Maciej Wróblewski

Doświadczanie dzieciństwa. Studium z antropologii literatury

Nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Publication year:
2019
Pages number:
334
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Biblioteczka Dziecięca
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4208-9
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4216-4

44,00 zł

miękka

Maciej Wróblewski

Doświadczanie dzieciństwa. Studium z antropologii literatury

Kategoria produktu:

Niniejsza książka wyrosła z przekonania, że dzieciństwo ma konstrukcyjny i dynamiczny charakter, będący efektem relacji między niedorosłym a dorosłym przebiegających w społeczno-kulturowej przestrzeni. Nie brakuje co prawda studiów socjologicznych i antropologicznych, ujmujących dziecko z perspektywy mechanizmów społecznych i kulturowych, ale formułowane przez badaczy sądy o rodzaju jego aktywności nie są satysfakcjonujące. Przede wszystkim dlatego, że znajdowałem w nich opis wyłącznie dziecka jako podmiotu społecznego i kulturowego, nie zaś dzieciństwa, które – według mnie – stanowi przykład zjawiska relacyjnego oraz nieesencjalnego. To samo przekonanie towarzyszyło mi podczas lektury prac historyków i pedagogów analizujących, zamiast zmiennego, społeczno-kulturowego fenomenu dzieciństwa, wizerunek dziecka wpisany w edukacyjno-wychowawczy dyskurs i w semiofory.

Fragment wstępu

PODZIĘKOWANIA / 9
WSTĘP / 11

ROZDZIAŁ I. KONSTRUOWANIE DZIECIŃSTWA / 29
O antropologii i o dzieciństwie / 29
Symulowanie dzieciństwa / 57
Świadectwa dzieciństwa / 72
Maskowanie dzieciństwa / 87

ROZDZIAŁ II. CIAŁO DZIECIŃSTWA / 117
Ciało dzieciństwa w sieciach relacji / 117
Ciało dzieciństwa w oku kamery / 134
Ciało dzieciństwa na wojnie. W stronę fikcji / 150
Ciało dzieciństwa na wojnie. W stronę dokumentu / 184
Ciało dzieciństwa w perspektywie „realizmu bezpośredniego” / 199

ROZDZIAŁ III. LITERACKIE TEMATY CIELESNE
W PERSPEKTYWIE BIOPOLITYKI / 207
Biopolityka oraz literatura dla dzieci i młodzieży / 207
Między treningiem a zabawą / 231
Między wykluczeniem a akceptacją niepełnosprawnego ciała / 254
Społeczna produkcja obrazów odmienności / 283

ZAKOŃCZENIE / 293
SUMMARY / 299
NOTA BIBLIOGRAFICZNA / 303
SPIS RYCIN / 305
BIBLIOGRAFIA / 307
INDEKS OSOBOWY / 323

  • Karolina Starnawska

    [...] „Doświadczanie dzieciństwa” to książka prezentująca projekt czytania literatury dla młodego czytelnika jako produktu nostalgii i pamięci dorosłego, który pragnie (świadomie bądź nie) odtworzyć w powieści swoje wspomnienia i wpłynąć w jakiś sposób na projektowanego odbiorcę. Wróblewski pokazuje, że działania podejmowane przez pisarzy nie są niewinne – tak jak niewinne nie jest ciało dzieciństwa uwikłane przez dorosłych w mechanizmy biopolityki czy też wciągnięte w manipulowanie uczuciami odbiorców różnych tekstów kultury. Lektura „Doświadczania dzieciństwa” skłania do refleksji nad tym czym jest i czym staje się dzieciństwo – to realne i to literackie czy filmowe. Fragment recenzji: Dzieciństwo uwikłane http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=380&artykul=7546&kat=15.

  • Marta Cyzio

    [...] Doświadczenie dzieciństwa is a compelling study providing insightful perspectives on the socio-cultural understanding of YA literature and images of childhood. However, it is worth considering whether the title reflects its content well. Literature is not the author's main focus; it is more of a pretext for extensive research and analysis that concentrates on socio-cultural issues rather than on literary ones. Also, the author devotes a substantial portion of the monograph to the analysis of other media (film, YouTube videos, school notebooks). It would probably be more productive to acknowledge that it is not literary texts that are being analysed, as such, but cultural texts more broadly. It is also rather surprising that Wróblewski frequently refers to children's and YA literature as ‘fourth literature’. Invented in the twentieth century by Jerzy Cieślikowski, literary historian and initiator of Polish studies of children's culture, the term is now regarded as outdated and inadequate by Polish children's literature scholars, who have stopped using it. Overall, however, Wróblewski's pragmatic approach is admirable, as it helps readers follow the arguments introduced throughout the text. The monograph distinguishes itself from other Polish publications in the field because of the issues it raises and may inspire further research on children's literature from the perspective proposed by the author. Fragment recenzji: https://www.euppublishing.com/doi/full/10.3366/ircl.2020.0365.

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum