Joanna Kulwicka-Kamińska, Andrzej Moroz (red.)

Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4518-9
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
374
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4605-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4605-6

39,00 zł

miękka

Joanna Kulwicka-Kamińska, Andrzej Moroz (red.)

Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich

Kategoria produktu:

Język podlega ciągłym zmianom i przeobrażeniom. I jak nie sposób oddzielić dawnych bytów językowych od obecnych, tak samo nieustannie przenikają się przeszłość i teraźniejszość języka. Z tego powodu badania lingwistyczne są w każdym przypadku dialogiem obu perspektyw analitycznych – diachronicznej i synchronicznej. Taki charakter ma również prezentowana monografia, stanowiąca kolejną już odsłonę cyklu „Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi”. Jak w latach ubiegłych, tak i tym razem została utrzymana szeroka perspektywa analiz obejmująca swoim zasięgiem języki słowiańskie widziane z perspektywy tradycji i nowoczesności. Taki dialog jest wyznaczony z jednej strony przedmiotem obserwacji – opisem systemu gramatycznego i leksykalnego wybranych języków słowiańskich – z drugiej zaś wskazany przez dyskusję paradygmatów badawczych – metod i stosowanych procedur analitycznych. Tym samym pierwszą część monografii tworzą teksty o charakterze diachronicznym. Poruszane w nich zagadnienia ukazują bowiem w szerokim kontekście problemy, z którymi zmagają się badacze języka podczas swoich analiz. Głos diachroniczny został jednak w monografii skontrastowany z rozważaniami o charakterze synchronicznym, wśród których znajdują się teksty na temat problemów słowotwórczych, onomastycznych, socjolingwistycznych i składniowych. Dzięki takiej kompozycji dialog tradycji z nowoczesnością pokazuje w sposób dobitny powiązania i zależności, jakie istnieją między diachronicznym i synchronicznym opisem języka oraz między jego stanem historycznym i współczesnym.

Wstęp / 9
Maria Szupryczyńska
Wspomnienie o Profesor Halinie Turskiej / 15

W STRONĘ TRADYCJI
Aleksandra Deskur
Jak badać ślady oralności pierwotnej i upiśmiennienia w tekstach staropolskich / 33
Stefan Grzybowski
O dialektalnym areale starowierców w krajach nadbałtyckich, Polsce i na Białorusi z perspektywy leksykalnej / 47
Lucyna Agnieszka Jankowiak
Z badań nad polisemią terminologiczną / 61
Agata Łojek
Dziewiętnastowieczne nazwiska szlachty, mieszczan i chłopów w ujęciu socjolingwistycznym (na materiale z Kielecczyzny) / 75
Leonarda Mariak
Jana Baudouina de Courtenay poglądy na temat przyczyn zmian językowych / 93
Alicja Pihan-Kijasowa
XVII-wieczne kazania pogrzebowe w badaniach nad polszczyzną ogólną i regionalną / 107
Ewa Rodek
Metody badania historycznej świadomości językowej / 123
Katarzyna Sobolewska
Przemoc językowa na Warmii i Mazurach w świetle relacji autochtonów / 141
Ewa Woźniak
Tradycyjne i nowe argumenty w dyskusji nad miejscem dwudziestolecia międzywojennego w periodyzacji historycznojęzykowej / 159
Magdalena Żabowska
Z inspiracji Louisa Hjelmsleva w gramatyce semantycznej Stanisława Karolaka: relacje glossematyczne / 177

W STRONĘ NOWOCZESNOŚCI
Krystyna Bojałkowska
Zdejm czy zdejmij? Norma językowa i opis gramatyczny wybranych form trybu rozkazującego we współczesnym języku polskim / 195
Iwona Burkacka
Słowotwórstwo gniazdowe w badaniach językowego obrazu świata / 213
Veronika Gondeková
Synchrónne modely a modelovanie inštitucioným v rámci Ministerstva vnútra SR / 231
Jiři Januška
Bezokolicznik tematyzujący i sposoby jego tłumaczenia w wybranych językach Europy Środkowej / 241
Małgorzata Klauze
Analiza socjolingwistyczna zawartości internetowych forów hobbystycznych jako metoda badań nad odmianami środowiskowymi języka na przykładzie socjolektu miłośników psów / 259
Natalia Kolenčiková
Synchrónne modely a modelovanie názvov inštitúcií v správe Ministerstva kultúry SR / 277
Chrystyna Nikołajczuk
Przepis na deser receptą na szczęście i lekarstwem na smutek: słów kilka o łączliwości leksykalno-semantycznej / 293
Pavol Odaloš
Modelovanie a modely chrématoným. Chrématonymá abstraktných ľudských výtvorov (chrononymum, faleronymum, akcionymum, dokumentonymum) / 313
Gabriel Rožai
Modelovanie inštitucioným zo zdravotníckej a sociálnej oblasti / 333
Maria Stryszewska
Derywacja przymiotników odrzeczownikowych w języku polskim, rosyjskim i macedońskim. Metody i narzędzia badań / 347
Marek Wiśniewski
Uwagi o pragmatycznej charakterystyce jednostek językowych / 359

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum