• Strona główna
  • Historia
  • W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle

Zbigniew Karpus, Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki (red.)

W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2900-4
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
1121
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

98,00 zł

miękka

Zbigniew Karpus, Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki (red.)

W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle

Kategoria produktu:

Książka W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle to zbiór artykułów podnoszących istotne kwestie związane z budową społeczeństwa obywatelskiego, transformacją systemową oraz przekształceniami myśli politycznej i edukacyjnej. Opracowanie podzielono na trzy tematyczne działy, w których zaprezentowano artykuły dotyczące wątków politologicznych, historycznych i edukacyjnych. Każdy z artykułów jest efektem indywidualnych preferencji badawczych. Ich autorami są pracownicy z różnych ośrodków naukowych.

Tabula gratulatoria / 5
O Profesorze Witoldzie Wojdyle – człowieku, uczonym i mistrzu słów kilka / 17
Arkadiusz Lewandowski
Bibliografia prac prof. dr. hab. Witolda Wojdyły / 23
Marek Szulakiewicz
O dojrzałości i mądrości w świecie współczesnym Profesorowi-Jubilatowi ad deliberandum / 43
 
Część 1. Wokół problemów historycznych i politologicznych
Waldemar Rezmer
Chłopskie powstanie w Tambowskiej guberni 1918–1922 / 61
Mieczysław Wojciechowski
Przygotowania do obrad Wiecu Dzielnicowego Nauczycieli Polaków w Poznaniu i utworzenia „Związku Dzielnicowego Stowarzyszeń Nauczycieli Szkół Ludowych Polaków dotychczasowego zaboru pruskiego” w grudniu 1918 r. / 77
Zbigniew Karpus
Sytuacja jeńców sowieckich przebywających w obozach w Polsce w latach 1919–1922 / 93
Elżbieta Alabrudzińska
Działalność oświatowa i kulturalna Kościołów protestanckich w Drugiej Rzeczypospolitej / 105
Jarosław Kłaczkow
Federacja Ewangelików Polskich – oblicze ideowe i główne kierunki działalności w Drugiej Rzeczypospolitej / 127
Patryk Tomaszewski
Organizacja Monarchistów w województwie pomorskim w latach 1925–1927 – próby tworzenia struktur i działalności / 145
Hanna Szczechowicz
Administracja ziemi dobrzyńskiej w latach 1918–1928 / 155
Piotr Matusak
Podziemne Wojsko Polskie a Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1945 / 185
Katarzyna Kącka
Niemcy w polskiej debacie politycznej oraz propagandzie (1944–1947) / 197
Bartłomiej Różycki
Hiszpańska emigracja polityczna w Polsce Ludowej / 219
Tadeusz Kisielewski
Czy stan wojenny wprowadzony w Polsce w grudniu 1981 r. był konieczny? Głos w dyskusji / 233
Michał Klimecki
Feliks Dzierżyński latem 1920 r. Trzy miesiące z życia polskiego bolszewika / 259
Teresa Kulak
Udział Heleny Witkowskiej w tworzeniu programu „Nauki obywatelstwa” dla żeńskich szkół zawodowych w latach 1918–1932 / 285
Krzysztof Steyer
Ks. ppłk Józef Wrycza, działacz niepodległościowy, polityczny, społeczny / 309
Janusz Gmitruk
Maria Szczawińska (1901–1985) / 335
Małgorzata Strzelecka
Jerzy Turowicz w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych / 363
Roman Bäcker
Teoria mitów politycznych – kilka uwag / 389
Jan Jachymek
System dyktatorski i monopartyjny w polskim życiu politycznym / 397
Joanna Marszałek-Kawa
O konieczności zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Refleksje wokół toczącej się debaty konstytucyjnej / 427
Dariusz Góra-Szopiński
Media, think tanki i akademia w amerykańskich wojnach kulturowych / 443
Krzysztof Piątek
Pomoc społeczna jako element systemu polityki społecznej na przykładzie wybranych państw europejskich / 475
Małgorzata Zamojska
W poszukiwaniu autorytetu... Cechy poznawcze, wartości edukacyjne oraz konsekwencje społeczne funkcjonowania wywiadu-wykładu obecnego w mediach drukowanych oraz w przestrzeni internetowej / 497
Henryk Składanowski
Cywilizacja zachodnia a islamska – dialog czy konflikt? / 509
 
Część 2. W kręgu polskiej myśli politycznej
Włodzimierz Tyburski
Problematyka wychowania moralnego w myśli staropolskiej / 537
Jan Waskan
Ruch narodowy na przełomie XIX–XX wieku wobec problemów etnicznych Białej Rusi / 569
Jacek Gzella
Kształtowanie się orientacji proniemieckiej Władysława Studnickiego / 589
Alicja Wójcik
Idea wychowania obywatelskiego w polskiej myśli ludowej 1918–1939 / 609
Jarosław Macała
Wybór czy konieczność? Zaangażowanie polityczne duchowieństwa w okresie międzywojennym w opinii środowisk katolickich / 631
Ewa Maj
Wychowanie dla narodu w myśli politycznej Narodowej Demokracji / 661
Arkadiusz Meller
Wychowanie „nowej Polki”. Kwestia kobieca w myśli społeczno- -politycznej narodowego radykalizmu w latach 30. XX w. / 687
Piotr Grochmalski
Działalność „Ojczyzny” a powojenny kształt polskich granic. Geopolityczne studium przypadku / 713
Krystyna Trembicka
Kilka refleksji o komunistycznym modelu wychowania / 745
Michał Strzelecki
Inteligencji polskiej style myślenia politycznego. Przypadek PRL / 765
Michał Śliwa
O próbach restytucji idei parlamentaryzmu w Polsce w drugim okresie powojennym / 789
Andrzej Wojtas
Rola elit kombatanckich w kształtowaniu polskiej myśli politycznej / 805
Tomasz Sikorski
Jednoczenie przez podział. Nieudana próba ratowania dziedzictwa Ruchu Młodej Polski przez Koalicję Republikańską / 819
Arkadiusz Lewandowski
Między Czwartą Rzeczypospolitą a IV RP. Przebudowa państwa według Koalicji Konserwatywnej i Prawa i Sprawiedliwości / 835
Grzegorz Radomski
Problem kompetencji obywatelskich w interpretacjach współczesnego ruchu narodowego w Polsce / 855
 
Część 3. Wokół zagadnień edukacyjnych
Władysława Szulakiewicz
Opowiadając o sobie. Obraz dzieciństwa we wspomnieniach wybitnych ludzi / 889
Józef Półturzycki
Proces samokształcenia w aktywności edukacyjnej Adama Mickiewicza / 913
Hanna Solarczyk-Szwec
Znaczenie sporu między „starym” i „nowym” kierunkiem oświaty ludowej w Republice Weimarskiej dla andragogiki / 947
Jerzy Bagrowicz
Pedagogika chrześcijańska w Polsce. Podstawy, rozwój historyczny, nurty (zarys problematyki) / 965
Beata Przyborowska
Refleksje nad teorią i praktyką edukacyjną / 989
Agnieszka Woroniecka-Borowska
Marek Borowski
O celach, formach, warunkach oraz barierach i granicach integracyjnego systemu edukacyjnego raz jeszcze / 1003
Daniel Korzan
Od historii wychowania do „kosmicznej lekcji” / 1021
Zbigniew Kruszewski
Zbigniew Kruszewski
Rola towarzystw naukowych w przestrzeni wychowania i edukacji / 1043
Anna Frąckowiak
Rozwój międzynarodowej polityki wobec edukacji dorosłych i kształcenia ustawicznego. Przykład światowych konferencji UNESCO / 1073
Liliana Tomaszewska
Religia i etyka w polskiej szkole / 1087
Romuald Dobrzeniecki
Wiesław Wojciech Szczęsny
O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki i edukacji obywatelskiej / 1107

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum