Joanna Kulwicka-Kamińska, Andrzej Moroz (red.)

Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4518-9
Publication year:
2021
Pages number:
374
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4605-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4605-6

39,00 zł

miękka

Joanna Kulwicka-Kamińska, Andrzej Moroz (red.)

Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich

Kategoria produktu:

Język podlega ciągłym zmianom i przeobrażeniom. I jak nie sposób oddzielić dawnych bytów językowych od obecnych, tak samo nieustannie przenikają się przeszłość i teraźniejszość języka. Z tego powodu badania lingwistyczne są w każdym przypadku dialogiem obu perspektyw analitycznych – diachronicznej i synchronicznej. Taki charakter ma również prezentowana monografia, stanowiąca kolejną już odsłonę cyklu „Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi”. Jak w latach ubiegłych, tak i tym razem została utrzymana szeroka perspektywa analiz obejmująca swoim zasięgiem języki słowiańskie widziane z perspektywy tradycji i nowoczesności. Taki dialog jest wyznaczony z jednej strony przedmiotem obserwacji – opisem systemu gramatycznego i leksykalnego wybranych języków słowiańskich – z drugiej zaś wskazany przez dyskusję paradygmatów badawczych – metod i stosowanych procedur analitycznych. Tym samym pierwszą część monografii tworzą teksty o charakterze diachronicznym. Poruszane w nich zagadnienia ukazują bowiem w szerokim kontekście problemy, z którymi zmagają się badacze języka podczas swoich analiz. Głos diachroniczny został jednak w monografii skontrastowany z rozważaniami o charakterze synchronicznym, wśród których znajdują się teksty na temat problemów słowotwórczych, onomastycznych, socjolingwistycznych i składniowych. Dzięki takiej kompozycji dialog tradycji z nowoczesnością pokazuje w sposób dobitny powiązania i zależności, jakie istnieją między diachronicznym i synchronicznym opisem języka oraz między jego stanem historycznym i współczesnym.

Wstęp / 9
Maria Szupryczyńska
Wspomnienie o Profesor Halinie Turskiej / 15

W STRONĘ TRADYCJI
Aleksandra Deskur
Jak badać ślady oralności pierwotnej i upiśmiennienia w tekstach staropolskich / 33
Stefan Grzybowski
O dialektalnym areale starowierców w krajach nadbałtyckich, Polsce i na Białorusi z perspektywy leksykalnej / 47
Lucyna Agnieszka Jankowiak
Z badań nad polisemią terminologiczną / 61
Agata Łojek
Dziewiętnastowieczne nazwiska szlachty, mieszczan i chłopów w ujęciu socjolingwistycznym (na materiale z Kielecczyzny) / 75
Leonarda Mariak
Jana Baudouina de Courtenay poglądy na temat przyczyn zmian językowych / 93
Alicja Pihan-Kijasowa
XVII-wieczne kazania pogrzebowe w badaniach nad polszczyzną ogólną i regionalną / 107
Ewa Rodek
Metody badania historycznej świadomości językowej / 123
Katarzyna Sobolewska
Przemoc językowa na Warmii i Mazurach w świetle relacji autochtonów / 141
Ewa Woźniak
Tradycyjne i nowe argumenty w dyskusji nad miejscem dwudziestolecia międzywojennego w periodyzacji historycznojęzykowej / 159
Magdalena Żabowska
Z inspiracji Louisa Hjelmsleva w gramatyce semantycznej Stanisława Karolaka: relacje glossematyczne / 177

W STRONĘ NOWOCZESNOŚCI
Krystyna Bojałkowska
Zdejm czy zdejmij? Norma językowa i opis gramatyczny wybranych form trybu rozkazującego we współczesnym języku polskim / 195
Iwona Burkacka
Słowotwórstwo gniazdowe w badaniach językowego obrazu świata / 213
Veronika Gondeková
Synchrónne modely a modelovanie inštitucioným v rámci Ministerstva vnútra SR / 231
Jiři Januška
Bezokolicznik tematyzujący i sposoby jego tłumaczenia w wybranych językach Europy Środkowej / 241
Małgorzata Klauze
Analiza socjolingwistyczna zawartości internetowych forów hobbystycznych jako metoda badań nad odmianami środowiskowymi języka na przykładzie socjolektu miłośników psów / 259
Natalia Kolenčiková
Synchrónne modely a modelovanie názvov inštitúcií v správe Ministerstva kultúry SR / 277
Chrystyna Nikołajczuk
Przepis na deser receptą na szczęście i lekarstwem na smutek: słów kilka o łączliwości leksykalno-semantycznej / 293
Pavol Odaloš
Modelovanie a modely chrématoným. Chrématonymá abstraktných ľudských výtvorov (chrononymum, faleronymum, akcionymum, dokumentonymum) / 313
Gabriel Rožai
Modelovanie inštitucioným zo zdravotníckej a sociálnej oblasti / 333
Maria Stryszewska
Derywacja przymiotników odrzeczownikowych w języku polskim, rosyjskim i macedońskim. Metody i narzędzia badań / 347
Marek Wiśniewski
Uwagi o pragmatycznej charakterystyce jednostek językowych / 359

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum