Maciej Wróblewski (red.)

Polonistyczne drogi. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2189-3
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
291
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,30 zł

miękka

Maciej Wróblewski (red.)

Polonistyczne drogi. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin

Kategoria produktu:

Paweł Tański - Mapy / 11
Maciej Wróblewski - Miłośnik Humanitas. Szkic biograficzny o Profesorze Władysławie Sawryckim /13
Bibliografia prac Profesora Władysława Sawryckiego /17

Cześć I. Literatura i konteksty
Andrzej Stoff - Aspekt językowy funkcji integracyjnej dzieła literackiego /23
Danuta Kunstler-Langner - Homo ridens w Rzeczpospolitej Babińskiej i w królestwie Sowizdrzała. O śmiechu w literaturze staropolskiej /53
Krzysztof Obremski - Sarmatyzacja Skandynawii w jezuickim dramacie eucharystycznym (Chrystiernus II, król duński i szwedzki) /61
Artur Duda - Autor komedii Franciszka Bohomolca jako komedia autotematyczna /67
Ewa Owczarz - Mhl Józefa Ignacego Kraszewskiego jako ogniwo trylogii saskiej /77
Hanna Ratuszna - Humor, komizm i drwina. Z problematyki humoresek młodopolskich (Zygmunt Niedźwiecki, Leo Belmont, Gustaw Kamieński) /87
Radosław Sioma - O jednym tekście Tymona Terleckiego /103
Aleksander Madyda - Nożyczki i czerwony atrament. O praktykach redaktorskich Mieczysława Grydzewskiego (na przykładzie twórczości Zygmunta Haupta z lat 1947-1948) /117
Barbara Bogołębska - Podróże w przestrzeni i w czasie we współczesnej literaturze polskiej /131
Yioletta Wróblewska - „Ruszamy prosto w bezsens...", czyli Ballada o chorym księżycu Beaty Obertyńskiej 145
Wacław Lewandowski - Sztuka i suka (Poezja Drugiej Emigracji na temat poezji krajowej - rudymenta) 157
Krzysztof Ćwikliński - Po pierwsze - żyć! Szice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego na tle krajowej diarystyki okupacyjnej (Z. Nałkowska, A. Trzebiński) 167
Paweł Tański - Obecność mitu poezji polskiej po 1989 roku na wybranych przykładach (zarys problemu) ... 179

Część II. Edukacja polonistyczna i konteksty
Leszek Jazownik - Polonistyka szkolna w procesie przygotowania młodzieży do życia... „na przemiał" (Z. Bauman) /189
Zofia Budrewicz - Powieści historyczne Zofii Kossak w podręcznikach międzywojennych /201
Elżbieta Kruszyńska - Wokół wartości - na przykładzie religijnej prozy dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym /217
Ryszard Jedliński - Praca nad formą recenzji w gimnazjum /233
Helena Synowiec - Nauczyciel wobec języka regionu (o możliwości wykorzystania gwary ludowej w edukacji regionalnej) /243
Maciej Wróblewski - Gra o polski /249
Rafał Moczkodan - Problematyka mowy ciała w kontekście kultury żywego słowa /259
Piotr Skrzypczak - Role bez tekstu. Uwagi o aktorstwie w epoce afonii wczesnego kina /269
Indeks /293

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum