Damian Kaja, Maciej Wróblewski (red.)

O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3283-7
Publication year:
2014
Pages number:
180
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Damian Kaja, Maciej Wróblewski (red.)

O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej

Kategoria produktu:

Monografia zbiorowa O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej pod redakcją Damiana Kaji i Macieja Wróblewskiego jest owocem namysłu literaturoznawców z różnych ośrodków uniwersyteckich nad kategorią „kondycji człowieka” w odniesieniu do najnowszej literatury polskiej. Kategoria ta, rozwinięta w dziele Helmutha Plessnera (1892–1985), dziś już nieco zapomnianego dwudziestowiecznego niemieckiego myśliciela, jednego z twórców antropologii filozoficznej, pozwala badaczowi literatury odkrywać i analizować w tekstach obrazy człowieka jako istoty o ekscentrycznej postaci. Pojęcie ekscentryczności, wedle Plessnera, stanowi poręczne narzędzie opisu naszej działalności, w tym także sztuki.

Za sprawą cielesności potrafimy przeżywać siebie, lokować się w określonej przestrzeni, a zarazem wobec siebie się dystansować. Plessner określa ten charakterystyczny jedynie dla istoty ludzkiej stan „ekscentryczną pozycjonalnością” lub „pozycją ekscentryczną”. Kondycja człowieka, będąc kategorią o filozoficznej proweniencji, może mieć zastosowanie w praktyce badawczej odniesionej do tekstu. O ile Plessner pisał o człowieku w kontekście antropologii, o tyle literaturoznawca poszukiwać może za pomocą „kondycji człowieka” klucza do deskrypcji, a na dalszym etapie procedur analityczno-interpretacyjnych do zrozumienia mechanizmów konstruowania „tekstowego człowieka” w utworach polskiej literatury najnowszej.

Maciej Wróblewski
Wprowadzenie. Kondycja człowieka w perspektywie badań literackich/7

I.Kondycja człowieka w polskiej literaturze najnowszej: diagnozy, przekroje, motywy

Marek Grajek
Literatura doby kryzysu czy literatura jako katalog kryzysów? Obraz kondycji człowieka oczyma pisarzy polskich urodzonych po roku 1980/17

Maciej Wróblewski
Przyjemność życia. Dyskursy literackie o kondycji człowieka/33

Dorota Heck
Zmysł strachu. Kondycja człowieka przestraszonego jako motyw prozy polskiej po 1989 roku/47

Anna Figa
Człowiek wśród rzeczy. Rekwizytornia bohatera literackiego polskiej prozy najnowszej/63

Elżbieta Kruszyńska
Kondycja odbiorcy w literaturze dla dzieci i młodzieży a kondycja literatury dla dzieci i młodzieży. Komunikat/81

II. Conditio humana w lekturze: zbliżenia, tropy, interpretacje

Barbara Zwolińska
Rozbita tożsamość i trauma przeszłości w prozie Feliksa Netza po 1989 roku/97

Damian Kaja
Kondycja człowieka/kondycja tekstu. O postpamięci Pensjonacie Piotra Pazińskiego/117

Joanna Chłosta-Zielonka
Znaleźć sens. Wizja przyszłości w prozie Ingi Iwasiów, Włodzimierza Kowalewskiego i Mariusza Sieniewicza/133

Roksana Sitniewska
„Książki to także świat, i to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi”, czyli literacki testament Wiesława Myśliwskiego/149

Joanna Gulewicz
Transgresja rozszczepiona. Nekyja Marcina Siwka jako zwierciadło lęków przełomu tysiącleci/161

Biogramy/ 177

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum