• Home
  • Sztuka współczesna
  • Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Tom 2

Marcin Jaworski, Bernadeta Didkowska, Joanna Cieślikowska (red.)

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Tom 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3960-7
Publication year:
2019
Pages number:
248
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Marcin Jaworski, Bernadeta Didkowska, Joanna Cieślikowska (red.)

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Tom 2

Kategoria produktu:

Monografia jest drugim tomem serii wydawniczej Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Stanowi kontynuację powołanego w 2017 r. cyklu monografii poświęconych szeroko rozumianej kulturze, sztuce oraz edukacji artystycznej, którego intencją było wyjście naprzeciw potrzebie stworzenia przestrzeni do wy­miany poglądów i opinii środowiska naukowo-artystycznego. Dlatego również drugi tom ma za zadanie zebranie i upowszechnienie w postaci artykułów nowoczesnych koncepcji, interesujących idei, analiz, wyni­ków badań, metod pracy utrwalających dorobek środowisk, które taką problematyką są żywo zainteresowane. Innym celem, jaki stawiają sobie twórcy tej monografii, jest integracja wspomnianych środowisk, a także przekonanie, że wspólne zabieranie głosu na tak ważne tematy i zwią­zana z tym wymiana poglądów pozwoli uświadomić przedstawicielom innych środowisk i instytucji istotne znaczenie edukacji artystycznej.

Tematem przewodnim drugiego tomu jest teoria i praktyka kultu­ry, sztuki i edukacji artystycznej. Monografia pokazuje różne konteksty refleksji nad kulturą, sztuką i edukacją artystyczną na dwóch płaszczy­znach: twórczej partycypacji i refleksji teoretycznej.

MARCIN JAWORSKI
Wprowadzenie / 7

Część I. SZTUKA W PERSPEKTYWIE TEORII I PRAKTYKI ARTYSTYCZNEJ

EUGENIUSZ JÓZEFOWSKI
Doświadczenie podmiotowe jako inspiracja do kreowania rzeczywistości w sztuce / 17

KRASIMIRA DRUMEVA
Factors that block creative thinking / 45

KATARZYNA KUJAWSKA-MURPHY
Zobaczone i usłyszane – fale widzialne i słyszalne. O innowacyjności w sztukach wizualnych / 59

ANDRZEJ KRZYWKA
Napięcie form. Nowy formalizm sztuk wizualnych / 73

JOANNA CIEŚLIKOWSKA
Wokół sztuki. Rozważania Lwa S. Wygotskiego na temat dzieła artystycznego / 97

MARCIN JAWORSKI
Model oporu estetycznego w komiksie polskim okresu PRL-u / 113

Część II. SZTUKA W PERSPEKTYWIE EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

JANINA FLORCZYKIEWICZ
Koncepcja edukacji sztuką – założenia teoretyczne / 139

EWA ANTONINA MUZIOŁ
Wartość kształcenia w ogólnokształcących szkołach artystycznych w kontekście wyzwań kulturowych i edukacyjnych XXI wieku / 153

ANETA MECHI
Alternatywny sposób rozwijania zdolności artystycznych uczniów: rola giętkości społeczno-poznawczej / 173

MARIUSZ BARANOWSKI
Nauczyciel muzyki contra kultura muzyczna adolescentów. Refleksja nad pewnym dysonansem / 189

DOMINIKA ŁOWKAJTIS
Wyzwania współczesnej edukacji plastycznej uczniów II etapu edukacyjnego / 209

BERNADETA DIDKOWSKA
„Razem ze słonkiem”, czyli o sposobach przedstawiania motywu słońca w rysunkach dzieci / 225

Noty o autorach / 245

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum