Jerzy Bagrowicz

Stawać się bardziej człowiekiem. Z podstaw edukacji religijnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
----
Publication year:
2008
Pages number:
216
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

14,70 zł

miękka

Jerzy Bagrowicz

Stawać się bardziej człowiekiem. Z podstaw edukacji religijnej

Kategoria produktu:

Przemiany, które szczególnie w drugiej połowie XX wieku stały się udziałem współczesnego społeczeństwa, a zwłaszcza niezwykle szybki postęp techniczny i osiągnięcia w dziedzinie komunikacji społecznej, sprawiły, że znaleźliśmy się niejako u progu jakościowo nowego obszaru cywilizacyjnego i kulturowego. Jednym z najistotniejszych przejawów przemian współczesności jest tzw. rewolucja informatyczna. Ta nowa sytuacja przyniosła postępujący pluralizm kulturowy i społeczny. Stwarza on z jednej strony nowe możliwości rozwoju człowieka, z drugiej jednak strony przynosi konkretne zagrożenia, zwłaszcza dla życia jednostki i życia społeczeństwa. Jednym z nich jest upo­wszechniająca się dzięki wszechobecnej kulturze masowej konsumpcjonistyczna i hedonistyczna wizja życia. Nowe technologie informatyczne mogą być pomocne w ułatwieniu ko­munikacji międzyludzkiej, ale szybko okazało się, że przynoszą także działania na szkodę człowieka. Ta nowa sytuacja wywiera również wpływ na życie moralne i religij­ne współczesnego człowieka. Przemiany zachodzące na przełomie XX i XXI wieku nie muszą prowadzić do zaniku wiary religijnej, w wielu sytuacjach przynoszą oczyszczenie religijności. Doświadczenie zagrożenia przez cywili­zację konsumpcji, cywilizację lekceważenia godności ludzkiego życia przynosi także wołanie o odnowę moralności, a pytania etyczne stawiane są dziś natarczywiej niż kiedykolwiek przedtem. Warto więc i dziś wracać do tych podstawowych pytań i dylematów współczesności, zwłaszcza w dziedzinie wychowania człowieka. Na treść tej książki składają się teksty w przeważającej części odnoszące się do spraw zasadniczych w ludzkim życiu i rozwoju, do podstaw wychowa­nia człowieka, a szczególnie jego religijnej edukacji.

Wykaz skrótów /7
Słowo wstępne /9

Rozdział 1
Biblijna myśl wychowawcza jako źródło i podstawa edukacji /13
Istota i cel wychowania według Biblii /14
Podstawy biblijnej myśli wychowawczej /17
Istotne elementy pedagogii przymierza /20
Pedagogia patriarchów /28
Prorocy - wychowawcy Izraela /31
Jezus Chrystus - Nauczyciel i Wychowawca /32
Aktualność biblijnej myśli wychowawczej /34

Rozdział 2
Godność osoby fundamentem wychowania /38
Doświadczenie czasów - zagrożenie godności człowieka /40
Godność jako podstawa podmiotowego charakteru osoby - podstawy antropologiczne /42
Etyczne aspekty godności osoby /49
Biblijno-teologiczne podstawy godności osoby /51
Godność osoby w praktyce wychowawczej /69
Wychowanie do uszanowania godności osoby /73
Godność człowieka jako fundament wartości europejskich oraz podstawa dialogu kultur i religii /75

Rozdział 3
Wychowanie sumienia /79
O naturze sumienia /81
Dojrzewanie ludzkiego sumienia /90
Znaczenie wychowania moralnego w kształtowaniu sumienia /100
Inicjacja jako droga formacji sumienia /104

Rozdział 4
Autorytet w wychowaniu/110
Pojęcie autorytetu i jego miejsce w kulturze /112
Autorytet w nauce i wychowaniu /117
Relacja mistrz-uczeń /121

Rozdział 5
Doświadczenie religijne jako problem pedagogiczny /127
Próba wyjaśnienia pojęć /128
Aspekty pedagogiczno-katechetyczne/135

Rozdział 6
Edukacja religijna dorosłych/146
Czym jest edukacja religijna dorosłych?/147
Formacja religijna dorosłych w ciągu wieków /149
Uwarunkowania edukacji religijnej dorosłych w czasach najnowszych ..../153
Współczesne formy religijnej edukacji dorosłych /156

Rozdział 7
Podręcznik do nauki religii - uwagi pedagogiczne/161
Teoria dydaktyczna a podręcznik do nauki religii - aspekty historyczne ..../162
Przemiany modelu podręcznika do nauki religii/166
Podstawowe funkcje podręcznika nauki religii /168
Mieczy uczniem a nauczycielem /171
Ku nowym formom podręcznika do nauki religii /173

Rozdział 8
„By człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem" - istotne elementy wychowania człowieka według Jana Pawła II /180
Kontekst społeczno-kulturowy i pedagogiczny myśli wychowawczej Jana Jawła II/181
Prawda o człowieku jako podstawa wizji wychowania/185
Ku integralnemu wychowaniu człowieka /188
Spotkania, które wychowują/194
Zakończenie /199
Bibliografia/ 201
Immer mehr Mensch werden. Die Grundlagen der religiosen Bildung (Zusammenfassung)/215

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum