SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Pedagogika

Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym

Rok wydania:2001 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:198 ISBN:83-231-1294-0
OPIS

Ze wstępu

(...) Kraj, którego edukacja ustawiczna, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty dorosłych, jest przedmiotem rozważań w niniejszej książce - to Niemcy. Polityka oświatowa tego państwa w omawianej dziedzinie została ukazana w kontekście międzynarodowym z uwagi na procesy globalizacji obejmujące także edukację.
Wybór kraju podyktowany został z jednej strony osobistymi zainteresowaniami, z drugiej strony kontaktami między polskimi i niemieckimi andragogami, zainicjowanymi i wspieranymi przez DVV - Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych - Przedstawicielstwo w Polsce. Z opinii jego pierwszego dyrektora wynika: "We współpracy z najróżniejszymi instytucjami, związkami, organizacjami oświaty dorosłych w Polsce uderza idealizm ludzi, którzy tę oświatę tworzą. Jednakże, zwłaszcza dziś, gdy oświata społeczna i publiczna zmuszona jest działać w nowych warunkach, nie można przejść obojętnie wobec faktu, że mimo ogromnego zaangażowania, występują też braki". Jedną z możliwości uzupełnienia tych niedostatków jest poznawanie dorobku innych krajów, co jest ważne w sytuacji, kiedy najnowszy projekt reformy oświaty w Polsce w minimalnym stopniu uwzględnia problemy edukacji dorosłych. Konieczne są więc w tej sytuacji, zdaniem E. A. Wesołowskiej, "...także działania własne, aby przygotować warunki do kształtowania się nauczyciela przyszłości - rzecznika kształcenia ustawicznego".
Książka składa się z dwóch części. Każda z nich została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwsza część pracy jest prezentacją różnych ujęć koncepcji edukacji ustawicznej w dokumentach i literaturze UNESCO, Rady Europy, OECD, Unii Europejskiej. Wyrażone tam poglądy traktuję jako medium służące zrozumieniu tendencji w rozwoju edukacji ustawicznej w różnych krajach, w tym przypadku w Niemczech, i poprzez naturalne porównanie także w Polsce.
W drugiej części pracy analizuję koncepcję edukacji ustawicznej w Niemczech w trzech różnych płaszczyznach: biograficznej, polityczno-oświatowej oraz w ofercie edukacyjnej instytucji oświaty dorosłych, zakładów pracy oraz instytucji organizacji czasu wolnego. Rozważania tego rozdziału kończą krytyczne uwagi na temat koncepcji edukacji ustawicznej.
Rozważania obu części pracy zamyka porównanie niemieckiej dyskusji nad kształceniem ustawicznym z dyskusją międzynarodową na ten temat.
W aneksie do pracy czytelnik znajdzie zestawienie terminów charakterystycznych dla profesjonalnego warsztatu niemieckiej edukacji dorosłych oraz wyjaśnienie tych pojęć, które mają inne niż w polskiej literaturze rozumienie. Ich stosunkowo niewielka liczba wynika z przybierającej na sile tendencji do internacjonalizacji słownictwa i nadawania pojęciom takich samych znaczeń(...)
(...)Współczesna epoka jest czasem tworzenia się cywilizacji globalnej, której podstawę stanowi dialog przedstawicieli różnych państw, kontynentów, reprezentantów różnych kultur, nauk i zawodów. Warunkiem koniecznym porozumienia jest możliwość wzajemnego poznania oraz przekazywania zdobytych tą drogą doświadczeń innym. Mam nadzieję, że książka moja przyczyni się do wzbogacenia tego procesu.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.