• Home
  • Pedagogika
  • Inspiracje pedagogią freinetowską. Tom 1 - Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz

Aleksandra Semenowicz, Hanna Solarczyk-Szwec, Agata Szwech (red.)

Inspiracje pedagogią freinetowską. Tom 1 - Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3233-2
Publication year:
2014
Pages number:
546
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Inspiracje pedagogią freinetowską
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

68,00 zł

miękka

Aleksandra Semenowicz, Hanna Solarczyk-Szwec, Agata Szwech (red.)

Inspiracje pedagogią freinetowską. Tom 1 - Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz

Kategoria produktu:

Przypomnienie autorytetu i tego, co i jak go tworzyło, to ważny drogowskaz dla wielu współczesnych zagubionych Polaków, nie tylko nauczycieli. Przypomnienie, że być cenionym pedagogiem, jakim była Halina Semenowicz, także i dziś, to przede wszystkim być Człowiekiem- oto ważne przesłanie tej pracy i wyzwanie dla pracy samodoskonaleniowej nauczycieli.

[…]

Książka ujawnia zróżnicowanie oglądu i inspiracji pedagogiką freinetowską. Obok informacji o charakterze historycznym oraz osobistych wspomnień, spotykamy w nim krytyczną refleksję pedagogiczną oraz propozycje metodologiczne. Tom niezwykle interesujący poznawczo i wielowątkowy, o dużym ładunku emocjonalnym, pełen inspiracji dla dalszych rozważań nad edukacją, a także sprawdzonych pomysłów dla edukacji praktyki.

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Dubas

Prolog / 9

I. STUDIA: W KRĘGU FREINETOWSKIEJ PEDAGOGI(K)I

Ewa Filipiak: Nieprzemijające wartości pedagogiki Freineta / 19

Zdzisław Aleksander, Wanda Frankiewicz: Socjolingwistyczna i psychopedagogiczna interpretacja wartości Freinetowskie pedagogii w edukacji wczesnoszkolnej i akademickiej / 37

Kazimierz Kossak-Główczewski: Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna. Źródła realizacji / 65

Zofia Napiórkowska: Budowanie demokracji w edukacji / 81

Małgorzata Muszyńska: Wprowadzenie do czytania metaforycznego języka pedagogiki Freineta / 95

Rozalia Ligus: Tropem epizodów biograficznych dziecka-poety w pedagogicznej szkole wrażliwości Haliny Semenowicz /117

Mirosław Brzana: O tym, jak Celestyn Freinet wpłynął na moje nauczycielskie życie / 135

II. ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW RUCHU FREINETOWSKIEGO I BIOGRAFII HALINY SEMENOWICZ

1. Halina Semenowicz i ruch freinetowski w Polsce Maria Kościuszko: Dr Halina Semenowicz – pedagog poszukujący. Twórczyni ruchu freinetowskiego w Polsce / 147

Tomasz Maliszewski: Problematyka freinetowska w polskim piśmiennictwie pedagogicznym po 1989 roku /161

Maria Kościuszko: O Szkole Podstawowej im. Celestyna Freineta w Otwocku / 187

Marzena Kędra: O filozofii pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Semenowicz w Moszczance / 195

Maria Kościuszko: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta w latach 1992–2002 / 211

Kazimiera Piwko: O działalności Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta w latach 2002–2012 / 227

2. „Freinetowskie Inspiracje” – pismo polskich freinetowców

Maria Kościuszko: Geneza „Freinetowskich Inspiracji” / 247

ElżbietaWieczór:„Freinetowskie Inspiracje” – przyczynek do analizy czasopisma / 251

Halina Semenowicz: Jak to się zaczęło? / 269

Halina Semenowicz: Krótka historia „Ruchu” Pedagogiki Celestyna Freineta w Polsce (1957–1990) / 273

Halina Semenowicz: Nauczyciel freinetowiec / 285

3. Dzienniki Haliny Semenowicz na teoretyczno-metodologicznym tle

Agata Szwech: Wyjątki z dzienników Haliny Semenowicz / 295

Danuta Kowalewska: Literatura dokumentu osobistego jako forma przywoływania pamięci / 333

Hanna Kędzierska: Dziennik osobisty jako tekst (auto)biograficzny – komentarz metodologiczny / 347

Agata Szwech: Obszary uczenia się w dziennikach Haliny Semenowicz / 365

III. WSPOMNIENIA o HALINIE SEMENOWICZ

Kinga Majchrzak: O potencjale pamięci / 385

Aleksandra Semenowicz: O mojej Mamie Halinie / 401

Maria Kościuszko: Halina / 405

Anna Olszańska: Druhna Steselek / 411

Halina Herbert-Żebrowska: Pierwszy animator Szkoły Nowoczesnej w Polsce / 421

Teresa Śliwińska: Organizatorka ruchu animatorów technik freinetowskich / 427

Regina Chorn: Od fascynacji do współpracy. Wspomnienie wsparte słowami listów / 433

Władysława Błachowicz-Kochańska: Podróż bez biletów. Jak upowszechniałyśmy techniki Freineta / 441

Peter Steiger: Halina w oczach Szwajcara / 445

Beata Lechnio: Wspomnienia dziesięcioletniej dziewczynki / 447

Elżbieta Szańkowska: Wspaniała mama Oli / 451

Katarzyna Renata Kowalska: Pani Halina w pamięci pielęgniarki z Pensjonatu „Złoty Wiek” w Ładach / 453

Barbara Dziedzic: Anioł z sanatorium / 463

Kazimiera Michalczak-Kościan: Brak nam Ciebie, Halino! / 469

„Zawsze razem, bez względu na pogodę” – wywiad z Aleksandrą Semenowicz / 479

EPILOG

Hanna Kostyło: Szkoła na miarę społeczeństwa czy człowieka? Szkoła jako instytucja świecka, racjonalna i państwowa / 491

Alicja Jurgiel-Aleksander: Edukacja dorosłych jako „zakładnik” edukacji młodych / 503

Hanna Solarczyk: Eklektyzm w edukacji (dorosłych). Dlaczego? / 511

Renata Góralska: W stronę edukacji emocjonalnej / 527

NOTY O AUTORACH / 539

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum