• Home
  • Pedagogika
  • Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym

Hanna Solarczyk-Szwec

Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1294-0
Publication year:
2001
Pages number:
198
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

18,00 zł

miękka

Hanna Solarczyk-Szwec

Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym

Kategoria produktu:

Ze wstępu

(...) Kraj, którego edukacja ustawiczna, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty dorosłych, jest przedmiotem rozważań w niniejszej książce - to Niemcy. Polityka oświatowa tego państwa w omawianej dziedzinie została ukazana w kontekście międzynarodowym z uwagi na procesy globalizacji obejmujące także edukację.
Wybór kraju podyktowany został z jednej strony osobistymi zainteresowaniami, z drugiej strony kontaktami między polskimi i niemieckimi andragogami, zainicjowanymi i wspieranymi przez DVV - Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych - Przedstawicielstwo w Polsce. Z opinii jego pierwszego dyrektora wynika: "We współpracy z najróżniejszymi instytucjami, związkami, organizacjami oświaty dorosłych w Polsce uderza idealizm ludzi, którzy tę oświatę tworzą. Jednakże, zwłaszcza dziś, gdy oświata społeczna i publiczna zmuszona jest działać w nowych warunkach, nie można przejść obojętnie wobec faktu, że mimo ogromnego zaangażowania, występują też braki". Jedną z możliwości uzupełnienia tych niedostatków jest poznawanie dorobku innych krajów, co jest ważne w sytuacji, kiedy najnowszy projekt reformy oświaty w Polsce w minimalnym stopniu uwzględnia problemy edukacji dorosłych. Konieczne są więc w tej sytuacji, zdaniem E. A. Wesołowskiej, "...także działania własne, aby przygotować warunki do kształtowania się nauczyciela przyszłości - rzecznika kształcenia ustawicznego".
Książka składa się z dwóch części. Każda z nich została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwsza część pracy jest prezentacją różnych ujęć koncepcji edukacji ustawicznej w dokumentach i literaturze UNESCO, Rady Europy, OECD, Unii Europejskiej. Wyrażone tam poglądy traktuję jako medium służące zrozumieniu tendencji w rozwoju edukacji ustawicznej w różnych krajach, w tym przypadku w Niemczech, i poprzez naturalne porównanie także w Polsce.
W drugiej części pracy analizuję koncepcję edukacji ustawicznej w Niemczech w trzech różnych płaszczyznach: biograficznej, polityczno-oświatowej oraz w ofercie edukacyjnej instytucji oświaty dorosłych, zakładów pracy oraz instytucji organizacji czasu wolnego. Rozważania tego rozdziału kończą krytyczne uwagi na temat koncepcji edukacji ustawicznej.
Rozważania obu części pracy zamyka porównanie niemieckiej dyskusji nad kształceniem ustawicznym z dyskusją międzynarodową na ten temat.
W aneksie do pracy czytelnik znajdzie zestawienie terminów charakterystycznych dla profesjonalnego warsztatu niemieckiej edukacji dorosłych oraz wyjaśnienie tych pojęć, które mają inne niż w polskiej literaturze rozumienie. Ich stosunkowo niewielka liczba wynika z przybierającej na sile tendencji do internacjonalizacji słownictwa i nadawania pojęciom takich samych znaczeń(...)
(...)Współczesna epoka jest czasem tworzenia się cywilizacji globalnej, której podstawę stanowi dialog przedstawicieli różnych państw, kontynentów, reprezentantów różnych kultur, nauk i zawodów. Warunkiem koniecznym porozumienia jest możliwość wzajemnego poznania oraz przekazywania zdobytych tą drogą doświadczeń innym. Mam nadzieję, że książka moja przyczyni się do wzbogacenia tego procesu.

EDUKACJA USTAWICZNA W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) (Geneza, organy polityki oświatowej * Edukacja dorosłych w pracach UNESCO * Lifelong leaming i uczące się społeczeństwo)
Rada Europy (Geneza, organy polityki oświatowej * Edukacja dorosłych w pracach Rady Europy * Éducation permanente)
Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD) (Geneza, organy polityki oświatowej * Edukacja dorosłych w pracach OECD * Recurrent education - lifelong learning - uczące się społeczeństwo)
Unia Europejska (Geneza, organy polityki oświatowej * Edukacja dorosłych w pracach Unii Europejskiej * Na drodze do uczącego się społeczeństwa)
Wnioski z międzynarodowej dyskusji

EDUKACJA USTAWICZNA W NIEMCZECH

Teoretyczne podstawy kształcenia ustawicznego (Kwalifikacje kluczowe * Autoedukacja)
Edukacja ustawiczna w perspektywie biograficznej
Edukacja ustawiczna w dyskusji polityczno-oświatowej
Edukacja ustawiczna w perspektywie instytucjonalnej (Instytucje edukacji dorosłych i ich oferta * Zakład pracy jako organizator i miejsce uczenia się * Instytucje organizacji czasu wolnego)
Krytyka edukacji ustawicznej w dyskusji pedagogicznej
Niemiecka koncepcja edukacji ustawicznej w świetle dyskusji międzynarodowej

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum