• Home
  • Pedagogika
  • Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Małgorzata Kowalczyk, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Krzysztof Rubacha (red.)

Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3698-9
Publication year:
2017
Pages number:
240
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Pedagogika Toruńska
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Małgorzata Kowalczyk, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Krzysztof Rubacha (red.)

Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Kategoria produktu:

W prezentowanej książce analizy i rozważania dotyczą osób, których funkcjonowanie określa się jako patologiczne. Należy jednak zwrócić uwagę, że kategoria „patologia” rozumiana jest tutaj znacznie szerzej niż w społecznym odbiorze i odnosi się do osób doświadczających cierpienia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. W niniejszej książce „patologia” definiowania jest raczej jako sytuacja, w której może znaleźć się każdy człowiek, doświadczający trudnej sytuacji i wymagający/poszukujący z tego powodu pomocy, wsparcia lub właściwego oddziaływania profilaktycznego. Jest to więc ujęcie znacznie szersze niż to proponowane współcześnie przez środki masowego przekazu. Chodzi nie tyle o osoby, których zachowanie odbiega znacząco od przyjętych kryteriów, ile o człowieka, którego działania mogą przynosić szkody zarówno jemu samemu – również wskutek cierpienia fizycznego i psychicznego – jak i innym ludziom.

Fragment Wprowadzenia

Wprowadzenie / 7

Rozdział 1. Patologia społeczna – próba wyjaśnienia istoty problemu - Małgorzata H. Kowalczyk

1.1. Wprowadzenie / 13
1.2. Norma a patologia / 15
1.3. Pojęcie patologii społecznej / 18
1.4. Patologia społeczna a dewiacja społeczna / 26
1.5. Rola zachowań patologicznych i dewiacyjnych w społeczeństwie / 34
1.6. Źródła zachowań patologicznych w teoriach / 42
1.7. Resocjalizacja i profilaktyka jako praktyka pedagogiczna w przeciwdziałaniu zachowaniom z obszaru patologii społecznej / 78
1.7.1. Model restrykcyjny / 90
1.7.2. Model permisywny / 95
1.7.3. Profilaktyka / 99
Bibliografia / 107

Rozdział 2. Metodologiczne parametry pedagogiki resocjalizacyjnej - Krzysztof Rubacha

2.1. Wprowadzenie / 111
2.2. Konceptualizacja systemu pojęciowego pedagogiki resocjalizacyjnej / 112
2.3. Wyjaśnianie jako cel badań pedagogiki resocjalizacyjnej / 122
2.4. Strategie badań pedagogiki resocjalizacyjnej / 129
2.5. Typy badań pedagogiki resocjalizacyjnej / 132
2.6. Schematy badań pedagogiki resocjalizacyjnej / 135
2.7. Metody badań społecznych pedagogiki resocjalizacyjnej / 139
2.7.1. Metody zbierania danych / 139
2.7.2. Metody analizowania danych i doboru próbki / 144
Bibliografia / 150

Rozdział 3. Wieloaspektowe możliwości diagnozy pedagogicznej - Małgorzata Fopka-Kowalczyk

3.1. Wprowadzenie / 151
3.2. Diagnoza w naukach społecznych / 152
3.3. Diagnoza w pedagogice / 156
3.4. Typy i rodzaje diagnoz w pedagogice jako nauce / 169
3.4.1. Rodzaje diagnoz / 170
3.4.2. Typy diagnoz / 174
3.4.3. Klasyfikacja cech w diagnozie pedagogicznej / 182
3.5. Metody i techniki badawcze w diagnozie pedagogicznej / 185
3.5.1. Obserwacja zachowań / 189
3.5.2. Wywiad z osobą diagnozowaną / 195
3.5.3. Dokumentacja i wytwory własne osoby badanej / 202
3.5.4. Metody socjometryczne / 206
3.5.5. Kwestionariusz ankiety / 209
3.5.6. Testy / 213
3.6. Błędy diagnostyczne i etyka w procesie diagnozy / 215
3.7. Diagnoza w resocjalizacji jako przykład specyficznej diagnozy
zachowań patologicznych / 225
3.8. Zakończenie / 235
Bibliografia / 236

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum