Maciej Zastempowski, Aldona Glińska-Neweś, Ewa Wędrowska, Waldemar Glabiszewski, Dorota Grego-Planer, Iwona Escher, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz

Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim

Publication year:
200
Pages number:
300
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Niniejsza monografia powstała w efekcie realizacji jednego z zadań w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających na podstawie modelu wielopoziomowego zarządzania regionem – REGIOGMINA, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w obszarze Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt. Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG.

Wykaz skrótów / 5
Wprowadzenie / 7

1. Metodyka badania empirycznego / 9

2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw / 12
2.1. Informacje podstawowe / 12
2.2. Przedsiębiorstwa rodzinne / 15
2.3. Zmiany własnościowe / 16
2.4. Ocena planowanych inwestycji / 17
2.5. Rezygnacja z planów inwestycyjnych / 24
2.6. Kapitał zagraniczny / 26
2.7. Działalność eksportowa / 27
2.8. Działalność badawczo-rozwojowa / 29
2.9. Certyfikaty jakości / 40
2.10. Posiadane patenty / 42

3. Innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / 45
3.1. Zarys teoretyczny / 45
3.2. Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych / 46
3.3. Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji procesowych / 67
3.4. Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji organizacyjnych / 79
3.5. Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji marketingowych / 85

4. Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / 92
4.1. Zarys teoretyczny / 92
4.2. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw / 93
4.3. Zasobowe elementy konkurencyjności przedsiębiorstw / 103
4.4. Rynkowe elementy konkurencyjności przedsiębiorstw / 106
4.5. Wynikowe elementy konkurencyjności przedsiębiorstw / 165

5. Produktywność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / 184
5.1. Zarys teoretyczny / 184
5.2. Przychody przedsiębiorstw / 185
5.3. Koszty przedsiębiorstw / 188
5.4. Ilość wytworzonych przez przedsiębiorstwa produktów/usług / 191
5.5. Produktywność / 195

6. Współpraca mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / 199
6.1. Zarys teoretyczny / 199
6.2. Obraz współpracy przedsiębiorstw: poziom całego województwa / 200
6.3. Współpraca przedsiębiorstw według wielkości zatrudnienia / 204
6.4. Współpraca przedsiębiorstw według sekcji PKD / 210
6.5. Współpraca przedsiębiorstw według podregionów / 237
6.6. Współpraca przedsiębiorstw według powiatów / 246

7. Syntetyczna ocena poziomu innowacyjności, konkurencyjności, produktywności i współpracy / 274
7.1. Konstrukcja mierników syntetycznych – przyjęte założenia / 274
7.2. Syntetyczna ocena poziomu innowacyjności, konkurencyjności, produktywności i współpracy przedsiębiorstw w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego / 277
7.3. Syntetyczna ocena poziomu innowacyjności, konkurencyjności, produktywności i współpracy przedsiębiorstw według sekcji PKD / 280

Zakończenie / 283
Bibliografia / 289
Załącznik / 291

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum