszkiewicz
Artystyczny ślad na naukowej drodze. Twórczość literacka Andrzeja Stoffa / 9

Część I. W kręgu filozofii i teorii literatury

Adam Grzeliński
James i Santayana. O estetyce i powinowactwach obu koncepcji / 25

Leszek Żyliński
Historiografia jako literatura / 37

Dorota Korwin-Piotrowska
Milczenie i nie-milczenie współczesności / 47

Bernadetta Kuczera-Chachulska
Z Ingardenowskiej filozofii człowieka (komunikat) / 65

Tomasz Waszak
Roman Ingarden a niemiecka teoria fikcji / 71

Jelena Kozmina
Słowo przedstawione w teorii Romana Ingardena i Michaiła Bachtina a przygodowo-filozoficzna fantastyka XX wieku (przełożyła Anna Skubaczewska-Pniewska) / 97

Marzenna Cyzman
Bunt teorii przeciwko autorowi? O Ingardenie wbrew Ingardenowi. Eksperyment myślowy / 107

Rafał Moczkodan
Czy Ingarden zalecałby studentom lekturę Sienkiewicza z zastosowaniem technik szybkiego czytania? – czyli rzecz o niemożności lektury idealnej / 125

Mirosław Olędzki
Trzy poetyki / 141

Grażyna Halkiewicz-Sojak
„Sztuka syntezy badawczej” Czesława Zgorzelskiego wobec żywiołu liryczności / 155

Robert Boroch
Spór o podmiot dramatyczny (wokół propozycji Adama Kulawika) / 163

Dorota Heck
W stronę kanonu eseistyki polskiej / 179

Część II. W kręgu Sienkiewicza i Lema

Tadeusz Bujnicki
Wątki ziemiańskie w Trylogii / 191

Tadeusz Budrewicz
Czoło Zagłoby herbu Wczele / 211

Marcin Wołk
Nie być Indiotą. O Dziennikach gwiazdowych Stanisława Lema / 225

Adam Mazurkiewicz
„Kryminały filozoficzne” Stanisława Lema / 245

Justyna Tuszyńska
Stanisława Lema potyczki z konwencją kryminału / 261

Anna Skubaczewska-Pniewska, Dariusz Brzostek
O poznawaniu świata (jako tekstu) – Lem versus Ingarden / 273

Część III. W kręgu interpretacji

Andrzej Tyszczyk
„Experimentum crucis” Edypa / 291

Stefan Sawicki
Daleko od Edenu. O Równinie Czesława Miłosza / 305

Maciej Wróblewski
Poetyckie poszukiwanie wartości istnienia. Dwie Nadzieje Leopolda Staffa / 315

Krystyna Jakowska
Białe groszki, czyli o Różewiczowskim współczuciu / 333

Władysław Sawrycki
Arijona niezwykłe śpiewanie / 345

Roman Bobryk
Oswajanie przestrzeni. O Pokoju umeblowanym Zbigniewa Herberta / 361

Radosław Sioma
W poszukiwaniu nowego imienia O dzisiaj verdun Józefa Czechowicza . 373

Hanna Ratuszna
Melancholik, „człowiek niewypowiedziany” – uwagi o podmiocie literackim w młodopolskiej powieści psychologicznej / 387

Maria Jolanta Olszewska
„Cicha” bohaterka opowiadania Trzy czerwone róże Jana Józefa Szczepańskiego / 413

Violetta Wróblewska
„Zniewolenie klasyką”, czyli znani pisarze i ich dzieła w polskiej literaturze kryminalnej / 435

Beata Garlej
Hildebrandowska „wartość całościowa” jako narzędzie poznawania wartości literatury. Na przykładzie dramatu Dzika kaczka Ibsena / 453

Artur Duda
Reżyser czyta dramat. O paradoksach strategii inscenizacyjnych w teatrze najnowszym / 465

Maciej Nowak
Miniatury miejskie w Dzienniku Jana Lechonia / 481

Patrycja Spytek
Witold Gombrowicz w krytycznych komentarzach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / 495

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum