Jerzy Bagrowicz

Edukacja religijna

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1231-2
Publication year:
2000
Pages number:
328
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Jerzy Bagrowicz

Edukacja religijna

Kategoria produktu:

Od autora

(...) Jest to praca z pedagogiki religii młodzieży. Mieści się ona także w polu zainteresowań pedagogiki katechetycznej, która opiera się na podstawach wypracowanych przez pedagogikę religii. Brak opracowań, szczególnie na naszym terenie, które ex professo podejmowałyby problematykę edukacji religijnej młodego pokolenia, stwarza tu dość szczególne trudności. Dotychczasowa literatura na ten temat zajmuje się bowiem tylko niektórymi aspektami religijnego wychowania młodzieży. Dzięki jednak coraz liczniejszym publikacjom na temat przemian młodego pokolenia, powstającym szczególnie w socjologii, możemy, korzystając z ich dorobku, pokusić się o próby refleksji pedagogicznej. Z nadzieją można spoglądać na powolne, ale widoczne już odrabianie zaległości w refleksji pedagogicznej inspirowanej chrześcijaństwem, spowodowanych dziesiątkami lat nieobecności pedagogiki chrześcijańskiej na polskich uczelniach. To nakazuje zwrócenie szczególniejszej uwagi na podstawy religijnej edukacji młodzieży (...)

Społeczno-kulturowy, eklezjalny i metodologiczny kontekst rozważań
(Tło społeczno-kulturowe * Kontekst eklezjalny * Ku pedagogice religii młodzieży)
Młodzież epoki przemian - próba charakterystyki współczesnej młodzieży
(Co rozumiemy pod pojęciem "młodzież"? * Inna młodość? * Młodzież wobec wartości * Badania nad religijnością młodzieży * Wiara religijna młodzieży w sekularyzującym się świecie)
Religijność młodzieży wieku dorastania i jej kryzysy
(Podstawowe problemy rozwoju religijnego młodzieży wieku dorastania * Trudności i kryzysy religijne wieku dorastania )
Biblijno-teologiczne źródła edukacji religijnej młodych 
(Biblijna nauka o człowieku * Bóg wychowawcą człowieka * Jezus Chrystus, Syn Boży, Nauczycielem i Wychowawcą - chrystocentryzm nauczania i wychowania religijnego) 
Od Divini illius Magistri Piusa XI do Jana Pawła II - nauka Kościoła o wychowaniu młodzieży
(Encyklika Piusa XI Divini illius Magistri * Gravissimum educationis - Deklaracja II Soboru Watykańskiego o wychowaniu * Formacja religijna młodych w świetle Ogólnej instrukcji katechetycznej * Adhortacja Jana Pawła II okatechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae na temat wychowania chrześcijańskiego * Znaczenie Katechizmu Kościoła katolickiego dla wychowania młodzieży * Problematyka wychowania religijnego młodych w Dyrektorium ogólnym o katechizacji z 1997 r.* Jana Pawła II troska o religijne wychowanie młodzieży) 
Cele edukacji religijnej młodzieży
(Wychowanie oparte na uporządkowanej wizji jego celów * Cele wychowania religijnego w ujęciu pedagogiki katolickiej - zarys problematyki * Przemiany w rozumieniu celu nauczania religijnego i wychowania młodzieży * Potrzeba integralnego ujęcia nauczania i wychowania religijnego)
Od katechezy kerygmatycznej do katechezy integralnej 
(Epoka katechezy dydaktycznej * Pedagogia Królestwa Bożego: osobowa odpowiedź na Boże wezwanie - nurt kerygmatyczny w nauczaniu i wychowaniu religijnym * W stronę psychologii społecznej - katecheza powinna liczyć się z mentalnością młodzieży * Wpływ studiów nad mentalnością na koncepcję nauczania religijnego młodzieży * Katecheza zsekularyzowana czy raczej integralne widzenie jej istoty * Najnowsze nurty w dyskusji o modelu nauczania religii)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum